Články

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 28. august 2019 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1327x
Vytlačiť

Naše dejiny, ako aj dejiny iných národov, sa vykladajú na spôsob „víťaz má pravdu“. Osláv SNP v B. Bystrici som sa na pozvanie predsedu vlády P. Pelegriniho zúčastnil spolu s našou tajomníčkou Biskupského úradu. Slávnosť bola veľkolepá. Zúčastnili sa jej okrem našich politikov i zahraniční (osobne som sa potešil ruskému podpredsedovi parlamentu, vnukovi známeho spisovateľa L. N. Tolstoja – práve z tohto titulu).

 

Boj za slobodu v dejinách je doposiaľ žiaľ, krvavý, a preto vždy to bolí tých, ktorým v týchto bojoch zahynuli ich blízki. I v mojom prípade, resp. konkrétne v prípade mojej starej mamy, bola veľká bolesť, keď jej zahynul otec v Prvej svetovej vojne (i keď bol nútený bojovať na strane, ktorá vojnu vyvolala, Rakúsko-Uhorska) a zanechal tak manželku v ťažkých životných podmienkach s malými sirotami. Preto sa mi na záver slávnosti páčila modlitba generálneho vikára armády, keď povedal: „Odpočinutie večné daj Pane, všetkým padlým zosnulým...“

  1. preto, keďže stále nie sme v pravom slova zmysle ešte slobodní, chcel by som vyzvať k novému Slovenskému národnému povstaniu, a to k duchovnému povstaniu. Čiže nie proti ľuďom, ako hovorí apoštol Pavol, ale proti zlým duchovným mocnostiam.

Bratia a sestry, milý slovenský národ, nakoľko ešte stále sme zaplavení a okupovaní nepriateľom, a to tým najhorším a najväčším nepriateľom v dejinách, ktorým je Satan, povstaňme k oslobodzovaciemu boju proti nemu, a to so zbraňou Božieho Slova!

Život podľa tohto Slova nám zabezpečí pravú slobodu, pokoj...

Ostatná aktualizácia: streda, 11. september 2019, 08:00
You are here:   Home