Hodnotenie užívateľov:  / 2
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 29. máj 2013 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 878x
Vytlačiť

S ohľadom na poslanie Slovenskej katolíckej diakonie ako sekcie Starokatolíckej cirkvi na Slovensku – konkrétne na zameranie sa na výchovné a vzdelávacie aktivity, realizujeme prednáškovú činnosť zameranú na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí a ich vychovávateľov v morálnej oblasti s dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Lektorom programu je vyškolený prednášateľ Mgr. Richard Vereš.

 

Jedná sa o prednáškovú činnosť pod názvom Free teens. To znamená, že ide o výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu správania dospievajúcich, so zvláštnym zameraním na prevenciu rizikového sexuálneho správania, prevenciu HIV-AIDS, iných sexuálne prenosných chorôb (SPCH) a nechcenému tehotenstvu.

Určený je najmä mladým ľuďom vo vekovej kategórii 12-19 rokov, ich rodičom, vychovávateľom, pedagógom a ostatným, ktorí ovplyvňujú rast novej generácie.

Pomocou projektu Free teens sa snažíme mladých ľudí podporiť v sexuálnej zdržanlivosti počas dospievania ako dôležitom faktore  úspešného a šťastného rodinného života.

Sexuálnu zdržanlivosť chápeme ako ochranu mládeže z hľadiska biologického, pschychologického a tiež ako tréning manželskej vernosti

Takto sme v období od 1.1.2013 do 31.4.2013 realizovali na Základnej škole v Čeľadiciach a na Gymnáziu, ul. Golianova, Nitra celkom 10 prednášok pre vyše 100 študentov a ich pedagógov.

Zaujímavé čísla zo štatistík:

Anonymným dotazníkom zbierame spätnú väzbu na hodnotenie programu a niektorých z hlavných parametrov ktorými za program zaoberá.

Na otázku: „Myslíte si, že by mladí ľudia mali počuť tento program?“

95% odpovedalo áno, 5% možno.

Na otázku : „ Doplnil tento program vaše poznatky o AIDS a iných SPCH a rizikách ktoré sú s nimi pre sexuálne aktívnych mladých ľudí spojené?“

86% odpovedalo áno, 10% možno a 4% nie.

Na otázku: „ Pomohol vám program uvedomiť si hodnotu predmanželskej sexuálnej zdržanlivosti a záväzku vernosti jednému partnerovi vo vašom živote?“

63,5% odpovedalo áno, 25% možno a 11,5% nie.

Na otázku: „ Uznávate hodnotu sexuálnej predmanželskej zdržanlivosti?“

21,5% odpovedalo áno, 25,5% neviem, 53% nie.

Na otázku: „Je pre vás osobne predmanželská sexuálna zdržanlivosť prijateľná?“

24% odpovedalo áno, 32% neviem a 44% nie.

Na otázku: „ Myslíte si, že mladí ľudia potrebujú väčšiu podporu k tomu aby zostali sexuálne zdržanliví?“

63,5% odpovedalo áno, 34% neviem a 2,5% nie.

Študenti reagovali na prezentáciu pozitívne, so záujmom aj napriek tomu, že niektorí už žijú aktívnym sexuálnym životom. Veríme, že u mnohých môžeme posilniť sebadôveru tým, že poukážeme na ich jedinečnosť bez toho, aby museli nasledovať posolstvo dnešných médií o „dokonalosti jednotlivca“ a posilniť povedomie o dôležitosti funkčnej rodiny pre zdravý vývoj ich budúcich detí.

Vypracoval: Mgr. Richard Vereš, Mgr. Mária Pauková

Ostatná aktualizácia: streda, 19. jún 2013, 08:07
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Výchova mladých ľudí k vernosti