Staršie ročníky

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 28. december 2017 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1503x
Vytlačiť

Vianoce sú sviatkami lásky, radosti, pokoja. A práve takéto ovocie je možné zažívať hlavne v rodine, ktorá má byť základnou jednotkou Božieho kráľovstva. Čiže Vianoce sú alebo majú byť predovšetkým sviatkami rodiny.

Na rodinu nám poukazuje náš Stvoriteľ, ktorý tento svet stvoril ako dobrý. A keď stvoril vrchol stvorenia, ktorým je človek, pri pohľade naň povedal, že je to veľmi dobré. Lenže Boh stvoril tento svet nedokončený. Toto dovŕšenie stvorenia mal uskutočniť práve človek a to vytvorením rodiny v Božom duchu.

Ostatná aktualizácia: 30. január 2018
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 30. november 2017 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1478x
Vytlačiť

A preto hlavnú pomoc chceme ponúknuť práve týmto Božím Slovom, ktoré má riešenie pre všetky naše situácie a problémy.

Z Biblie vieme, že Boh stvoril všetko, celé stvorenie ako dobré a pri stvorení človeka povedal, že je to veľmi dobré. Avšak z pozorovania tohto sveta a na základe našich skúsenosti sme svedkami, že je tu veľa bolesti, utrpenia, tragédií. Odkiaľ sa potom vzalo to zlo, ktoré nám ničí náš život? Aj o tom nám hovorí Biblia.

Totiž, Boh stvoril svet ako nedokončený. To dokončenie, dovŕšenie stvorenia sveta mal učiniť práve človek. V akom slova zmysle a ako to mal človek urobiť?

Boh stvoril človeka ako objekt radosti a chcel spolu s človekom túto radosť prežívať. Dôvodom toho je, že človek je Božím dieťaťom, je medzi nami vzťah rodič – dieťa. A preto je potrebné, aby človek vo svojom živote opätoval Bohu lásku, a tým uskutočňoval Božie kráľovstvo na zemi, radostný a šťastný Rodinný domov.

Boh túžil, aby už naši predkovia Adam a Eva uskutočnili takúto lásku domova. Avšak nanešťastie sme túto možnosť stratili kvôli ich pádu. Pôvodne Boh chcel vstúpiť do fyzického srdca človeka, ale namiesto toho tam vstúpil satan. Vyhnať satana z našich sŕdc je teraz možné iba úprimným pokáním a zmenou zmýšľania podľa Božieho Slova. A potom uvidíme, že všetky ťažkosti, ktoré na nás doliehajú, môžeme zmeniť. V inom prípade i charita nesplní svoj cieľ, ba naopak, môže poslúžiť nenásytnému satanovi, ktorý ako hrozný mafián si nárokuje na výpalné.

Každý z nás má svoj diel zodpovednosti a do tejto zodpovednosti nemôže vstúpiť ani samotný Boh. Podobne tomu má byť i v prípade rodičov a detí. Ak si to neuvedomíme a nebudeme to rešpektovať, je to akoby sme sa hnevali na chirurga a brali mu skalpel, ktorým chce operovať naše choré až na smrť milované dieťa.

Tým skalpelom v našom prípade je ďakovanie Bohu za všetko, nielen za dobré veci, ale i za tie nepríjemné až tragické. Pretože tým odškodňujeme to, čo sme poškodili, resp. i v prípade našich predkov.

Satan nás chce rôznymi ťažkosťami zničiť. My však, keď túto ťažkosť prijmeme a obetujeme ju za naše odškodnenie, tým sa nám vlastne stane táto ťažkosť tvrdou valutou na „zaplatenie" našich dlhov, a preto logicky by sme mali ďakovať za túto „valutu".

Satan ďakovanie neznáša. Na neho pôsobí ako laserová zbraň a preto ho to ničí, resp. pred ňou utečie. Veľmi pekne to znázorňuje nasledujúci príbeh.

 

Príbeh o oslíkovi

 

Jedného dňa sa majiteľ oslíka rozhodol, že svoje choré a staré zviera viac nepotrebuje a je mu len na príťaž. Zavolal svojich susedov, aby mu pomohli vykopať jamu, do ktorej by somárika hodil. Ako sa rozhodol, tak i urobil. Chlapi spoločnými silami vykopali hlbokú jamu, oslíka do nej hodili a začali hlinu hádzať naspäť. Somárik však vždy, keď dopadla ďalšia lopata hliny, otriasol sa,  vyliezol na ňu a pomaly a s trpezlivosťou sa dvíhal vždy vyššie a vyššie, až napokon vyšiel na slobodu.

 Somárik zužitkoval i také ťažkosti, ktoré ho mali pripraviť o život.

 

I my, keď s pokorou ďakujeme za každú ťažkosť a obetujeme ju Bohu – nášmu Nebeskému Rodičovi (to je to naše „otrasenie sa od hrozivej hliny), dokážeme tak zužitkovať každý okamih svojho života v náš osobný prospech i v prospech našich drahých, ba celého sveta.

 

 

Ostatná aktualizácia: 30. január 2018
 
Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 24. august 2017 Napísal: Mgr. Vlastimil Šulgan
Dátum uverejnenia Prečítané: 1903x
Vytlačiť

To sú slová apoštola Pavla, ktoré vnímame ako nadčasovú výzvu. To znamená, že ich nesmieme vidieť len v tom časopriestorovom kontexte, v ktorom zazneli a boli zapísané, ale je nutné si ich aktualizovať pre svoju konkrétnu situáciu. Týmito slovami som vyzvaný ja a vlastne každý, kto má o sebe odvahu povedať, že je kresťan, aby svedčil o pravde a hovoril o nej najmä tam, kde to naráža na mohutnú vlnu odporu ba až nenávisti. Avšak všetko má svoje hranice a ja si musím uvedomiť kedy sa ma táto výzva bytostne dotýka a kedy by som si ju radšej nemal ani všímať.

Ostatná aktualizácia: 30. január 2018
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 27. október 2017 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 1596x
Vytlačiť

V Nitre v dňoch 16-17.9.2017 zasadal koncil Svetovej rady národných katolíckych cirkví,  ktorý je starokatolícky patriarchát. Medzi hlavné body patrilo: zvolenie nového patriarchu a ustanovenie nových cirkevných provincií. Po abdikácii patriarchu Antonia Raposo, zo zdravotných dôvodov, bol zvolený za nového patriarchu metropolita ThDr. Augustín Bačinský.

Za nového generálneho sekretára bol patriarchom nominovaný metropolita arcibiskup Dr. Leonardo Beg z Chorvátska.

Koncil na svojom zasadaní ustanovil a potvrdil tieto Cirkevné provincie:

  1. Cirkevná provincia sv. Metoda, na čele stojí metropolita Augustín Bačinský.
  2. Cirkevná provincia sv. Christophera na čele s arcibiskupom metropolitom Dr. Leonardom Begom.
  3. Cirkevná provincia sv. Michaela na čele s arcibiskupom, metropolitom Pavlom Begichevom.

Koncil ďalej na svojom zasadaní deklaroval, že sa hlási k starokatolíckemu učeniu prvého tisícročia a protagonistom Utrechtskej únie. Na druhej strane sa však dištancuje voči súčasnej Utrechtskej únii, ktorá koná v rozpore s Božím slovom a preto od 26.11.2016 prijal deklaráciu, kde neuznáva súčasnú Utrechtskú úniu ako starokatolícku, rovnako tak ani jej sukcesiu od tohto spomínaného dátumu.

Ostatná aktualizácia: 30. január 2018
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 19. august 2017 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1589x
Vytlačiť

Ako deti sme radi pozorovali dúhu. A nielen deti i dospelí. Jednak nás očarila svojou pestrou krásou, ale aj nám oznamovala, že nebezpečná búrka už pominula. Vlastne i biblicky nám oznamuje, že potopa sveta skončila a nastal nový život.V súčasnosti slovo dúha však mnohým evokuje hroznú dekadenciu, morálnu skazu.

Ostatná aktualizácia: 30. január 2018
 

Strana 1 z 4

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníky