Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 24. august 2017 Napísal: Mgr. Vlastimil Šulgan
Dátum uverejnenia Prečítané: 1188x
Vytlačiť

To sú slová apoštola Pavla, ktoré vnímame ako nadčasovú výzvu. To znamená, že ich nesmieme vidieť len v tom časopriestorovom kontexte, v ktorom zazneli a boli zapísané, ale je nutné si ich aktualizovať pre svoju konkrétnu situáciu. Týmito slovami som vyzvaný ja a vlastne každý, kto má o sebe odvahu povedať, že je kresťan, aby svedčil o pravde a hovoril o nej najmä tam, kde to naráža na mohutnú vlnu odporu ba až nenávisti. Avšak všetko má svoje hranice a ja si musím uvedomiť kedy sa ma táto výzva bytostne dotýka a kedy by som si ju radšej nemal ani všímať.

 

Tak v prvom rade sa ma táto výzva vôbec netýka, ak neviem, čo je pokora a sám nie som ochotný prijať pravdu o sebe. V opačnom prípade sa stávam len veľkohubým kritikom, pokrytcom a „farizejom" a radšej by som si mal vypočuť tieto slová Písma: „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?" Mt 7, 3.

Ďalej sa ma táto výzva takisto netýka, ak si myslím, že som vyzvaný k tomu, aby som kritizoval, posudzoval, ba dokonca odsudzoval a vnikal do intímneho a vnútorného priestoru človeka, na ktorý má právo len samotný Boh. Vtedy by som si mal radšej vypočuť tieto slová Písma: „Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?" Jk 4, 12

No nemal by som za žiadnych okolností mlčať a odvolávať sa na toleranciu a nezaujatosť, ak sa niekde v mojom dosahu vo veľkom propaguje hriech a zlo a ostentatívne šliape po pravde. Budem teraz konkrétny – nemôžem mlčať, ak sa všetkými dostupnými prostriedkami ľuďom podsúva, že sexuálne spolužitie medzi osobami rovnakého pohlavia je úplne prirodzené a bez obáv sa také niečo môže nazvať manželstvom. Som povinný poukázať na to, že sa priaznivci takéhoto názoru hlboko mýlia, pretože je to v rozpore s Božou pravdou: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie." Rim 1,26-27

Apoštol Pavol bol však predvídavý a za vyššie uvedenou výzvou nasledujú tieto slová: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam". 2Tim 4,3-4 A tieto slová sa do bodky napĺňajú, pretože priaznivci „manželského" spolužitia ľudí rovnakého pohlavia nachádzajú svojich obhajcov aj v kruhu ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania. Ja sa pýtam, čo vedie týchto ľudí hájiť niečo, čo je v príkrom rozpore so samotnými slovami Písma? Čo ich motivuje tvrdiť, že dnes je ľuďom dovolené to, čo kresťania vždy a na každom mieste odmietali ako niečo neprijateľné, hriešne ba až démonické? Uvedomujú si, že úlohou kresťana je hájiť pravdu a nie ju prekrúcať podľa toho, čo komu vyhovuje? - „Kým sa nepominie nebo i zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nenaplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší." Mt 18, 18-19

Teda, ujímam sa svojej povinnosti a všetkým tým, ktorí propagujú partnerské spolužitie medzi ľuďmi rovnakého pohlavia odkazujem: kiežby ste sa len mýlili, pretože ak klamete a k omylu a klamstvu zámerne privádzate aj iných ľudí, zrejme sa blížite k veľkému nešťastiu. Viem, že v tejto chvíli budem označený za fundamentalistu, ba dokonca „fašistu" odopierajúcim práva nejakým menšinám, ja to však beriem, pretože ma na to upozorňuje aj samotný Ježiš „Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!" Mt 10 , 25

Ostatná aktualizácia: utorok, 30. január 2018, 11:51
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2017„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod ...“ 2Tim 4, 2