Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 19. október 2015 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1014x
Vytlačiť

Milí prítomní, je mi cťou, že vás môžem privítať a pozdraviť na tomto mieste, v tomto krásnom chráme, ako účastníkov VIP, ako veľmi dôležité osoby, z príležitosti otvorenia Festivalu života. Áno, naozaj my všetci sme VIP, hlavne preto, že sme Božie deti, ktoré sa zrodili Božím slovom, resp. túžime sa nimi stať v plnosti, ako nám o tom hovorí apoštol Ján: „sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme" (1 Jn 3,2). Ako vidíme Božie Slovo má pre nás stále ešte svoje prekvapenia, chce nám odhaliť svoje tajomstvá.

 

Ako vieme, náš slovenský národ sa konštituoval v dávnej minulosti, v 9. storočí, a to vďaka cyrilo-metodskej misii. Sv. Cyril, pôvodným menom Konštantín, nám v tom čase k prinesenému Božiemu slovu, k Evanjeliu, ktoré so svojím bratom Metodom ohlasoval, zostavil nádherný Predslov, známy ako Proglas. V tejto súvislosti si želám, aby i tento môj skromný príhovor bol akýmsi Proglasom pre účinné ohlasovanie Božieho slova počas Festivalu života.

V týchto dňoch sme svedkami zvláštneho chaosu, zmätku v dôsledku veľkej vlny imigrantov, ktorí zaplavujú Európu. Hľadajú sa rôzne riešenia, no zdá sa, že zatiaľ neexistuje uspokojivé riešenie. Ja však verím, že nielen v tejto spomínanej záležitosti, ale riešenie všetkých problémov, prináša Božie Slovo. Preto verím, že i Festival života bude prínosom pre riešenie našich problémov, pretože nám chce priniesť dokonca Slová večného života.

Ľudstvo celé veky sa snaží vyriešiť nielen existenčné, ale hlavne existenciálne problémy. Veď bez zmyslu života prichádza frustrácia i v tom najväčšom blahobyte. Tieto problémy však nie je možné vyriešiť bez poznania prvotnej príčiny celého stvorenstva. Tou príčinou je Boh a riešenia nám podáva hlavne cez svoje Slovo, a to na rôznych úrovniach, podľa toho, ako je ľudstvo schopné mu porozumieť.

Tento svet je, ako sa hovorí v Lukášovom evanjeliu, ako človek, ktorý zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Kňaz i levita ho obišli, aby sa – podľa vtedajších zákonov – pred bohoslužbou nepoškvrnili. Ujal sa ho však Samaritán, ktorý sa o neho patrične postaral (porov. Lk 10, 25-37). A túto úlohu máme dnes práve my. Ale aby sme sa dobre postarali o vyriešenie problémov tohto sveta, nato je potrebné i poznanie, ktoré nám chce poskytnúť Božie slovo. Vieme predsa, že pomôcť zranenému, napríklad pri havárii na cestách bez patričných znalostí prvej pomoci, môže zraneného nielen ešte viac poškodiť, ale dokonca i zabiť.

Po stvorení sveta a človeka Boh túžil založiť na Zemi svoje kráľovstvo. Avšak padlý archanjel Lucifer oklamal ľudí a založil satanské kráľovstvo. Človek stratil Božie slovo, stratil Boží koncept Božieho kráľovstva, Božej rodiny, a v dôsledku toho ľudstvo blúdi, migruje dejinami, ako ovce bez pastiera. No postupne po hrozných peripetiách prichádza Božie Slovo, ktoré by som si dovolil v určitom slova zmysle prirovnať k GPS, ktoré nás má vyslobodiť zo satanského labyrintu.

Najväčšou rafinovanosťou satana týchto dní je, že poprel svoju existenciu. Dnešný sekulárny svet ho považuje za mytologickú bytosť. Ale Slovo Božie ho odhalí, prelustruje i všetkých jeho spolupracovníkov. Áno, žiaľ, i všetkých nás, pretože všetci sme zhrešili, ako to potvrdzuje apoštol Ján vo svojom Prvom liste: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho (čiže Boha) robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo" (1Jn 1,10). Avšak práve na základe Božieho slova, keď budeme činiť pokánie, keď zmeníme svoj životný štýl, a uveríme radostnému Božiemu Evanjeliu, otvoria sa nám neuveriteľné krásne životné perspektívy, perspektívy Božieho kráľovstva, kráľovstva jednej Božej rodiny.

Teším sa, že ste prijali pozvanie na podujatie Festivalu života a zvlášť veľmi pekne ďakujem za jeho realizovanie hlavnému organizátorovi pánu Davidovi Hathawayovi, ktorého taktiež srdečne medzi nami vítam.

Ďakujem vám za pozornosť.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 19. október 2015, 11:30
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2015Festival Života