Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. január 2014 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1090x
Vytlačiť

Bratia a sestry, dovoľte mi, Novoročný príhovor uviesť v kontexte radostných sviatkov, ktoré ešte stále slávime, totiž Vianoc.

Vianoce sú znamením,že v najhlbšom vnútri človeka sídli dobro, ktoré i napriek všetkej zlobe, ktorá ho obklopuje a okupuje, sa mu predsa len aspoň raz v roku podarí vytrysknúť ako životodarný gejzír. A to je pre nás veľkou nádejou i na prahu nového roka 2014.

 

Slovo „nový" nám evokuje čosi pekné, dobré. Preto i na začiatku nového roka si želáme to najlepšie a najkrajšie. Ale nestačí si iba želať, je preto potrebné aj z našej strany niečo urobiť.

Spomínané Vianoce sú sviatkami predovšetkým narodenia, resp. narodenín Božieho dieťaťa, Ježiša Krista. Ale vlastne my, všetci ľudia, každý jednotlivec, sme stvorení ako Božie deti. Prečo potom celý svet neoslavuje pompézne narodeniny každého z nás? Veď dobrí rodičia majú predsa radi každé svoje dieťa! A Boh ako Rodič robí rozdiely? Odpoveď znie: pretože sme už pri narodení, vlastne už pri počatí, boli nainfikovaní hrozným vírusom, horším než HIV, totiž satanským vírusom, ktorý nás modifikoval na plemeno hadie - satanské deti, a potrebujeme vykúpenie, ozdravenie, aby sme mohli dosiahnuť pôvodný štatút Božích detí.

„A Slovo sa telom (človekom) stalo" (Jn 1,14) – takto znie radostná zvesť nielen v týchto dňoch, ale už počas dvoch tisíc rokov od narodenia Ježiša Krista, ktorý sa stal stelesnením tohto Slova, Božieho Slova. Pôvodne sa mali stať stelesnením Slova už naši prarodičia Adam a Eva. Keby títo prví rodičia ľudstva Adam a Eva dosiahli tento štandard stelesnenia Božieho Slova, boli by sme dnes slávili Vianoce ako slávnosť ich narodenín. Veď nám to aj tieto mená na Štedrý deň akosi naznačujú. Žiaľ, v dôsledku zlyhania prarodičov sa to nestalo.

Ten štandard Božieho dieťaťa dosiahol až Ježiš Kristus a preto ľudstvo s nádejou oslavuje jeho narodenie; pretože skrze neho, skrze životodarné Slovo, ktoré priniesol, sa môžeme i my stáť obľúbenými Božími deťmi. Podobne, ako s nádejou očakávajú mnohé milióny ľudí infikovaných vírusom HIV na liek, ktorý by ich vyliečil, tak i celé ľudstvo túžobne očakáva skrze Slovo „vykúpenie tela" (Rim 8, 23), čiže celkovú spásu.

Áno, Božie Slovo je tým know how, ktorému keď porozumieme a budeme ho aj rešpektovať, dosiahneme obnovu svojich životov, obnovu svojich rodín, obnovu spoločnosti a celého sveta. Preto nech je pre nás nový rok 2014 Rokom Slova Božieho!

Americký spisovateľ WM. Paul Young, ktorý si získal meno svojou knihou Chatrč, napísal i literárne dielo Rázcestia. V ňom nasledujúcim výrokom veľmi pekne vystihuje v súlade s Božím slovom skutočnosť, ktorú by sme mali v rámci nastávajúceho roka predovšetkým realizovať aj my: „Ľudia, ktorí robia dobre iným, sa podieľajú na zhmotňovaní Božej lásky".

Zhmotňovanie Božej lásky je totiž stelesňovanie Božieho Slova, a to je poslaním všetkých ľudí. Iba napĺňaním tohto poslania sa staneme pravými Božími synmi a pravými Božími dcérami. A v takomto prípade bude potom naozaj veľká radosť vo svete pri každom narodení človeka, resp. pri oslave jeho narodenín.

Preto bratia a sestry, želám vám, aby ste po celý tento rok žili podľa Božieho Slova, ktoré jediné vám môže priniesť ozajstné a trvalé šťastie, po ktorom všetci tak veľmi túžime. Amen.

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 09:06
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Novoročný príhovor 2014