Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. november 2016 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 911x
Vytlačiť

Dňa 27. októbra uplynulo 30 rokov od prvého medzináboženského stretnutia v Assisi, ktoré zvolal pápež Ján Pavol II. Rovnako tak učinili jeho nástupcovia, pápež Benedikt XVI. v októbri 2011 a pápež František dňa 20. septembra tohto roku. Pri tomto poslednom stretnutí bola prečítaná "Mierová výzva", ktorá bola podpísaná všetkými prítomnými predstaviteľmi a adresovaná všetkým ľudom dobrej vôle.

 

Reakciu na toto stretnutie bola aj modlitba vo františkánskom kostole v Bratislave, kde sa stretli v stredu 26. októbra, členovia piatych cirkví na medzináboženskom stretnutí "Smäd po pokoji". Modlitba bola prosbou za pokoj a mier vo svete. Osobne sa zúčastnili - rabín Misha Kapustin, zastupujúci Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike; JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, moslim narodený na Slovensku, prekladateľ Koránu do slovenčiny; ThDr. Augustín Bačinský, arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku; dp. Ján Adamus, dekan - farár dekanátu Bratislava - stred, zastupujúci o. arcibiskupa Zvolenského, Arcibiskupský úrad Bratislavskej arcidiecézy; dp. Lukáč Ivan, farár Evanjelickej cirkvi metodistickej, zastupujúci o. biskupa prof. ThDr. Pavla Procházku. Za hostiteľov bol prítomný P. František X. Olbert, provinciálny minister Rehole menších bratov - Františkánov. Stretnutia sa zúčastnila aj p. Ing. Jana Španková, vicestarostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zastupujúca p. starostu Radovana Števčíka. Osobne boli prítomní aj účastníci medzináboženského stretnutia v Assisi p. Ivana Miláčková a p. Slavomír Zrebný, zastupujúci Komunitu sv. Egídia na Slovensku a bratia františkáni.

Modlitba mala viacero častí. V prvej sa prihovorili k účastníkom zástupcovia troch monoteistických náboženstiev s príhovorom na tému "Pokoj". Rabín Misha Kapustin, p. Abdulwahab Al-Sbenaty a P. Felix Mária, OFM sa vo svojich príhovoroch zhodli na tom, že pravý pokoj a mier vo svete pochádza od Boha. Človek tento pokoj môže nadobudnúť iba ak vedie dialóg s Bohom a až potom je schopný ho darovať svetu. (plné znenie príhovorov bude čoskoro dostupné na www.frantiskani.sk) V ďalších častiach nasledoval úkon kajúcnosti a ľútosť nad našimi hriechmi. Iba v tomto duchu pokánia sme schopní urobiť zmenu. Následne počas prosieb za viac ako 30 krajín v ktorých prebieha vojna, alebo ozbrojený konflikt boli symbolicky zapaľované sviece, ktoré boli umiestňované do umelecky vyhotoveného svietnika - stromu, ktorý predstavoval svet. Svet v ktorom má horieť láska a ktorý má prinášať ovocie pokoja.

Predposledná časť bola venovaná "Mierovej výzve" (je dostupná na internete), ktorú podpísali účastníci v Assisi a ktorá bola podnetom k tomuto stretnutiu. Na záver stretnutia predstavitelia cirkví odpálili svetlo z centrálneho svietnika a zapálili svetlá prítomným ľudom, ktorý sa v hojnom počte zhromaždili k modlitbe. Celé modlitbové stretnutie doprevádzala spevom Františkánska schóla.

Po skončení zaznela túžba pokračovať v spoločnej snahe modliť sa za pokoj. Preto sa synovia svätého Františka z Assisi, ktorý je patrón pokoja, budeme snažiť pozvať k modlitbe i o rok.

Článok bol prevzatý zo stránky: http://www.frantiskani.sk/spos/5/medzinabozenske-stretnutie---smad-po-pokoji

Ostatná aktualizácia: streda, 02. november 2016, 12:16
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2016Smäd po pokoji