Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 31. máj 2013 Napísal: Mgr. Vladimír Balucha
Dátum uverejnenia Prečítané: 1734x
Vytlačiť

Na pondelok 20.5.2013, zvolal poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Peter Pollák, PhD., pracovné stretnutie zástupcov cirkví a cirkevných spoločenstiev, ktoré sa venujú práci s rómskou komunitou.    

  

Predmetom stretnutia bola diskusia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Jednalo sa o finančné dotácie na rôzne projekty. Všeobecno-vzdelávacie projekty, projekty na zriaďovanie materských škôl, učilíšť, projekty na podporu bývania či podnikania.

Na stretnutí sa zúčastnilo najviac zástupcov protestantských cirkví. Napríklad zástupcovia Cirkvi Bratskej hovorili o svojich veľkých úspechoch pri práci s rómskou komunitou, ktoré spočívali v tom, že menili myslenie Rómov. K tomu vyzýval všetkých aj Peter Pollák. Ako dôkaz bolo to, že tam boli dvaja pastori – Rómovia zo Sabinova.

Zástupca pravoslávnej cirkvi Prof. Gerka rozprával o svojich skúsenostiach, ako prostredie mení človeka. Ak sa človek dostane do civilizovaného prostredia, tak sa civilizovane aj správa. Sám pomohol Rómovi ukončiť školu a naučil ho pracovať. Nedával mu pôžičky, nedával mu chlieb rovno do ruky, ale naučil ho zarobiť si a naučiť ho postarať sa sám o seba, respektíve o svojich blízkych. Uviedol aj príklad so slečnou, ktorá bola tiež na dobrej ceste ku zmene, no ako náhle sa vrátila do prostredia, ktoré ju ovplyvňovalo v negatívnom smere, zmene bol koniec. Prostredie, v ktorom sa človek nachádza do veľkej miery ovplyvňuje jeho život.

Pán Pollák nakoniec vyzdvihol prácu Cirkvi a hovoril, že nikto na tomto poli neurobil toľko, koľko jednotlivé cirkvi. Štát v tejto veci poriadne zaostáva. A keďže povzbudzoval cirkvi k vzájomnej spolupráci, my ako Starokatolícka cirkev na Slovensku, sme ponúkli spoluprácu pravoslávnej cirkvi, s ktorou budeme komunikovať a plánovať ďalšie aktivity v rámci rómskej problematike.

Ostatná aktualizácia: piatok, 31. máj 2013, 07:47
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Prostredie mení človeka