Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 3256x
Vytlačiť

Napriek tomu, že žijeme vo vyspelej demokratickej spoločnosti, nezamestnanosť a ľudia žijúci v hmotnej núdzi nie sú u nás výnimkou. Mnohé inštitúcie a organizácie sú si toho vedomé a preto organizujú humanitárnu pomoc pre ľudí žijúcich či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Aj Slovenská republika sa teda podiela na rôznych formách humanitárnej pomoci. Jedným z hlavných bodov je reagovať na katastrofy rýchlo a flexibilne a prostriedky sa musia využiť efektívne a transparentne. Jednou z takýchto organizácií, ktorá poskytla pomoc mnohým v hmotnej núdzi,, bola aj Slovenská katolícka diakonia v spolupráci s Kongregáciou východných misií - biskupom Ignátiom z Českej republiky - kedy sme dostali možnosť spolupracovať na projekte, pri ktorom sa distribuovali potravinové balíčky a dámske topánky v rámci humanitárnej pomoci. Každý z potravinových balíkov bol o hmotnosti 14 kg, čo v konečnom množstve znamenalo 7,5 tony potravín a dámske zimné topánky, ktorých bolo 2000 párov.

Potravinové balíky obsahovali základné potraviny ako soľ, cukor, fazuľu, ryžu, olej, ovsené vločky a sušené hrozienka. Všetky tieto potraviny boli nekomerčne balené, privezené z USA. Finančná hodnota jedného balíka bola okolo 600,- Sk, kde réžia prepravy z USA a následne z ČR, zvyšuje ich cenu o ďalších 100%. Potravinových balíkov bolo 540, čo v konečnom dôsledku činí sumu prevyšujúcu 648 tisíc korún. Dámske zimné topánky boli v niekoľkých veľkostiach a troch farbách, takže ženy mali možnosť si vybrať aj také, ktoré sa im páčia a ktoré by si inak nemohli kúpiť. Ak ich hodnota bola 300 Sk, potom celý projekt sa pohyboval vo finančnej výške okolo 1,24 milióna korún.

Tieto potraviny boli použité pre sociálne slabšie rodiny, neúplné rodiny a deti z liečebno – výchovného sanatória. O obe formy pomoci bol veľmi veľký záujem. Bolo oslovených niekoľko organizácií, cirkví a starostov obcí, od ktorých bola prisľúbená pomoc nielen s odvozom balíkov, ale aj ich dočasným uskladnením a následným prerozdelením ľuďom, o ktorých vedeli, že to potrebujú. Svoju tradíciu v pomoci druhým má na Slovensku Charita, Evanjelícka diakonia a Pravoslávna filantropia, na ktoré sme sa obrátili kvôli ich rozsiahlemu pôsobeniu. Jednou z ich náplní je poskytovanie stravy pre bezdomovcov a sociálne slabých obyvateľov, preto taktiež uvítali potravinovú pomoc. Dobrá spolupráca bola aj s obecnými úradmi, kde je problém s väčším počtom nezamestnaných ľudí, alebo problémy s kriminalitou v podobe drobných krádeží z dôvodu hladu, veľkým počtom rómskych obyvateľov, úžerou a pod. V obci Šoltýska a Zlatno, kde je okolo 40% nezamestnaných, a, bohužiaľ, má to stúpajúcu tendenciu, sme sa taktiež rozhodli pre spoluprácu so starostami, ktorí ju s radosťou uvítali. Finančný rozpočet stanovený pre Liečebno-výchovné sanatórium v Nitre je postavený tak, aby bola strava pre deti na každý deň, no pomoc uvítali, nakoľko ušetrené peniaze za nákup potravín môžu využiť iným spôsobom – či už nákupom ovocia, alebo sladkostí, alebo iných potrebných vecí, podľa ich vlastného uváženia. Nitriansky kraj evidoval v minulom roku 6,83% sociálne odkázaných osôb z celkového počtu evidovaných v SR, a toto číslo vzrástlo oproti decembru 2005 o takmer 8,9 tisíca ľudí. V spolupráci so základnou školou sme preto dostali kontakt na sociálne slabšie rodiny, ktorých deti poberajú sociálne štipendium a oslovili sme ich, či by o takúto pomoc nemali záujem. Pre ilustráciu, na štipendium má nárok napr. štvorčlenná rodina s príjmom životného minima do 13 000,-Sk, čo vychádza denne na osobu 108,- Sk, z ktorej sú kupované potraviny, oblečenie, školské pomôcky, príp. cestovné do roboty, nájom, a pod. No napriek tomu sa o túto pomoc nakoniec uchádzala iba necelá tretina oslovených. Táto humanitárna akcia sa niesla a stále ešte nesie, v duchu nezištnej pomoci blížnym, ako to aj kresťanské organizácie vyžadujú.

   

   

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Humanitárna pomoc pod taktovkou Slovenskej katolíckej diakonie