Články

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 23. október 2019 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1568x
Vytlačiť

Moji drahí, srdečne vám ďakujem za vaše dary a blahoželania, a preto dovoľte i mne, aby som vám dal taktiež dar, veľký dar, a to v podobe Božieho Slova.

Božie Slovo na mnohých miestach hovorí o vďačnosti. Kto má v srdci vďačnosť, tak naozaj prežíva veľký dar, pretože je to nástroj, ako odstrániť zlo a získať šťastie, radosť a lásku.

70 rokov môjho života, tohto pozemského života, je naozaj dôvodom na prejavenie vďačnosti.

 

Komu prvému patrí táto vďaka? Určite pôvodcovi môjho života, ktorým je Boh, Boh ako Otec i Matka. A potom pozemským rodičom, ktorí sa na mojom živote spolupodieľali, ktorí boli do určitej miery prejavom neviditeľného Boha-Rodiča. V tomto smere patrí i vďaka mojim starým rodičom a všetkým mojim predkom, o čom ani človek netuší, ako taktiež spoluvytvárali môj život. Veď život to nie je len sled určitých viditeľných udalostí, ale predovšetkým poslanie v rámci Božieho cieľa s nami ľuďmi, s Božími deťmi či Božou rodinou.

Veľká vďaka Bohu patrí i za mojich súrodencov, s ktorými som mohol prežívať radostné detstvo i mladosť v rodičovskom dome a krásnom prostredí Malej Fatry či Terchovského kraja, ktorý formoval môj život pre moje životné poslanie byť kňazom. V tomto smere patrí moja vďaka i blízkym príbuzným, kamarátom, kňazom a učiteľom.

Dosiahnuť poslanie, po ktorom som bytostne túžil, nebolo však ľahkou záležitosťou, i keď sa to spočiatku tak mohlo zdať. Musel som prejsť rôznymi peripetiami, aby som tento cieľ dosiahol. Najväčšou prekážkou k tomu paradoxne sa ukázalo bytostne s ním spojené poslanie, ktorým je manželstvo a rodina. Spočiatku málokto to chápal, dnes je to už samozrejmosťou. A preto som vďačný Bohu za dar manželstva a rodiny, som vďačný svojej manželke, deťom, teraz už i vnúčatám a zaťom, že môžem s nimi vytvárať veľkú rodinu, v ktorej môžem zažívať ďalšiu krásnu životnú dimenziu.

Na ceste za svojím poslaním som sa ocitol viackrát v slepej uličke, ale po bolestných ťažkostiach som radostne spoznal, že u Boha nič nie je nemožné. A tak som šťastný, že som tu s vami bratia a sestry v rámci Starokatolíckej cirkvi, ktorí mi rozširujete Božiu rodinu v tom slova zmysle, ako povedal pri jednej príležitosti Pán Ježiš: „Ten, kto plní vôľu Božiu, je mi bratom a sestrou". Takže táto vďaka Bohu patrí i za vás a vám.

Starokatolícka cirkev na Slovensku je počtom malá, ale práve jej, ako verím, sú dnes adresované slová Pána Ježiša: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo" (Lk 12, 32). A práve toto by som vám chcel sprostredkovať. Týmto by som sa vám chcel bratia a sestry, všetci moji drahí, odvďačiť za vašu lásku a spoluprácu na Božom diele. Je však dôležité, aby ste o to prejavovali záujem, počúvali o tom Božie Slová a naďalej sa v tomto smere plne angažovali.

Mnohí mi želajú pri tomto mojom životnom jubileu ešte mnoho šťastných rokov, ale prepáčte, že som neskromný, ja by som chcel žiť večne, a tento večný život plný radosti v atmosfére lásky želám i vám.

Ostatná aktualizácia: streda, 23. október 2019, 06:43
You are here:   Home