Smrad

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 07. apríl 2020 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2020
Prečítané: 462x
Vytlačiť

Pri prechádzke a tej troške behu po roli za naším domom som natrafila na traktoristov z družstva. Všade navôkol sa šíril neznesiteľný smrad. Smrad taký silný, že chrobáky, hocijako dôležité pre náš ekosystém, zahynú. Smrad taký silný, že zajace a štekajúce srnky voľne behajúce po týchto poliach, omráčené odpadnú. Smrad pochádzajúci z umelých hnojív, ktoré našu úrodnú zem menia postupom času na zamorenú neúrodnú púšť. Smrad, z ktorého i nás, statočných ľudí, pánov tvorstva, bolí hlava, je nám na vracanie a aby sme sa pred ním ochránili, zatvárame sa do svojich domovov.

 

Ale pozor! Takýto smrad je ale všade vôkol nás. Hoci sme v meste, v obchode, či dokonca na lúke alebo na štítoch vysokých hôr, ten smrad je tam. Nemyslím nijaký zápach fyzického pôvodu. Naším nosom vystrčeným z tváre ho cítiť nemôžeme. Zaštípe nás až vtedy, keď zatvoríme oči a stíšime sa. Keď sa pozrieme do nášho vnútra. Stane sa, že v ňom uvidíme strach, depresiu, zlobu, závisť, negatívne myšlienky, hriech. Toto všetko zlo zamorilo naše srdcia veľkým smradom. Kam pred ním môžeme ujsť? Kde sa môžeme zatvoriť?

V každom z nás je komôrka, tajná komnata, o ktorej možno vieme, možno nie – je to izbietka, v ktorej prebýva Boh. V nej, hoci je všade navôkol pach Smrti, v nej je vďaka jej obyvateľovi vôňa Života a Lásky.

Takže je to vlastne všetko také jednoduché – nájdime v sebe samom Boha. Hľadajme Ho; a keď Ho nájdeme, počúvajme Ho; a keď Ho budeme počuť a načúvať Mu, žime podľa Jeho Slov. On sa nám stále prihovára. Dňom i nocou nás volá svojím Slovom k životu.

Ako Ho môžeme poznať? Verím, že práve teraz je ten správny čas – čas Veľkej noci, čas zmŕtvychvstania – kedy hoci nik nesmie vytiahnuť ani pätu zo svojho domu kvôli návšteve svojich priateľov a rozptýleniu, môžeme si každý nájsť ten stratený čas, aby sme sa konečne zastavili a hľadali Boha v nás. Najjednoduchšie je Ho nájsť v tichosti v láske Jeho Slova a skutkov...

Ako lieči lekár choroby tela, tak Boh lieči našu dušu pokojom, ktorý pociťujeme iba v spojení s Ním. Ako nás v škole učia učitelia čítať a písať, tak nás učí On čistému životu, ktorý robí nás, naše rodiny, náš svet v pravom zmysle slova šťastnými. Ako nás miluje náš otec a naša matka, ešte väčšou láskou nás zahŕňa On a je s nami každý okamih nášho života. Je s nami v Láske a svojom Slove...

Takže: Láska, ak ju nájdeme a prijmeme do svojho srdca, Láska, ktorou je náš Nebeský rodič – Boh – všetko prekoná a opäť nás, svoje milované deti, bude držať v náručí. A my budeme cítiť pokoj, šťastie a radosť... a vôňu... Naše srdcia, naše rodiny, náš národ a svet môžu byť opäť naplnený pravými hodnotami...

Stačí začať od seba... Stačí nájsť vo svojom srdci a v srdciach ostatných ľudí Boha a oslobodiť Ho z väzenia, kde je z našej vlastnej vôle zamknutý...