Ročník 2010

Prečo?

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 20. apríl 2010
Dátum uverejnenia Prečítané: 13462x
Vytlačiť

Je to snáď najčastejšia otázka v živote človeka. Nešťastia, choroby, odchody, zrady a klamstvá. To všetko je súčasťou našich dní a nocí. Hnev a bezmocnosť strieda bolesť a zúfalstvo a jediné, čo znie v našich dušiach je „ Prečo?“

Aj keď sa poctivo a verne denne modlíme: „...buď vôľa Tvoja...“, tajne v kútiku duše dúfame, že Božia vôľa sa bude zhodovať s tou našou. No na naše šťastie, Boh vidí, vie a miluje. Vidí súvislosti a zákonitosti, ktoré nám v danej chvíli bolesti unikajú, vie, že jedine touto cestou môžeme dosiahnuť cieľ a naplniť svoje poslanie v Božom pláne a hlavne, nás miluje.

Raz som na svoju otázku „ Prečo?“ dostala túto odpoveď: „Predstav si, že každá udalosť v živote ja ako jeden kúsok zo skladačky puzzle. Sama nedáva nijaký  zmysel a predsa bez nej by bol obraz neúplný. Tak aj to, čo sa nám zdá nezmyselné a zbytočné je potrebné pre úplný obraz a naplnenie nášho života.“ To však v tejto chvíli žiaľ  nie sme schopní vidieť ani pochopiť. Ostáva nám len veriť, no podľa mňa, správnejšie by bolo povedať- učiť sa veriť-, že každou udalosťou, každým stretnutím v našom živote k nám Boh hovorí. Naučme sa preto počúvať a porozumieť Božiemu slovu skrze skutočnosti, ktoré prežívame. Naučme sa čítať znamenia, ktoré sú všade okolo nás. A možno otázka „ Prečo?“ sa  pre nás zmení na : „Čo mi chceš Bože týmto povedať?“

Život človeka je príliš vzácny a úžasný na to, aby udalosti, ktorými prechádza boli len náhodné a bezvýznamné. To je fakt, ktorý nemôže nikto a nič zmeniť.

Pokúsme sa ísť ďalej a vyššie- aj keď nám možno práve teraz znie v našich dušiach bolestné  „ Prečo?“- a veriť Bohu , tak ako On verí nám, že v cieli zo života, ktorý nám daroval vytvoríme úplný  obraz Božej lásky. Verme, že Boh je prítomný v našich životoch a všetko, čo sa deje, je odkaz jeho lásky k nám.

 Báseň- modlitbu  Som prítomný daroval J. D. Fresmann svojmu priateľovi astronautovi Jamesovi Irwinovi pri lete Apolla. Toľko pre neho znamenala, že ten si ju  so sebou zobral na Mesiac.

 

 „Potrebuješ ma? Som prítomný.

  Ty ma nevidíš, ale Ja som svetlom tvojich očí.

  Ty ma nepočuješ, ale ja hovorím tvojím hlasom.

  Ty ma nepotrebuješ i keď som silou tvojich rúk.

 

  Pracujem i keď nechápeš moje cesty.

  Pracujem i keď nechápeš moje dielo.

  Nie som neznámou vidinou- nie som tajomstvom.

  Poznávaš ma v úplnom pokoji- v hlbinách svojho vnútra.

 

  I keď ma nepotrebuješ- Som prítomný.

  Som prítomný, počujem ťa, odpovedám na tvoje otázky.

  I keď sa ku mne nepriznávaš –Som prítomný.

  I keď si naplnený strachom - Som prítomný.

  I keď trpíš bolesťou- Som prítomný.

 

  Som prítomný keď sa modlíš i keď sa nemodlíš.

  Som v tebe a ty si vo mne.

  Len svojou mysľou sa cítiš odo mňa odlúčený.

  Len svojou mysľou ma poznáš a prežívaš.

  Uľav svojmu srdcu – zbav sa strachu.

 

 Keď zídeš zo správnej cesty- Som prítomný.

Ty sám nemôžeš dokázať nič- Ja všetko.

Som všade a vo všetkom .

Keď v niečom nevidíš dobro, dobro tam je, lebo Ja som tam prítomný.

Som tam , pretože tam mám byť. Pretože Som.

 

 

Len vo mne má svet zmysel.

Len vďaka mne dostáva podobu a tvar.

Len vďaka mne pokračuje vo vývoji.

Som zákon , na ktorom je založený pohyb hviezd.

Som Láska, ktorá zákon napĺňa.

Som mier.

Som všetko bytie.

Som zákon tvojho života.

Som tvoja spoľahlivá láska.

Som tvoja istota.

Som tvoj pokoj.

 

Som

I keď sa ti nepodarí ma nájsť, nie si bezo mňa.

Tvoja viera vo mňa je neistá.

Moja viera v teba je však neochvejná.

Pretože ťa poznám.

Pretože ťa milujem.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49