Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 25. marec 2016 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1777x
Vytlačiť

Keď sa stane nejaká katastrofa, tragédia, nešťastie typu prírodných katastrof, či teroristických útokov, televízie a iné masmediálne prostriedky akoby sa pretekali v neustálom opakovaní ich prezentácii. Konajú to vraj za účelom súcitu s obeťami alebo odsúdenia aktérov nešťastia. Avšak z psychologického hľadiska v takýchto prípadoch prichádza k predimenzovaniu, k presýteniu poslucháča či diváka týmito správami a obrazmi. Hrozí, že sa dosiahne úplne opačný efekt, že človek sa stáva voči týmto tragédiám ľahostajný alebo dokonca sa vnútorne i navonok proti nim búri. A to sa môže stať i v prípade náboženského diania, konkrétne Ježišovho utrpenia, či holokaustu za druhej svetovej vojny. A hlavne, naozaj sa ťažko pozerá na takéto smutné, opakované skutočnosti ľuďom, ktorých sa to bezprostredne týka.

 

A ako sa asi cíti Boh, Otec Ježiša Krista, keď mu neustále predkladáme „pred oči" utrpenie jeho Syna v hrozných obrazoch, na ktoré v podobných prípadoch upozorňuje televízia, že nie sú vhodné pre maloleté deti, či pre divákov so slabšou povahou?

Pán Ježiš na svojej krížovej ceste, ktorá viedla k jeho ukrižovaniu, upozorňuje plačúce ženy nad jeho utrpením slovami: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi!" Áno, práve takýto postoj by sme mali zaujať v prípadoch nešťastí, hlavne tých veľkých tragických rozmerov. Hľadať príčinu tých hrozných symptómov, ktoré nám spôsobujú bolesť a bezmocnosť. A tou je padlý anjel – satan v spolupráci s padlými ľuďmi, teda i s nami. Preto je nutná lustrácia tohto nepriateľa, ale i nás samotných. Potrebujeme dôslednú lustráciu prostredníctvom spytovania svedomia cez zrkadlo Božieho Slova a konanie pokánia.

Zamerajme sa na Božie Slovo, ktoré je Spasiteľom ľudstva, pretože toto Slovo je Boh, je to prejav Boží! Žime podľa Božieho Slova, staňme sa jeho stelesnením. Tým napravíme krivdu, ktorú sme spáchali a prispeli k rôznym tragédiám a nešťastiam vo svete. Tým prispejeme k obnove sveta a dosiahnutiu ideálu, ktorý mal Boh už na počiatku stvorenia, totiž k vytvoreniu Božieho kráľovstva ako v nebi tak i na zemi. Veď práve po tomto Boh túži a toto chcel realizovať i jeho Syn Ježiš Kristus, ktorý vo svetle dejín spásy, sa stal prvorodeným Božím synom, prototypom nového, čiže obnoveného človeka.

V takomto postupe prídeme i k obnove manželstva a rodín, ktoré sú základom pre Božie kráľovstvo. Prídeme k naplneniu ideálu bohočlovečenstva v plnom slova zmysle.

A preto za to, čo sa už v tejto veci stalo, ale i za plnosť Božieho Slova, ktoré nám v týchto dňoch chce zvestovať v Duchu svätom, nech znie po celom svete chvála Bohu, čiže radostné Aleluja!

Augustín Bačinský

arcibiskup

Ostatná aktualizácia: piatok, 25. marec 2016, 08:10
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2016Neriešme len symptómy, ale hlavne príčiny!