Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 21. marec 2014 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 3905x
Vytlačiť

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

 

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!" Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.

Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,' ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."

Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?"

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."

Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať."

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko."

Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou."

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta."

Z evanjelia sa dozvedáme aké dôležité je rozpoznať Slovo Božie. Často krát prichádza od človeka, od ktorého by sme to nečakali. Človek má bohužiaľ predsudky, ktoré sú našou zlou súčasťou. Hoci zdanlivo by sa dalo povedať, že prirodzenou, no prirodzené určite nie sú. Postupne ako rastieme, dospievame, tak i náš úsudok by mal byť objektívnejší a mali by sme vedieť rozoznávať či to, čo počujeme je od Boha alebo od Satana. Podobne i v tomto príbehu zisťujeme, že predsudky vytvorené samaritánkou sa nepotvrdili. Ježiš, ktorý má židovský pôvod sa jej prihovára bez ohľadu na to akého pôvodu je. Židia mali vážne postavenie v spoločnosti, preto si myslela, že muž židovského pôvodu s ňou neprehodí ani slovko. A preto je dôležité počúvať, čo nám kto chce povedať, neškatuľkovať si ho podľa výzoru, oblečenia, farby pleti alebo národnosti. Stalo sa vám niekedy, že ste bez opodstatnenej príčiny nechceli niekoho vypočuť, či kamaráta alebo spolužiaka, len preto lebo vám nebol vzhľadovo sympatický?

Ďalej sa v evanjeliu spomína živá voda. Čo tým Ježiš myslel, keď povedal:„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."? Určite to neznamená, že by ľudia nemali piť vodu zo studne, veď On sám sa prišiel osviežiť čerstvou vodou. Avšak voda, ktorú Ježiš spomína je predsa len dôležitejšia ako voda zo studne. Tá živá voda prináša poznanie o Božej vôli. Prináša nám ju prostredníctvom Slova Pravdy, je to akoby návod na správny šťastný život, ktorý nám Boh ponúka. Kto chce byť šťastní? Určite všetci. To je prirodzenou súčasťou každého človeka, pretože nám túto túžbu po šťastí vložil do srdca samotný Boh. Piť živú vodu znamená počúvať a žiť život, o ktorom Ježiš hovorí. Preto ho Samaritáni tak radi uvítali vo svojich príbytkoch a chceli túto vodu okúsiť, počuť Jeho Slová, ktoré pochádzajú od Boha. Aj oni chceli byť šťastní.

Keby ku vám teraz prišiel Mesiáš, privítali by ste ho u seba doma? Na uvítanie Boha vo svojich životoch potrebujeme pripraviť si svoje príbytky, svoje srdcia a bez predsudkov a pohŕdania byť smädní po Božom Slove. Veď kto vie, možno práve vaši kamaráti, spolužiaci, príbuzní alebo len niekto z vášho okolia sa vám práve v tejto chvíli snaží sprostredkovať Slovo večného života.

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 10:19
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Živá voda