Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 30. september 2014 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1297x
Vytlačiť

Slovo Božie ako GPS

Myslím, že všetci vieme, čo je to labyrint. A možno mnohí z vás si aj vyskúšali toto zariadenie, ktoré spočiatku spôsobovalo radosť a smiech, ale neskôr, keď človek nemohol nájsť tú správnu cestu von, začal pociťovať i strach.
Labyrint sa v architektúre myslí predovšetkým mytologický labyrint krétskeho kráľa Minóa, ktorý je identický s jeho palácom v Knósse.
Podľa povesti kráľ Minós poveril vynálezcu a staviteľa Daidala, aby navrhol dom so spletitými chodbami a schodiskami. Daidalos vytvoril zázračné dielo, bludisko z kameňa, z ktorého nikto, kto doň vkročil, nenašiel cestu von.


Bratia a sestry, skúsenosť z labyrintu nám je veľmi blízka. Totiž, súčasní ľudia v spletitosti rôznych názorov obdobne prežívajú to, čo spôsobuje zariadenie či stavba labyrintu. Sme v labyrinte života, v ktorom nás udržuje satan. Pociťujeme v ňom klaustrofóbiu, chaos a frustráciu. A tak mnohí ľudia túto bezvýchodiskovosť riešia samovraždami alebo rôznymi únikmi zo života, akými sú napríklad drogy, alkohol, promiskuita a iné zvrátenosti, anomálie.
Ale naozaj niet východiska z tohto bludiska? My veriaci ho poznáme. Boh nám ho totiž v dejinách ponúka v podobe Božieho Slova. Ponúka nám ho stále dokonalejšie, podľa toho, ako sme schopní toto Slovo prijať a pochopiť. Toto Božie Slovo a jeho funkciu by sme si mohli prirovnať dnes už k známemu GPS.
GPS je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície a poskytuje veľmi presnú časovú referenciu takmer kdekoľvek na Zemi. Je schopný poskytovať údaje o polohe nezávisle na počasí 24 hodín denne.
Čiže prenesme sa teraz opäť do bludiska, do labyrintu, ale so zariadením GPS. S akou ľahkosťou by sme sa pohybovali, keby nám GPS hlásilo: choď 3 metre rovno, potom zatoč doprava, po 2 metroch doľava, atď., atď. až by sme šťastlivo vyšli von, kde nás očakávajú naši drahí, naši priatelia a kamaráti.
Bratia a sestry, po stvorení sveta, a hlavne prvých predkov ľudstva Adama a Evy, Boh túžil založiť na zemi Nebeské kráľovstvo. Kráľovstvo, v ktorom nemalo byť bludisko či labyrint. Avšak Adam a Eva v dôsledku hriechu vytvorili satanské kráľovstvo. Totiž, satan skrze hriech, na ktorý ich naviedol prenikol do ich sŕdc a následne do všetkých ich potomkov. Čiže pôvodný hriech je vlastne satan i v mojom srdci. A satan je ten, ktorý nám spôsobuje chaos a vytvára spomínaný bezvýchodiskový labyrint.
Človek v dôsledku pádu upadol pod úroveň všetkých vecí, pod úroveň celého stvorenstva. Áno, človek ako vrchol stvorenia, upadol do najnižšej úrovne v rámci stvorenstva. Zvieratá sa totiž riadia svojim inštinktmi, nižšie stvorenstvo: rastliny a veci sa riadia podľa zákonov, princípov, ale človek, ktorý má najvyššie vedomie a slobodnú vôľu, upadol do chaosu, anarchie, do nezákonnej a neprincípovej úrovne, oblasti.
Avšak našťastie Boh nenechal človeka napospas tomuto padlému anjelovi, ale zahájil plán spásy, prozreteľnosť obnovy, aby oddelil satana z našich sŕdc a zachránil padlé ľudstvo.
Najskôr Boh vyvolil Izraelitov ako vyvolený národ, ktorí nasledovali Boha tak, ako boli inštruovaní biblickými prorokmi. Takto Izraeliti vytvorili podmienky pre oddelenie sa od satana a mohli prijať Ježiša Krista.
Ježiš ako Emanuel, čo znamená Boh s nami, priniesol Boha vo forme živého Slova. Neviditeľný Boh prišiel ako živé Slovo. Lenže Izraeliti Ježiša ako Mesiáša nespoznali a odmietli ho. Izraeliti, ktorí prv verne slúžili vo Vinici Pána, naraz ako kedysi Lucifer, povedali „non serviam" - nebudem slúžiť, a nešli pracovať, resp. spolupracovať na Božej vinici, na Božom kráľovstve. A tak ich predbehli tí, ktorým sa nechcelo pracovať, totiž, ako hovorí dnešné evanjelium, predbehli ich prostitútky a mýtnici.
A čo my, bratia a sestry? Sme ochotní pracovať na Božom kráľovstve podľa Božieho Slova, podľa Božieho GPS? I dnes totiž Božie Slovo nás vyzýva: „Syn môj, dcéra moja, choď dnes pracovať do vinice". Áno, ešte stále je veľa práce vo Vinici Pána, ako sa hovorí, veľa práce ako na kostole. A keďže tým kostolom sme každý jeden z nás, sme totiž chrámom Ducha svätého, my sami vieme, ako veľa treba na sebe samom pracovať, aby sme mohli byť účastní večného života v Nebeskom kráľovstve.
A preto prosme: Bože, daj nám svetlo a silu Ducha svätého, aby sme spoznávali Tvoju vôľu, aby sme porozumeli Tvojmu slovu, Tvojmu GPS, a aby sme ho rešpektovali, a tak došli do Tvojho radostného, rodičovského domova. Amen.
+ Augustin

Ostatná aktualizácia: streda, 04. február 2015, 10:15
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014Príhovor na bohoslužbe pri príležitosti zasadania Metropolitnej rady vo Varšave