Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. január 2013 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1532x
Vytlačiť
Rok 2012 je za nami. Uplynul ako voda, podobne ako tie ostatné pred ním. Avšak rok 2012 mal byť neobyčajným, miamoriadnym, totiž už viacero rokov dozadu bol avizovaný ako ten posledný v histórii ľudstva. Konkrétne 21.12.2012 – v odvolávaní sa na prastarý Mayský kalendár – mal nastať koniec sveta.
Ako sa tento magický deň približoval, konali sa na viacerých miestach sveta rôzne prípravy a akcie. No napokon sa nič nestalo a táto skutočnosť sa interpretovala v inom, skrytom slova zmysle, čo mnohých znepokojených ľudí upokojilo, ale iných priviedlo k presvedčeniu, že už na také niečo „neskočia“.
Avšak v mojom osobnom živote nastal „koniec sveta“ už v polovici minulého roka. Stalo sa to v dôsledku tragickej udalosti, ktorá spôsobila radikálny zlom, a ktorý ako pretrvávajúci bolestný pôrod ešte len čaká na ovocie v novootvárajúcej sa spoločnej dimenzii duchovného a pozemského sveta.
Na tému konca sveta sa koncom minulého roka vyjadril pre televíziu i hovorca Konferencie biskupov Slovenska, ktorý povedal: „Koniec sveta určite raz príde, ale o tom dni nevie nikto iba Nebeský Otec“. Zdá sa, že tieto slová naznačujú vieru Rímskokatolíckej cirkvi (a nielen jej) o katastrofickom scenári materiálneho konca sveta. Takýto pohľad však odsúva do „nekonečna“ druhý príchod Mesiáša, ktorý má uskutočniť spomínaný koniec sveta. Totiž, žiadne znamenia – ani tie katastrofické – nie sú potom dostačujúce, aby nám potvrdili, že nastal zlom, či obrat v dejinách ľudstva. Pretože takto by sme sa o konci sveta mohli presvedčiť až na druhom svete, po kataklizmatickom zničení ľudského života na Zemi.
Podobné očakávania konca sveta boli i v dobe Ježišovej, hlavne u tej časti veriacich, ktorí stratili ilúzie vo vyslobodenie Izraela spod nadvlády Rimanov a iných okupantov vo svojej histórii. Skratka, čakali na zázračný zásah „zhora“. A pri takomto postoji ani nezbadali, že bol Mesiáš medzi nimi. Mesiáš, ktorý prišiel v pravom slova zmysle uskutočniť koniec sveta, koniec starého, zlého, zvráteného sveta.
Lenže takáto realizácia ukončenia starého sveta nie je možná bez spolupráce ľudí, ľudí dobrej vôle. Totiž, starý svet nebude ukončený zázračným prútikom, ale tvrdou prácou, obetou a námahou spolupracujúcich ľudí s Mesiášom, lídrom nového sveta.
Preto poučme sa z udalosti spred dvetisíc rokov a otvorme očí, aby sme spoznali znamenia doby, aby sme porozumeli obavám Ježiša, ktoré vyjadril vo vzťahu k druhému príchodu. „A či Syn človeka nájde vieru, keď príde po druhýkrát?“ Či necítime v tom obavu, že sa môže situácia opakovať, tá situácia, ktorú zažil Ježiš Mesiáš v dôsledku jeho nespoznania, zavrhnutia a dokonca ukrižovania?!
Žijeme v dobe, kedy sme svedkami prevratných udalostí a zmien vo všetkých oblastí nášho života. Prečo sme, žiaľ, práve v tej najdôležitejšej oblasti, ktorou je náboženstvo, akísi ospanliví, resp. správajúci sa ako prorok Jonáš, ktorý nastúpil na loď smerujúcou iným smerom než mal plniť svoje poslanie? Našťastie cez utrpenie sa spamätal a napravil svoje poblúdenie.
Veľa zásahov a udalostí sme zažili počas minulého roka. Možno by sme sa mali k nim vrátiť ešte raz a to práve teraz na začiatku nového roka, pretože koniec roka obyčajne býva hektický a nie vždy dokážeme v takom čase a podmienkach správne vyhodnotiť naše činy. Zamyslime sa nad udalosťami hlavne, ktoré sa dotýkajú náboženského života, a to i z rôznych kútov a prúdov sveta. Zamyslíme sa nad nimi v modlitbe a rozjímaní, to znamená i bez predsudkov. Poučme sa v tomto smere aj od spomínaného proroka Jonáša, ktorému sa nepáčilo, že má venovať pozornosť národu, ktorý nebol izraelský, a nech počujeme hlas a výzvu nášho jediného Boha, Otca všetkých národov a celého sveta, bez rozdielu momentálnej náboženskej príslušnosti, o spolupráci pre budovanie nového sveta, pretože ten starý už naozaj skončil, i keď sme to mnohí nezbadali.
 
Augustín Bačinský – arcibiskup SKC
 
Ostatná aktualizácia: streda, 24. apríl 2013, 19:11
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Nič sa naozaj nestalo? Alebo sme nepostrehli to podstatné?!