Články

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 23. august 2018 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1393x
Vytlačiť

Nechcem analyzovať politickú situáciu v roku 1968, 1989, ba ani tu terajšiu, pretože evokuje rozdelenie spoločnosti. Tie túžby, ktoré sme v spomínaných rokoch mali, sa nielenže nenaplnili, ale sa ani naplniť nemohli. Totiž, nie je možné ich dosiahnuť momentálnymi politickými prostriedkami, pretože boj za ideály je oveľa hlbší, náročnejší, než prevolávanie hesiel, resp. i znášanie ťažkosti, i tých veľkých, pre dosiahnutie pravej slobody, spravodlivosti a mieru.

 

Aby sme dosiahli ozajstný svet, spravodlivý svet, musíme si uvedomiť, že v celých dejinách ľudstva prebieha boj dobra a zla, v ktorom si treba zvlášť uvedomiť konštatovanie a výzvu apoštola Pavla:

„Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach" (Ef 6,12).

Áno, tento skrytý nepriateľ je ozajstným, pravým nepriateľom, ktorý rozdeľuje, aby panoval, ako o tom hovorí starý latinský výrok: divide et impera!

A preto, ak všetci v duchu pokánia nepriznáme, že sme s týmto hrozným nepriateľom Satanom spolupracovali, ak sa od neho nedištancujeme, nie je potom možné sa postaviť do radov tých, ktorí chcú nespravodlivosť poraziť. V takomto prípade totiž stále zostávame Satanovým trojským koňom.

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 23. august 2018, 07:40
You are here:   Home