Hodnotenie užívateľov:  / 3
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 30. september 2014 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 10834x
Vytlačiť

Na pozvanie majiteľa Vígľašského hradu bol arcibiskup Augustín spolu s tajomníčkou biskupského úradu pozvaní na posvätenie kaplnky sv. Michaela, ktorá sa nachádza v priestoroch zrekonštruovaného hradu. Tento objekt sa zrekonštruoval podľa starých dochovaných plánov. Arcibiskup Augustín mal pri tejto príležitosti aj príhovor -  homíliu, ktorú vám tu prinášame.

 

 

Stalo sa to skoro pred dvomi tisíc rokmi. Do starobylého gréckeho mesta Atény prichádza misionár nového náboženstva apoštol Pavol. Keď sa dostal do rozhovoru s aténskymi filozofmi, tí ho pozvali na Areopág, ktorý bol verejným rečníckym fórom. Tam Pavol vystúpil so svojím prejavom:

 

Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Totiž, keď som sa prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

 

Podobne i ja – ako apoštol Pavol – prichádzam po prvýkrát na starobylé, historické miesto, ktorým je vígľašský hrad, zámok. Som očarený jeho majestátnosťou, obnovenou krásou. Ale hlavne ako biskupa ma zaujala predovšetkým kaplnka sv. Michaela. Kaplnka, v ktorej vám chcem zvestovať tajomného, ešte stále dostatočne nepoznaného Boha.

 

Aténsky Areopág bola aj aristokratickou politickou inštitúciou, kde zasadala rada starších. Areopág, ktorý mal asi 200-300 členov dohliadal na dodržiavanie zákonov a jeho členovia predstavovali aténsku intelektuálnu elitu, ktorá bola dychtivá po poznaní a po novinkách. Verím, že v určitom slova zmysle i vy, ctení prítomní, máte obdobné poslanie a túžby.

 

Pavol vo svojom príhovore pokračuje: „Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, je Pánom neba i zeme“. No tu by som sa chcel s apoštolom Pavlom rozlúčiť a zamerať vašu pozornosť na inú stať Písma svätého. Totiž na to, ako Boh stvoril všetko ako dobré, dokonca pri stvorení človeka konštatuje, že je to veľmi dobré.

 

Ale prečo potom svet, ktorý nás obklopuje, nespĺňa tieto parametre, či kritériá? Prečo sú stále vojny a iné tragédie? Na príčinu týchto neduhov a nešťastí nám chce poukázať práve patrón tejto kaplnky sv. Michael archanjel... V knihe Zjv 12 sa hovorí: „A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho anjeli bojovali, ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním“.
Ako som už spomenul, Boh stvoril svet ako dobrý. Avšak ako potenciálne dobrý. Nakoľko, ako pozorujeme, všetko okolo nás sa vyvíja, formuje, rastie a dovršuje sa. Tak je to i s celým svetom. A práve v procese tohto vývoja žiaľ, najskôr duchovný svet, resp. jeho časť zlyhala, čo malo potom neskôr dopad i na samotného človeka a celkove celý svet.

 

Vráťme sa však opäť k duchovnému svetu, svetu anjelov. Ako vieme z biblickej tradície Lucifer bol prvý po Bohu, bol nositeľom svetla. Avšak zažiarlil na pozíciu človeka (non serviam) a vyvolal proti Bohu vzburu. Našťastie zasiahol archanjel Michael, ktorého meno znamená „Kto je ako Boh?“, čo podľa židovskej tradície Talmudu bol bojový pokrik, s ktorým dobrí anjeli bojovali proti padlému Luciferovi – Satanovi a jeho anjelom. A obrazne povedané, tieto dobré duchovné bytosti vybojovali akýsi priestor, akúsi enklávu pre samotného Boha, ktorá je obklopená satanským kráľovstvom, pretože žiaľ, po zlyhaní človeka, ktorý mal byť pánom tvorstva, satan okupuje nielen jeho, ale i celý svet. O tom je v Biblii zmienka, ako o pôsobení cherubína, ktorý stráži bránu do raja (Gn 3,24). Pre lepšie pochopenie celej skutočnosti predstavme si nasledovný fiktívny príbeh:

 

Terajší vlastník pán Daniel Rekitar, ktorý obnovil tento zámok a areál je zrazu napadnutý na súde niektorými svojimi spoločníkmi, ktorí si nárokujú na celý jeho majetok. Našťastie má svojich verných rytierov na čele s veľmajstrom pánom Štefanom Nitrianskym, ktorí sa za neho postavia, no žiaľ, ako to v prípade súdov býva, celý proces trvá veľmi dlho, čo spôsobuje škody na príslušnom majetku a nedozierne škody pre záujemcov, ktorí by chceli túto pamiatku nielen vidieť, ale i pookriať pobytom v jej priestoroch. Cítime v takýchto prípadoch tú bezmocnosť a sklamanie? A toto prežíva Boh v dejinách v prípade jeho veľkolepého diela. Preto potrebuje Boh nielen sv. Michaela archanjela a jeho anjelov, ale i nás jeho deti, ktorí začneme s obnovou tohto sveta, podobne, ako sa do obnovy tohto hradu pustil pán Daniel Rekitar so svojimi spoločníkmi a pomocníkmi. Hovorí sa: „Môj dom, môj hrad“. Hrad, jeho mohutné múry majú slúžiť pre bezpečnosť jeho obyvateľov. Dom má však zmysel iba vtedy, keď je pre obyvateľov predovšetkým domovom či už v priamom alebo nepriamom slova zmysle. A domov vo vlastnom slova zmysle je zasa tam, kde sú naši drahí, kde je predovšetkým naša rodina. Preto rodinu treba naozaj chrániť bezpečnostnými hradnými múrmi. A najmä dnes, kedy je rodina nielen ohrozená, ale napadaná rôznymi rafinovanými nepriateľskými útokmi. A keďže rodina je základnou bunkou spoločnosti je napadnutá i spoločnosť. Jej krízu v celosvetovom rozmere pociťujeme i na začiatku tretieho tisícročia, kedy sme si mysleli, že takéto niečo už ľudstvo nezažije. Čo môžeme v tomto smere urobiť my, resp. každý jeden z nás za seba? V tomto kontexte by som chcel poukázať na Františka z Assisi. Obdobie dospievania a roky mladosti syna bohatého obchodníka boli plné mladíckych roztopašností. Nie nadarmo ho volali "kráľom assiskej mládeže". Ako jeho vrstovníci túžil František po rytierskej sláve. Príležitosť sa mu naskytla, keď v roku 1202 začalo Assisi vojnu s Perugiou. Bitka sa pre Assisi skončila neúspechom a František sa dostal do zajatia. Väzenie a liečenie z následkov zranenia ho prinútili zamyslieť sa nad sebou.

 

Avšak tri roky po vojne s Perugiou sa vyberá na ďalšiu vojenskú výpravu organizovanú pápežom proti cisárovi do Apúlie. Po ceste pri Spolete začul tajomný hlas: „František, komu je lepšie slúžiť: pánovi, alebo sluhovi?“ Tu František zanecháva svoju výzbroj a vracia sa do rodného mesta. Pri dlhých prechádzkach po okolí nachádza polozrúcaný kostol sv. Damiána, kde ho Pán z kríža vyzýva slovami: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ František si okamžite zadovážil stavebný materiál a začal opravovať kostol. Avšak neskôr pochopil, že bol povolaný opraviť, obnoviť kostol v zmysle ako cirkev.

 

A to je výzva i pre nás. Vďaka vám pán Daniel Rekitar i vaším spoločníkom za opravu skvostu, ktorým je Vígľašský zámok. Prispeli ste tým k súboru hradov – šperkov, ktoré zdobia naše Slovensko, ale prosím vás, ako aj ostatných prítomných, aby sme podľa tohto vzoru opravy kultúrnej pamiatky, opravovali, obnovovali a chránili i tie najzakladanejšie hodnoty, ku ktorým predovšetkým patrí rodina a to podľa Božej normy, podľa Božieho slova. Vígľašský zámok, ako aj mnohé iné na Slovensku po dejinných peripetiách, boli ruinami. Ale sú opäť vzkriesené k životu, pre kultúrny a spoločenský život. Žiaľ i Božie dielo, Boží obraz – manželstvo sa rozbil a treba ho zreparovať. A mnohé rodiny po rôznych nedorozumeniach a zlyhaniach, po rôznych útokoch zlých novodobých názorov a návodov, sa stali ruinami, na ktorých plačú predovšetkým deti. Našťastie však, tak ako je to i v prípade obnovy hradov a zámkov, je možné obnoviť i rodiny a manželstvá. Existuje pre to Boží návod, o ktorom ešte mnoho ľudí nevie, a preto rezignovane žijú svoje životy frustrovane, resp. cez rôzne chvíľkové úniky. Tento Boží návod obsahuje patričné pravidlá a princípy. Veď i pre stavbu hradov a ich obnovu platí podobný postup. Preto zaujímajme sa o tieto Božie princípy, ktoré nám chcú zabezpečiť.. trvalý, večný domov.

 

Že tento život je večný, že má večnú hodnotu, o tom nám niečo naznačuje i kniha, ktorá nedávno vyvolala na internete veľký rozruch. Nesie názov Biocentrizmus. Táto kniha hovorí o tom, že život a vedomie nám predstavujú kľúče k porozumeniu podstaty vesmíru. Tiež je v nej zmienka, že život nekončí smrťou tela, ale že môže navždy pokračovať. Vraj telo prijíma vedomie rovnakým spôsobom, ako satelitný prijímač prijíma televízny signál. Autorom tejto publikácie je dr. Lanza, ktorého noviny New York Times uviedli ako tretieho najvýznamnejšieho žijúceho vedca na svete. Dr. Lanza vo svojej knihe Biocentrizmus tvrdí, že život a vedomie sú pre vesmír fundamentálne. Podľa neho vedomie vytvára hmotu, a nie naopak. Poukazuje na štruktúru samotného vesmíru a zdôrazňuje, že prírodné zákony sú tak dokonale vyladené, že umožňujú existenciu života. A práve to je dôkazom, že inteligencia existovala skôr ako hmota.  No to je téma, ktorá si žiada oveľa viac času na vysvetlenie a zdôvodnenie, a bojím sa, že bez vytvorenia patričných predpokladov, by môj príhovor sa stretol s nepochopením, podobne ako sa to stalo na úvod spomínanému apoštolovi Pavlovi v Aténach. Preto by som chcel nakoniec zaželať predovšetkým Vám pán Rekitar a Vašim spoločníkom, aby investície pri obnove vígľašského hradu vám slúžili nielen pre pozemský úžitok a pamiatku na vás v tomto svete, ale nech sú hlavne aj investíciou pre váš večný šťastný život. Amen.

 

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 10:16

Komentárov  

 
0 #792 Chana 2020-02-27 05:41
Thank you, I've just been searching for info approximately
this subject for ages and yours is the greatest I've found out
till now. However, what about the conclusion? Are you sure about
the source?

my page; srm m tech slot booking: http://opinunity.com/index.php/EusebiaNjk4494418
Citovať
 
 
0 #791 Anton 2020-02-27 05:08
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site
is wonderful, let alone the content!

Here is my web site - judi slot Deposit pakai pulsa: https://sdk.rethinkrobotics.com/intera/User:AlisonX618
Citovať
 
 
0 #790 Kattie 2020-02-27 04:48
Thank you for the good writeup. It in reality used to be a
leisure account it. Look complicated to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?

my page - bandarq: https://wiki.praxorium.org/index.php/User:ChadBickersteth
Citovať
 
 
0 #789 Ignacio 2020-02-27 03:49
Good respond in return of this issue with firm arguments and describing all
concerning that.

Look at my homepage: Slot Online Via Pulsa Telkomsel [Https://Www.Raidcontrol.Com: https://www.raidcontrol.com/index.php?title=User:MargretAvalos]
Citovať
 
 
0 #788 Kina 2020-02-27 03:40
Howdy would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time making
a decision between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for
something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had
to ask!

Feel free to surf to my page :: free fortnite skins Generator: https://www.flexiquiz.com/SC/N/dfb16a64-d672-46cf-bd13-61ce3ebfddfb
Citovať
 
 
0 #787 Lara 2020-02-27 02:34
Article writing is also a fun, if you be acquainted with after
that you can write if not it is complex to
write.

Here is my webpage; w88: https://www.w88hn.vip/
Citovať
 
 
0 #786 Gwendolyn 2020-02-27 02:25
Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it
and personally suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from this web site.


Feel free to visit my site :: slot dp Pulsa (www.yabonga.Org: https://www.yabonga.org/saat-dikau-bermain-slot-di-kasino-online-awak-mengandalkan-ciptaan-dari-generator-angka-begitu-saja-atau-rng-ini-merupakan-mitos-maka-mesin-slot-dijalankan-pada-semacam-siklus-yang-bisa-dianali/)
Citovať
 
 
0 #785 Tandy 2020-02-27 02:02
Hurrah! Finakly I gott a web ste from where I be capable of really geet helpful data regarding my blog: http://coleenallen.over-blog.com/2020/02/wat-haar-zegt-over-een-man.html study and knowledge.
Citovať
 
 
0 #784 Ilse 2020-02-26 23:30
lovely stuff

Stop by my site: gaple online
uang asli: http://volvic.s22.xrea.com/cgi-bin/aska/aska.cgi/aska.cgi
Citovať
 
 
0 #783 Rodolfo 2020-02-26 20:39
Hmm it seems like your website ate my first comment (it
was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

Also visit my blog :: slot
joker pulsa: https://chacopedia.org/index.php?title=Usuario:KarolC4901259
Citovať
 
 
0 #782 Barbara 2020-02-26 20:16
Informative article, totally what I needed.

Also visit my web-site ... ซื้อหวยออนไลน์: http://www.wac.co.th/webboards/index.php?action=profile;u=1830
Citovať
 
 
0 #781 Howard 2020-02-26 18:34
Maybe two sites on the primary page will be worth reading.
Articles are a great technique bring in traffic. In many cases, when we log in order to the internet,
we aspire for a little something.

Feel free to visit my web-site download uk casino
club: http://dimplexfireplaceheaters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=notnew.in%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D4414
Citovať
 
 
0 #780 Milagros 2020-02-26 16:34
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to
read more of your useful info. Thanks for the post.
I'll certainly return.

Here is my web page: slot Online deposit pulsa: http://bloompedia.com/wiki/User_talk:PatBrt12941425
Citovať
 
 
0 #779 Lavada 2020-02-26 11:29
Keep on writing, great job!

my blog post - slot gratis Pulsa: https://legus-nsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.infragistics.com/community/members/9628e02b1b445c8e89c0a914395e550993b207ea
Citovať
 
 
0 #778 Austin 2020-02-26 01:10
Do you mind if I quote a few of your posts as long as
I provide credit and sources back to your blog?

My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Many
thanks!

Also visit my web-site cryptocurrency: https://en.gravatar.com/thaibitcoin780
Citovať
 
 
0 #777 Mauricio 2020-02-25 22:48
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read
this piece of writing i thought i could also make comment due to this
good article.

Review my site - http://beatsoup.net (Https://abhatv.com/: https://abhatv.com/index.php?qa=11253&qa_1=pelajari-lokasi-perkasa99-serta-mengerti-permainan-online)
Citovať
 
 
0 #776 Latashia 2020-02-25 20:20
What's up, this weekend is nice in support of me, since this moment i am reading this great informative article
here at my house.

My website http://eusrbih.Org: https://www.crownpageant.com/user/profile/2970
Citovať
 
 
0 #775 Delphia 2020-02-25 16:44
Thanks for sharing your thoughts on slovenská cirkev.
Regards

Feel free to visit my homepage :: Judi Poker (comunicacoes.info: https://comunicacoes.info/index.php?qa=25912&qa_1=bimbingan-daftar-poker-online-dengan-mudah-kedudukan-tamuqq)
Citovať
 
 
0 #774 Taren 2020-02-25 16:42
An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who had been doing
a little homework on this. And he in fact bought
me breakfast because I found it for him... lol.
So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your
internet site.

Check out my blog post: pretty
proper hair reviews: http://hair-care-oil21783.blog2learn.com/28028923/little-known-facts-about-hair-care
Citovať
 
 
0 #773 Katlyn 2020-02-25 14:39
Hi there, after reading this awesome article i am also cheerful to share my knowledge here with friends.


Feel free to visit my web-site :: Slot deposit Pulsa
xl: http://sovmestno1c.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.cplusplus.com/user/Slot_Online_Pulsa/
Citovať
 
 
0 #772 Armando 2020-02-25 14:28
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look
of your web site is fantastic, let alone the content!Also visit my webpage ... Agen slot joker deposit pulsa: https://www.ilektrotexniki-tsafas.gr/construction-honored-with-agc-best-builders/
Citovať
 
 
0 #771 Rosalind 2020-02-25 11:36
أفضل المراهنات على الإنترنت | الرهان الرياضي: http://www.educeco.net/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fcydcor-france.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.freebetbest.com%252Far%252F%25d8%25a3%25d9%2581%25d8%25b6%25d9%2584-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%258a%25d9%2586%25d9%2588-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%252F مكافأة | كازينو
أون لاين مكافأة رموز | لا إيداع الرهانات الحرة
Citovať
 
 
0 #770 Kristian 2020-02-25 09:03
يحتوي موقع الرهان النقدي المجاني على الرياضات وكرة القدم وظهر الرهان النقدي المجاني من NBA.
المملكة المتحدة أفضل موقع الرهان الرياضي: http://fish-club.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://zeoaudio-visual.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dfreebetsinfo.co.uk
Citovať
 
 
0 #769 Fern 2020-02-25 08:03
Excellent post. I used to be checking continuously this blog
and I'm impressed! Extremely useful information specifically the final section :
) I maintain such information a lot. I used
to be seeking this particular info for a long time.

Thank you and good luck.

Also visit my website :: pulsante slot car: http://drakonas.wip.lt.xx3.kz/go.php?url=https://www.creativelive.com/student/slot-online-pulsa%3Fvia=accounts-freeform_4
Citovať
 
 
0 #768 Jeffry 2020-02-25 05:32
Exceptional post however I was wanting to know if you could
write a litte more on this topic? I'd be very thankful if
you could elaborate a little bit more. Appreciate it!


my web site: 칠곡출장마사지: https://www.daeguanma.com/chilgok
Citovať
 
 
0 #767 Natisha 2020-02-25 05:23
Hi there to every body, it's my first go to see of this webpage; this weblog
carries amazing and really fine material for visitors.


Feel free to visit my web-site; ارشفة المواقع: https://khebranet.com/backlink-secrets-strategies/
Citovať
 
 
0 #766 Will 2020-02-25 04:27
My brother suggested I might like this website.
He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply
how much time I had spent for this information! Thanks!


Feel free to surf to my blog post BANDARQ (Smeactor.eu: http://www.smeactor.eu/moodle/user/view.php?id=76742&course=1)
Citovať
 
 
0 #765 Rosaria 2020-02-25 03:33
Here is my website; Www.goldcentralvictoria.com.au/modules/mod_jw_srfr/redir.php?url=http://www.freebetbest.com/ar/كرة-القدم-الرهان-على-الانترنت/: http://silspuncarpets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.goldcentralvictoria.com.au%2Fmodules%2Fmod_jw_srfr%2Fredir.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.freebetbest.com%2Far%2F%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%2F
Citovať
 
 
0 #764 Saul 2020-02-25 03:33
I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by
him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You're incredible! Thanks!

my web blog: http://Beatsoup.net: https://Bonusshock.ru/arti-kalimat-yang-sering-di-ucapkan-oleh-cewek/
Citovať
 
 
0 #763 Teodoro 2020-02-25 00:56
Oh my goodness! Incredible article dude!
Many thanks, However I am going through problems with your RSS.
I don't understand the reason why I can't join it. Is there anyone else having identical RSS problems?
Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!


Also visit my webpage http://beatsoup.Net (Https://ife.co.za: https://ife.co.za/groups/trik-jitu-cara-bermain-judi-poker-online-indonesia-untuk-menang-banyak/)
Citovať
 
 
0 #762 Tangela 2020-02-25 00:49
Check out my web site ... الرهان الرياضي: http://diasporarena.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Far%2Freviews%2F
Citovať
 
 
0 #761 Joni 2020-02-25 00:10
I don't know whether it's just me or if everyone else encountering issues with your
blog. It looks like some of the written text in your content are
running off the screen. Can someone else please provide feedback
and let me know if this is happening to them too? This could be a issue
with my browser because I've had this happen before. Kudos

Here is my homepage ซื้อหวยออนไลน์: https://www.dailykos.com/user/LOTTOVIP
Citovať
 
 
0 #760 Melissa 2020-02-24 22:35
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.

Thank you!

Feel free to surf to my web site: paketqq: http://designseonweb.com/petunjuk-dan-trik-bermain-parlay-agar-tembus
Citovať
 
 
0 #759 Milo 2020-02-24 21:57
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it's really informative. I am going to watch out for brussels.

I'll appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!

My page: QQ ONLINE: http://cwmtf.com/comment/html/?73879.html
Citovať
 
 
0 #758 Hayley 2020-02-24 20:22
Your means of telling everything in this piece
of writing is in fact fastidious, all be able to simply understand it, Thanks a lot.


My website; slot Live22 deposit pulsa: http://www.pornoasian.net/out.php?url=https://en.clubcooee.com/users/view/slotonlinepulsa
Citovať
 
 
0 #757 Kellye 2020-02-24 18:51
Thanks for the good writeup. It in fact used to be a leisure
account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?

Here is my site ... job posting: https://www.diigo.com/item/note/7by5d/0auo?k=16038200bebb8bc9045afe5daf532307
Citovať
 
 
0 #756 Olga 2020-02-24 18:15
I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself?

Please reply back as I'm planning to create my very own blog and would love to
know where you got this from or just what the theme is named.
Cheers!

Also visit my web site - https://dominoqiu.co.id: https://dominoqiu.co.id
Citovať
 
 
0 #755 Lori 2020-02-24 18:05
whoah this weblog is magnificent i really like reading your articles.
Keep up the good work! You realize, many persons are searching around
for this information, you could aid them greatly.

My site paketqq: https://superslowzonecolombia.co/paketqq-dengan-permainan-dominoqq-terpercaya/
Citovať
 
 
0 #754 Katharina 2020-02-24 17:09
Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these things, so I am
going to inform her.

Feel free to visit my blog :: perang baccarat (Jeffery: https://online.jhcsc.edu.ph/wiki/index.php/User:CharlaKim8)
Citovať
 
 
0 #753 Markus 2020-02-24 16:28
Highly descriptive article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?


Feel free to surf to my website; home remedies for hair growth: http://cashakyqt.blogofoto.com/19672231/examine-this-report-on-hair-care-routine
Citovať
 
 
0 #752 Bobbie 2020-02-24 15:01
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with a few pics to drive
the message home a little bit, but instead of that,
this is life insurance
tax deductible: http://joshua9s00dtb1.izrablog.com/profile great blog. An excellent read.
I will certainly be back.
Citovať
 
 
0 #751 Charlotte 2020-02-24 14:47
I am actually delighted to read this blog posts which carries
tons of useful data, thanks for providing these information.

Feel free to surf to my webpage; ارشفة المواقع: http://zoologica.ru/go.php?url=http://khebranet.com/backlink-secrets-strategies/
Citovať
 
 
0 #750 Pablo 2020-02-24 14:40
I used to be suggested this blog by way of my cousin.
I am not certain whether or not this submit is written by means of him as nobody else realize such specific approximately my problem.

You are amazing! Thanks!

Also visit my web page :: click: https://dijeqivavusen.soup.io
Citovať
 
 
0 #749 Jimmy 2020-02-24 11:52
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.


my blog post ... free fortnite skins Generator: https://www.facebook.com/FortniteFreeSkinswithrareaccountgenerator
Citovať
 
 
0 #748 Katharina 2020-02-24 11:00
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring
on other sites? I have a blog based on the same topics you discuss and
would love to have you share some stories/informa tion.
I know my viewers would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send
me an e-mail.

Feel free to visit my blog post - korean regarding travel (edergi.cbu.edu.tr: http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/besyo/user/viewPublicProfile/6012)
Citovať
 
 
0 #747 Carlton 2020-02-24 10:42
This is a topic which is close to my heart...

Take care! Where are your contact details though?

my website :: lotto: http://outlink.webkicks.de/dref.cgi?job=outlink&url=https://mixer.com/lottovip
Citovať
 
 
0 #746 Jordan 2020-02-24 10:14
Hello it's me, I am also visiting this web page regularly,
this web site is actually nice and the visitors are genuinely sharing
pleasant thoughts.

Here is my web-site :: prediksi bola: https://www.jpboladunia.com
Citovať
 
 
0 #745 Gus 2020-02-24 08:13
If you want to take a good deal from this paragraph then you have to apply such strategies to your won webpage.


Feel free to surf to my website; Domino
Qq: https://www.apolitical.academy/groups/cara-mengalahkan-kekalahan-dalam-permainan-judi-online/
Citovať
 
 
0 #744 Davida 2020-02-24 01:33
I do not know if it's just me or if perhaps everybody
else encountering problems with your site.

It appears as though some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to
them as well? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before.
Cheers

Here is my website job
posting: http://community.stencyl.com/index.php?action=profile;u=769383
Citovať
 
 
0 #743 Emanuel 2020-02-24 00:09
of course like your web site but you need to check the spelling
on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very
troublesome to inform the truth nevertheless I'll definitely come again again.

Check out my webpage: slot
joker via pulsa: http://www.everythinghomeshow.com/blog/?p=8
Citovať
 
 
0 #742 Ralf 2020-02-24 00:01
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
to make your point. You obviously know what youre talking about,
why throw away your intelligence on just posting videos
to your weblog when you could be giving us something informative to
read?

Here is my web-site; tranquility base hotel and casino lyrics: http://rutherfordam.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=indianhelpline.in%2Fbusiness-contact%2F13737-siddharth-diagnostic-centre%2Findex.html
Citovať
 
 
0 #741 Hortense 2020-02-23 21:53
Please let me know if you're looking for a article
author for your blog. You have some really great posts and I
believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for
your blog in exchange for a link back to mine. Please blast
me an e-mail if interested. Many thanks!

my page แทงหวยออนไลน์: https://dev.to/huayvips
Citovať
 
 
0 #740 Nola 2020-02-23 21:51
Hi to every single one, it's in fact a pleasant for me
to visit this web page, it consists of useful Information.

Visit my homepage jpindotogel: https://jpindotogel.com
Citovať
 

Pridať komentár

You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Svätenie kaplnky vo Vigláši