Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 04. júl 2012 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 2799x
Vytlačiť

Bratia a sestry, milí hostia, srdečne vás vítam na tohtoročnej slávnosti sv. Gorazda, nášho prvého slovenského svätca, pochádzajúceho práve z tohto nitrianskeho regiónu.

Naši vzácni veriaci z Chorvátska a Srbska nám priniesli pravé jadranské či balkánske počasie a dovoľte mi, aby som ich v mene vás, tu prítomných pozdravil: Dobro došli! Nášho cteného biskupa z Rakúska zasa v jeho jazyku: herzlich willkommen! A nám všetkým prajem, aby sme zažili milostiplnú, požehnanú bohoslužobnú chvíľu, a aby sa z nás tešil, že sme jedna dobrá rodina, náš nebeský Otec so svojím Synom Ježišom Kristom v Duchu svätom, ako aj náš oslávenec sv. Gorazd i s ostatnými svätými a dobrými anjelmi.

Aby tomu tak bolo, pripravme sa na túto slávnosť i spoločnou svätou spoveďou. Hlavný úmysel sv. omše je za požehnanie našej Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Touto bohoslužbou otváram aj zasadanie 3. Mimoriadnej synody našej cirkvi. Teraz sa však už sústreďme na sviatosť zmierenia.

Homília:

Bratia a sestry, v úvode bohoslužby som úmyselne nespomenul jeden z dôležitých momentov dnešnej slávnosti, ktorý chcem práve teraz v kontexte liturgie zdôrazniť, a tým je svätenie nášho chorvátskeho brata Ivicu na diakona.

V dnešný deň, resp. v týchto dňoch na Slovensku si pripomíname významnú kresťanskú misiu, ktorá sa uskutočnila na našom území v 9. storočí nášho letopočtu. Hlavnými protagonistami tejto misie boli svätí Cyril a Metod, ktorí k nám prišli z Byzancie, resp. z Macedonska, čiže zo susedstva nášho Generálneho vikariátu, ktorý máme v Chorvátsku a celkove na Balkáne. Títo vierozvestcovia spolu so svojimi žiakmi, medzi ktorými zvlášť vynikal práve náš sv. Gorazd, položili základy našej slovenskej cirkvi. A ja som dnes veľmi rád, že môžeme v určitom slova zmysle podobne poslúžiť práve našim bratom a sestrám v Chorvátsku a celom Balkáne tým, že v duchu tejto cyrilometodskej tradície, na základe duchovnej kontinuity so sv. Metodom a sv. Gorazdom, v rámci Cirkevnej provincie sv. Metoda, nielenže vysvätíme na diakona brata Ivicu, ale i na 3. mimoriadnej synode zvolíme, ako verím a dúfam, brata Leonarda za nášho pomocného biskupa pre Chorvátsko a Balkán.

Chcel by som však touto cestou najskôr poďakovať bratom a sestrám v Chorvátsku, v Srbsku a v Bosne a Hercegovine za odvahu a obetavosť pri presadzovaní základných hodnôt a autentického katolíckeho učenia. Že dokázali i za cenu nepríjemnosti a ťažkostí sa postaviť proti nezdravému trendu súčasnej Utrechtskej únie a pridať sa k nám, aby sme presadzovali učenie protagonistov Utrechtskej únie, ktoré je spoločné s učením nerozdelenej Cirkvi, to znamená i s učením sv. Cyrila a Metoda, sv. Gorazda a jeho spoločníkov.

A teraz mi dovoľte, aby som prehovoril už k bratovi kandidátovi na diakona a následne ho vysvätil pre túto službu.

Ostatná aktualizácia: streda, 04. júl 2012, 09:16
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2012Gorazdov deň