Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. november 2016 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 917x
Vytlačiť

Od 17. do 20. októbra tohto roku (2016) sa konala každoročná konferencia Evanjelickej Luteránskej Cirkvi Augsburgského vyznania (ELCAC) a Karelianskej Evanjelickej Luteránskej Cirkvi (KELC) v Moskve. Tieto cirkvi sú zviazané zmluvou a priateľstvom za jedným oltárom a zároveň sú aj úniou dvoch centralizovaných náboženských organizácií.

Na konferencii sa zišli reprezentanti Ruských Luteránskych cirkví zo základných regiónov Ruskej Federácie: z Kaliningradu na západe po Irkutsk na východe, z Karelie na severe až po Krasnodar na juhu. Konferencie sa tiež zúčastnili reprezentanti spoločenstiev zahraničných ELCAC cirkví.

 

Téma konferencie „Jednota v rozdielnosti," zdôrazňovala urgentnú potrebu dnešných cirkví prekonať nezhody, najmä v oblasti vonkajších nepriateľov: vojenský sekularizmus a medzinárodný terorizmus.

Konferencia sa začala správou od Prezidenta Generálnej Synody ELCAC, biskupa Vladimíra Pudova, ktorý má na starosti diecézu v Kaliningrade.

Kľúčovým príhovorom na konferencii bol príhovor Biskupa Konstantina Andreeva z ELCAC nazvaný „Konvergencia: Miesto Ruských Luteránov v Modernom Evanjelickom Hnutí." V jeho príhovore definoval víziu pre budovanie cirkvi Ruskej Únie Luteránov a označil ich ciele a priority.

Biskup Alexander Franz z Cirkvi Západných Sibírčanov ELCAC diecézy hovoril o „Histórii Luteránstva na Sibíri a ďalekom Východe" a oboznámil účastníkov s perspektívami konvergencie Luteránskej Misie v regióne.

Biskup Južnej ELCAC diecézy, Anatoly Malakhov, spolu s pastorom Levom Dumachevom prezentovali model organizácie Luteránskeho osídlenia a farmárčenia vo svojej prezentácii „Sociálne projekty a Oživenie Luteránskej tradície v poľnohospodárstve: Ribensdorfská farma."

Biskup Igor Knyazev z Južnej ELCAC diecézy spolu s pastorom Ivanom Ponomarevom prezentovali existujúce projekty a aktivity ELCAC v Ázii.

Medzinárodné aktivity boli prezentované biskupom Paulom Levushkanom z ELCAC Medzinárodnej Diecézy. Farnosti diecézy sa nachádzajú v rôznych krajinách: Lotyšsko, Švédsko, Izrael, Filipíny, Pakistan a v ďalších krajinách.

ELCAC pomocný biskup Paul Begichev prečítal správu o „Vzdelávacích projektoch".

Špeciálny čas bol taktiež určený pre rozvoj komunity a rast cirkvi.

ELCAC a KELC sú v súčasnosti členmi Medzinárodného Konvergenčného Hnutia, spájajúceho konzervatívne Katolícke cirkvi rozličných tradícií v centre s tradičnými Kresťanskými hodnotami.

Konferencie sa zúčastnil arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku, Jeho Eminencia Augustín Bačinský a senior pastor Fínskej Komunity Konzervatívnych Luteránskych Cirkví, Ismo Valkoniemi.

Biskup Alexander Kuznetsov Karelianskej Evanjelickej Luteránskej Cirkvi povedal účastníkom konferencie o konzervatívnej misii Ruských Luteránov vo Fínsku.

Kvôli rozhodnutiu oficiálnej Fínskej Luteránskej Cirkvi ohľadom požehnávania a sobášenia homosexuálnych párov, mnoho Fínov opustilo cirkev. Mnoho komunít teraz patrí pod ich biskupa Alexandra Kuznetsova.

Hlavy väčšiny zahraničných konzervatívnych konvergenčných cirkví sa zapojili do konferencie cez telekonferenciu. Hovorcovia vrátane Arcibiskupa Ortodoxnej Anglikánskej Cirkvi, Ortodoxný Metropolita Anglikánskej Cirkvi, Reverend Thomas Gordon; Biskup Európskej diecézy Medzinárodnej Spoločnosti Charizmatických Episkopálnych Cirkví, Reverend Jose Elmer Belmont; Generálny Sekretár Biskupskej rady Evanjelickej Episkopálnej Cirkvi, Jeho Eminencia Arcibiskup David Scott.

Táto konferencia otvorila novú diskusiu ohľadom Ruského protestantizmu vzhľadom na konvergenciu. Modlili sme sa za jednotu medzi Kresťanmi počas zhromaždenia Ruskej Únie Evanjelických kresťanov. Taktiež sa viedli rozhovory s lídrami únie, Biskupom Sergeyom Ryakhovskyim a Patsom Ola Ishoel.

Delegáciu konvergentých cirkví viedol arcibiskup Starokatolíckej Cirkvi na Slovensku, Augustín Bačinský, ELCAC Biskup Konstantin Andreev a KELC Biskup Alexander Kuznetsov.

Rozhodnutia boli urobené pre zosilnenie spolupráce medzi cirkvami rozličných Kresťanských tradícií a vytvoril sa plán na prekonanie rozdielov v Kristovom tele. Kázanie evanjelia a kresťanských morálnych hodnôt bolo určené za priority spolupráce medzi cirkvami.

Počas konferencie sa uskutočnila taktiež vysviacka za účelom rastu cirkvi a potreby viacerých vysvätených služobníkov.

Počas fóra sa uskutočnilo stretnutie Ruskej konferencie Konzervatívnych Luteránskych Biskupov, založené v roku 2015, a Biskupa Alexandra Franza, ktorý bol zvolený za nového predsedu.

Preložila Mgr. Jana Pavlová z originálu biskupa Konstantina Andreeva

Ostatná aktualizácia: streda, 02. november 2016, 11:08
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2016Jednota v rozdielnosti