Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 28. december 2017 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1015x
Vytlačiť

Vianoce sú sviatkami lásky, radosti, pokoja. A práve takéto ovocie je možné zažívať hlavne v rodine, ktorá má byť základnou jednotkou Božieho kráľovstva. Čiže Vianoce sú alebo majú byť predovšetkým sviatkami rodiny.

Na rodinu nám poukazuje náš Stvoriteľ, ktorý tento svet stvoril ako dobrý. A keď stvoril vrchol stvorenia, ktorým je človek, pri pohľade naň povedal, že je to veľmi dobré. Lenže Boh stvoril tento svet nedokončený. Toto dovŕšenie stvorenia mal uskutočniť práve človek a to vytvorením rodiny v Božom duchu.

 

Áno, dokončenie úplného stvorenia mal učiniť človek vytvorením rodiny ako základnej bunky či jednotky Božieho kráľovstva. A preto je tu radosť z Vianoc, lebo sa narodil druhý Adam, ktorý mal po zlyhaní prvého Adama, toto kráľovstvo vytvoriť. Je to vlastne radosť z novej nádeje.

Boh všetko nastavil vo vesmíre tak, aby mohol prísť na svet človek. Ustanovil všetky parametre pre príchod človeka. A u samotného človeka zostrojil prístroj, ktorým je ľudské telo, aby na patričnej frekvencii mohol vnímať tento svet a cez receptory - zmyslové orgány zachycovať krásu tohto sveta.

Avšak vrcholom stvorenia - jeho dokončením, dovŕšením je rodina: muž - žena a deti preniknuté Božím duchom.

Povodne totiž, Boh chcel ustanoviť nebo na zemi tak, že by vstúpil do Adama a Evy a ich rodina sa mala stať Božou rodinou.

Žiaľ, toto nastavenie Bohom narušil človek v dosledku Pádu. Preto je potrebná obnova, nové nastavenie, nový reštart na najvyššej úrovni Božieho Slova. A práve o tomto by sme sa mali zamýšľať cez Vianočne sviatky lásky a pokoja.

Ostatná aktualizácia: utorok, 30. január 2018, 11:51
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2017Vianoce 2017