Články

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. január 2020 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1233x
Vytlačiť

To je naše univerzálne želanie. Ale ako ho dosiahnuť?! Starokatolícka cirkev na Slovensku vám chce hneď na úvod tohto nového roka ponúknuť pre tento cieľ know how.

Najskôr si však musíme vyjasniť predstavu nášho šťastia. Čo považujeme za šťastie? Mnohí považujú za šťastie byť slávnym, dosiahnuť uznanie a poctu, resp. dosiahnuť politickú moc na ovládanie druhých. Iní ho vidia v peniazoch, v materiálnom bohatstve: mať veľký dom, drahé auto a pod. Avšak zo skúsenosti vieme, že takéto šťastie je len chvíľkové, pominuteľné, ktoré pominie veľmi rýchlo, hneď ako to všetko dostaneme.

 

Boh však chce, aby sme dosiahli večné šťastie. V čom spočíva toto večné šťastie? Spočíva v zjednoteniu sa so Základom nášho bytia, s Bohom. Tak, ako to vyjadril už sv. Augustín: „Nespokojné je moje srdce, Bože, pokým nespočinie v Tebe". Preto je potrebné, aby sme Bohu umožnili vstúpiť do našich sŕdc. Aby nás mohol zaplaviť svojou láskou a svetlom. Potom zažijeme ovocie nášho vzťahu, ktorým je radosť. Táto radosť, ak je umocnená našou vďačnosťou, tak je to vlastne prežívanie neba na zemi. A to je najvyššou hodnotou človeka na tejto zemi. Vďaka tomu pociťujeme veľké šťastie, a to aj vtedy, keď nám neprejavujú poctu, aj keď nemáme vysoké postavenie či peniaze.

Ľudská história neustále hľadala takúto pravú lásku a radosť, ktorú si želala rozvíjať a uskutočňovať. Avšak ľudstvo prežívalo boj medzi Božím svetom a satanským svetom, pričom si žiaľ, vyberalo satanský svet. No pôvodnou domovinou ľudstva je Boží pravý svet, ktorý je zároveň večným svetom.

Bratia a sestry, teraz je ten čas uskutočniť pravý večný Boží svet, teraz je čas ustanoviť nebo na zemi, a to skrz správnu motiváciu a pravú lásku. K tomu nám slúži plnosť Božieho Slova, v ktorom je prítomný samotný Boh. Je na nás, aby sme Jeho ponuku pre náš šťastný, radostný život prijali.

Áno, Boží svet je svetom, kde je len radosť. Preto povstaňte správni ľudia! Náš čas práve nadišiel!

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 02. január 2020, 08:10
You are here:   Home