Články

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 26. september 2022 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 764x
Vytlačiť

Priznávame, že mnohokrát zlyhávame. Vzdávame sa bez boja a utekáme z bojového poľa. Keď máme posilňovať svoju vieru, spravodlivosť, ktorú by sme mali šíriť vôkol seba. Lásku, múdrosťou, nábožnosťou, trpezlivosťou a miernosťou. Dobrotivý Otče, Ty však vidíš do nášho srdca a našepkávaš nám, že spravodlivosť nie je to, ak nekonáme zlo, ale to, ak obhajujeme dobro. Ak sa vieme postaviť za slabšieho. Ak sa vieme postaviť za blížneho človeka, ak mu ubližujú.

Dobrotivý Bože, ty vidíš, že naša miernosť sa často stretáva s nevôľou a netrpezlivosťou. Bývame hnevliví, útoční a hľadáme pravdu vo svojich slovách a vo svojom srdci. Ty však, dobrotivý Otče vidíš, že na prvom mieste by mala byť miernosť a trpezlivosť. Učíš nás svojim Duchom, no my však nepočúvame. Ideme proti Tebe. Proti láske. Tisíc a jeden dôvod nám prichádza do cesty, kedy spochybňujeme svoju vieru a činy a skutky, s ktorými sa stretávame, a ktoré konáme, často dávame do súvisu len so svetskou vôľou. Povieme si, to nemá nič spoločné s Nebeským Otcom. Toto potrebujem len aby som prežil. A to častokrát berieme viac, ako by sme potrebovali. Hodnotíme a túžime po veciach, ktoré nepotrebujem. Sme pripravení kritizovať a hodnotiť ľudí, ktorí nám berú z toho, čo považujeme za svoje. Ale ešte sme nebojovali až na smrť, ešte sme nevydávali svoje telá ako obetu za Tvoju lásku. Preto nám odpusti tieto slabosti, dobrotivý Bože. Vždy, keď pristupujeme pred Teba, túžime sa s Tebou zmieriť. Veľmi potrebujeme, aby si vlial do nášho ducha a do našej mysle múdrosť, aby sme rozoznali, čím všetkým sme ešte stále na ceste slabým, ktoré naše cesty nesmerujú k Tebe, ale točia nás do Zlého a do zatratenia. Do tmavosti vlastných chúťok, vlastnej vôle a sebarealizácie.

Dobrotivý Otče, ukáž nám v našom srdci všetky nesprávne cesty. Priznávame, že sme slabí a potrebujeme Tvoju pomoc. Odpusť nám, na čo všetko si teraz ani nevieme spomenúť. Ako sme zhrešili v čistote a pokore. Prosíme Ťa, daj nám silu zmocniť sa večného života, aby naše činy, skutky a myšlienky boli také čisté, ako čisté je Tvoje srdce.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 26. september 2022, 10:51
You are here:   Home