Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 3411x
Vytlačiť

V nedeľu 20. mája sa veriaci našej cirkvi stretli už na V.ročníku tzv. Adalrámovho dňa. Tadíciu tohoto sviatku sme začali v roku nášho rozhodovania o vstupe do Európskej únie. A tak aj tento rok sme sa modlili hlavne za našu novú veľkú vlasť - Európsku úniu. Svätou omšou na vykopávkach kostolíka z 9.storočia na hradnom vrchu bratislavského hradu sme z mnohých kútov Slovenska prišli prosiť za tento náš nový domov. Popoludní slávnosť neformálne pokračovala malým agapé v priestoroch zboru Cirkvi Bratskej v Bratislave. Prinášame Vám homíliu arcibiskupa Augustína z 5.ročníka Adalrámovho dňa 2007Stojíme na základoch chrámu z 9. stor., ktorý posvätil salzburský arcibiskup Adalramus. Tieto základy chrámu symbolizujú i základy nášho prvotného slovenského kresťanstva. Základy vo všeobecnosti sú naozaj veľmi dôležité, základy však na pevnom podklade.

To nám potvrdzuje i náš Pán Ježiš Kristus. Hovorí na jednom mieste evanjelia, že len dom postavený na skale má pevný základ. A takýmto domom, stavbou je i Cirkev. I tá je postavená na skale, a tou skalou je sám Ježiš Kristus. Síce apoštol Šimon dostal meno skala, ale ako hovorí sv. Augustín, dostal ho práve preto, že vyznal Ježiša ako Mesiáša, Syna Božieho, ako skalu, ako základný kameň pre stavbu Božieho kráľovstva.V mesiaci máji v roku 2004 sa stalo Slovensko členom Európskej únie. Vstúpilo, alebo bolo prijaté, do rodiny európskych národov. Preto nám záleží, aby náš európsky domov bol bezpečný, prosperujúci a šťastný. My, kresťania sme presvedčení, že len na základe, ktorým je Kristus je možné budovať Európu, v inom prípade sa táto stavba rozpadne. Pozrime sa na európsku stavbu očami politikov. Keďže náš prvý Adalrámov deň je úzko spojený s rozhodovaním o vstupe Slovenska do EÚ - konal sa v deň referenda - dovoľte mi spomenúť úryvok Berlínskej deklarácie, ktorá bola prijatá v nemeckej metropole pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ktoré položili základy únie: "Európa bola po stáročia ideou, nádejou pre mier a porozumenie. Táto nádej sa naplnila. Zjednotenie Európy nám umožnilo mier a blahobyt, prinieslo spolupatričnosť a prekonalo nezhody. Každý člen prispel k zjednoteniu Európy a posilneniu demokracie a právneho štátu. Vďaka túžbe ľudí zo strednej a východnej Európy po slobode je neprirodzené rozdelenie Európy dnes už minulosťou. Európska integrácia ukazuje, že sme si zobrali bolestivé ponaučenie z krviprelievania a dejín plných utrpenia. Dnes spolunažívame bok po boku tak, ako to nikdy predtým nebolo možné. My, občianky a občania Európskej únie, sme zjednotení pre náš prospech“. Avšak svet si všíma i rozdiely medzi cieľmi a realitou. O výraznom nesúlade medzi cieľmi Európskej únie a často prozaickou realitou napísal 25. 3. 2007, vo svojom komentári konzervatívny britský denník The Daily Telegraph, a túto skutočnosť považuje za dôvod neobľúbenosti EÚ. Vraj európski politici nemajú šancu urobiť z Európy najúspešnejšie a najdynamickejšie hospodárstvo sveta, ako si určili za cieľ v roku 2000 v Lisabone, píše tento denník.Komentár k 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv uverejnil aj francúzsky nezávislý denník Le Monde, ktorý si všíma "krízu dôvery" v Európe, rast nacionalizmu a rozdiely medzi sľubmi a realitou v EÚ. Podľa denníka vedie rozširovanie k "politickému zrieďovaniu" Európy, ako i k vnútornej rivalite štruktúrovanejšieho hospodárskeho priestoru, čo potom prináša ťažkosti pri odbúravaní politického nacionalizmu. Preto bratia a sestry, je dôležité sa zamyslieť na akých základoch je vlastne postavený európsky dom, resp. na akých sa stavia. Obávame sa totiž, že sú tu ešte oveľa podstatnejšie výhrady a to v morálnej, výchovnej oblasti než v tej politickej. Tento rok vyhlásila naša cirkev ako Rok obnovy manželstiev a rodiny, a preto by sme sa mali na Európu pozerať predovšetkým z tohto zorného uhla. Ako je to s nami a ako to má byť? Pretože rodina a manželstvo je ozajstný základ spoločnosti. Nebuďme skeptickí, že nás je málo a že nič v tomto smere nezmôžeme. My predsa máme svoju silu, pretože každý z nás je mikrokozmom. Buďme si vedomí tejto hodnoty. Naša snaha, energia lásky, investícia v rámci Božieho projektu sa nestráca, ale je stavebným kameňom. Veď vieme dobre, že napr. umelecky zhotovené miniatúrne diela alebo rôzne miniatúrne technické komponenty sú takisto obdivované a oceňované. O to oveľa viac je takou hodnotou krásne a požehnané manželstvo a rodina. Mnohí prinášajú do spoločnosti investície v podobe financií či iných zdrojov, my však môžeme na spôsob apoštola Petra zvolať tejto ochromenej spoločnosti: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6). Áno, cez pevné rodiny môžeme prispieť našej i európskej spoločnosti, aby pevne stala na nohách a mala radostnú budúcnosť.Buďme si vedomí hodnoty, ale i zodpovednosti, že ako rodičia svojim deťom stelesňujeme a prezentujeme Boha. Na tomto základe totiž dieťa vníma a vytvára si potom svoju predstavu o svete i o Bohu. Preto by rodičia mali svojím životom a svojou rodičovskou láskou viesť deti tak, aby sa z nich stali raz takisto milujúci manželia a rodičia, a aby túto štafetu lásky a šťastia odovzdávali ďalej dejinami ľudstva. Veď kto naplní svoje poslanie v oblasti rodičovstva, ten zakusuje nevýslovne šťastie. Zažíva ho v rozmere manželstva, vo vďačnosti svojich detí i vo vzťahu vnúčat, či ďalších generácií. A čo je hlavné, že práve Boh ako rodič, takisto v týchto vzťahoch zažíva lásku a vďačnosť, čo všetko túto skutočnosť úžasne umocňuje. Ak však rodičia nie sú schopní poskytnúť deťom svoju lásku a žiť príkladným životom, potom hlavne počas dospievania dochádza k rozporom medzi nimi a rodičmi, stávajú sa rebelujúcimi a hľadajú rôzne náhrady chýbajúcej lásky. Preto sa mladí ľudia uchyľujú k voľnému sexu, drogám, zločinnosti alebo dokonca k samovraždám. Bez správnej rodičovskej lásky sa deti nedokážu správne rozvinúť, čo sa môže neskôr odraziť na ich vzťahoch v manželstve a rodičovstve. Nebezpečenstvo hrozí, ale i zo strany spoločnosti. Ak spoločnosť glorifikuje individualizmus, promiskuitu a rôzne sexuálne úchylky, deti aj napriek snahe svojich rodičov môžu byť ľahko strhnuté prúdom falošnej lásky. Preto sa musíme zasadzovať o lepšiu morálku v spoločnosti. Nesmieme sa dať vytlačiť z tejto oblasti. Bratia a sestry, zišli sme tu dnes na základoch jedného z prvých našich slovenských kostolov, aby sme sa modlili za správne a pevné základy našej spoločnosti v európskom kontexte, ktorými sú naše manželstva a rodiny. Prosme, nech Boh žehná našu krajinu i celú Európu, a aby i On sám mal z nás veľkú rodičovskú radosť. Amen

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Adalrámov deň 2007