Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 14. máj 2014 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 1002x
Vytlačiť

Naša činnosť tohto roku 2014 sa opäť rozbehla naplno. Ak by som mala rekapitulovať uplynulých pár mesiacov, dalo by sa povedať, že okrem aktivít, v rámci ktorých sa venujeme deťom a mladým, ich výchove a vzdelávaniu, humanitárna a poradenská činnosť taktiež nezaostáva. 

 Tento rok sme poskytli  v rámci poradenských administratívnych aktivít  pomoci pri vyplňovaní našej každoročnej povinnosti voči štátu – pri vyplňovaní daňových priznaní. Ďalej sme pomáhali ľuďom pri získavaní informácií na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na krajskom úrade pri zisťovaní nároku na rôzne dávky, príspevky od štátu či pri umiestňovaní klientov v štátnych zariadeniach.

Osobitnou skupinou sú ľudia v ohrození – psychicky či fyzicky týraní a ich rodiny. Žiaľ stále existuje i takáto skupina rodičov s deťmi, ktorým poskytujeme pomoc pri kontaktovaní zodpovedných organizácií pomáhajúcich týraným. Zároveň udržiavame kontakt s týmito klientmi a snažíme sa o vytvorenie vzájomných pevných a dôverných väzieb, aby sa klienti nebáli zdôveriť a dať nám priestor k pomoci.

So spolupracujúcim občianskym združením Rytiersky rád sv. Gorazda vytvárame priestor pre realizáciu detí a mladých ľudí. V rámci voľnočasových aktivít naši zverenci rozvíjajú svoje zručnosti a nadanie v oblasti výtvarnej, pri hre na klavír, speve či dramatickom krúžku. Zároveň majú možnosť sa učiť anglický jazyk.

Na školách stále prebieha prezentácia výchovno-vzdelávaciemu programu Free teens – venujúcemu pozornosť prevencii správania dospievajúcich so zvláštnym zameraním na prevenciu rizikového sexuálneho správania. Určený je najmä mladým ľuďom vo vekovej kategórii 12-19 rokov, ich rodičom, vychovávateľom, pedagógom apod. Program je realizovaný pod vedením Mgr. Richarda Vereša, ktorý v apríli prijal pozvanie do relácie Vademecum v rádiu Regina. Rozhovor s ním viedla pani moderátorka Janka Bleyová a poslucháči rádia mali možnosť klásť otázky. Veríme, že tento program bude i naďalej úspešný a prinesie osoh a nový rozhľad mladým ľuďom. 

Priebežne prebieha spolupráca s nám podobnými neziskovými organizáciami, pričom sa snažíme o čo najväčšiu pomoc ľuďom, ktorý ju najviac potrebujú. Našimi partnermi sú YMCA, Slniečko, domovy dôchodcov apod.

Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí spolu s nami pomáhajú!

Pracovníci Slovenskej katolíckej diakonie, sekcie Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

 

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 10:19
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Humanitárne, poradenské a výchovno-vzdelávacie aktivity