Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 09. september 2013 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1448x
Vytlačiť

Bratia a sestry, počúvate sa, čo hovoríte? Viete, čo ste práve povedali a čoho ste sa zriekli? Veď na moje oznámenie „počuli sme slovo Pánovo", ste povedali „chvála Tebe Kriste", čím ste sa – ako to znie v poslednej vete dnešného evanjelia („Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom") – práve zriekli všetkého svojho majetku.

Číslo Ježišovho účtu vám môžem hneď dodať. Alebo ste to zvolanie „chvála tebe Kriste", povedali len tak, zo zvyku, ako frázu? Ale pozor, vieme, že dnes vie veľa ľudí zneužiť naše slová alebo podpisy na zmluvách! Treba byť opatrný a vážiť slová. A to i v prípade náboženstva.

Vidím, že som vás zarazil týmto úvodom môjho príhovoru. Vlastne by nás malo zaraziť celé to dnešné evanjelium, ktoré sme práve počuli. Veď keby niekto v dnešnej dobe takto hovoril k ľuďom a tvrdil by pritom, že je Mesiáš, tak rozhodne by ho súčasné cirkevné kruhy vyhlásili za sektára, pred ktorým si treba dávať veľký pozor. Ba dokonca by žiadali kompetentné štátne úrady, aby s takýmto človekom niečo urobili v rámci zákonov, pretože ohrozuje mládež a šíri škodlivé, nebezpečné či poplašné správy.

Áno, keby Pán Ježiš dnes fyzický chodil po zemi a hlásal dnešné evanjelium, určite by ho mnohé kruhy a organizácie na ochranu tzv. ľudských práv hnali až pred tie najvyššie súdy a inštancie, aby ho mohli umlčať, resp. aspoň zatvoriť, keď nie do väzenia, tak do nejakého izolačného zariadenia.

Ale čo vlastne Ježiš myslí svojimi radikálnymi požiadavkami? Kto nemiluje mňa viac ako rodičov, manželku, deti, ba i svoj vlastný život, nie je ma hodný!

Určite Ježiš nesleduje svoj vlastný kult osobnosti, ba ani nehlása nelásku k tým najbližším, veď vieme, že na inom mieste Písma svätého hovorí dokonca o láske k nepriateľom. Preto porozumenie celej problematiky je možné iba z celého kontextu Písma svätého.

Už z detských čias z vyučovania náboženstva vieme, že na počiatku ľudských dejín prišlo k hroznej morálnej katastrofe. Totiž naši prarodičia Adam a Eva neuposlúchli Božie slovo, Božie prikázanie, ktoré im malo, ako aj ich potomkom, zabezpečiť šťastný život, ale dali sa zviesť padlým anjelom Luciferom, a tým tento padlý anjel – satan vnikol do ich sŕdc. A nielen do ich, ale do celého ľudského pokolenia, teda i do sŕdc našich rodičov i do nás samotných. A práve to je príčinou našich rôznych nešťastí, ktoré sprevádzajú ľudstvo v celých dejinách. Márne vymýšľame všelijaké ozdravujúce programy, podporované chartou – niekedy žiaľ tzv. chartou – ľudských práv, ako sme toho hlavne v posledných desaťročiach svedkami, satan rafinovane z centrály ľudského srdca presadzuje svoj ničivý, deštruktívny plán, a nám ostávajú iba oči pre plač.

Čo s tým? Na pomoc nám v tomto bezútešnom stave prichádza práve Boh, náš Otec či Rodič a to svojím Slovom. Slovom, ktoré je radikálne, radikálnejšie než slovo lekára pri liečbe tej najťažšej a najhoršej chorobe. Áno, Boh ako dobrý rodič chce nás zachrániť, lenže niektoré prípady sa dajú vyliečiť iba „chirurgickým zákrokom". A to je pre nás veľmi ťažké a bolestné. Tu však treba veriť tomuto Božiemu chirurgovi, že operácia pre naše šťastie, večné šťastie dopadne veľmi dobre.

Áno, slová, kto nemiluje mňa viac než rodičov, manžela či manželku, deti či svoj život, sú aktuálne i dnes a sú pravdivé. Veď zo skúsenosti i dobrí lekári vedia, že operovať nádor na mozgu svojho dieťaťa by nedokázali, a preto takýto prípad odovzdávajú svojim najlepším kolegom. A práve Božie slovo je tým skalpelom, ktoré nás oddeľuje od satana a hriechu a zachraňuje nás pre skutočný, hodnotný, šťastný život v perspektíve večnosti. Slová rodičov a blízkych, i keď sú láskavé, by nás v takejto situácii iba odrádzali od takejto liečby, od takejto nevyhnutnej radikálnej liečby. Preto tá požiadavka: milovať viac Ježiša, resp. Božie slovo je prvoradé, má prednosť pred rodičmi či inými blízkymi, pretože Ježiš vie o čom hovorí, Ježiš je lepší odborník v tejto oblasti než naši drahí.

Chybou človeka a zároveň vychytralosťou satana je, že človek má problém prijať liečivé slovo, pravdu od niekoho, kto nespĺňa jeho predstavy o autorite. To sa stalo i v prípade Židov, ktorí Ježiša, nositeľa živého Božieho slova posudzovali podľa vtedajších konvenčných kritérií. „A či z Nazareta môže pochádzať niečo dobrého", namieta proti Ježišovmu mesiášstvu, dokonca jeho neskorší učeník Natanael, resp. Bartolomej. A čo ešte horšie, židovskí kňazi hovorili o Ježišovi, že je posadnutý zlým duchom, a preto ani jeho najbližší príbuzní neverili, že je Mesiáš, ten, kto má slová života večného. Mnohí učeníci, keď hovoril podobne ako v dnešnom evanjeliu odchádzali od neho so slovami: „Tvrdá je to reč, kto by to mal počúvať". Ale bratia a sestry, niet inej cesty pre našu záchranu. Áno, Ježišove radikálne slová sú tou úzkou cestou, ktorá vedie do Božieho kráľovstva lásky a celkového šťastia. My máme radi zlatú strednú cestu, no tá vedie – ako je to v rozprávke o Zlatej krajine – k čertovmu hostincu, odkiaľ nás môže vyslobodiť zasa len Mesiáš na základe prísnych pravidiel a noriem. Pretože do Božieho kráľovstva sa dostanú iba tí, čo spĺňajú Božie kritériá, Božiu normu. Ja sa teším tomu, že v poslednej dobe ožila viera v duchovný posmrtný svet a život. Ale i keď to prajem každému, aby sa do toho nebeského kráľovstva dostal, predsa nemôžeme si zľahčovať pri odchode blízkeho človeka, že on už je napr. v hokejovom nebi, alebo hereckom nebi, akoby už bolo všetko v poriadku, ba lepšie ako tomu na zemi. Aby tomu tak bolo, každý z nás naozaj musí spĺňať Božie požiadavky, veď akoby sme sa mohli cítiť v nebi dobre, keby sme tam boli s človekom kriminálnikom, masovým vrahom či zvráteným pedofilom, atď. Všetci títo ľudia síce môžu sa tam dostať, ale až po absolvovaní transformácie svojho života cez pokánie, cez oľutovanie svojich hriechov, cez odškodnenie týchto hriechov, cez oddelenie sa od satana, cez zrieknutie sa satana a cez jeho odstránenie z našich sŕdc. Verím, že z tohto pohľadu radikálne slová Ježiša z dnešného evanjelia majú pre nás logiku a preto ich rešpektujme, lebo prinášajú šťastie nielen nám, ale i našim rodičom, deťom, manželom, manželkám, skrátka všetkým tým, ktorých máme radi. Tá pravá láska k nim sa totiž ukáže práve cez život podľa Božieho návodu, ktorý nám dnes Ježiš ponúka. Amen.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 09. september 2013, 08:03
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013Počúvate sa, čo hovoríte?