Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 3074x
Vytlačiť

V predvečer Nového roka, v silvestrovskú nedeľu na bohoslužbe, sme vyhlásili rok 2007 ako Rok manželstva a rodiny. Vtedy sme ešte ani netušili, že i náš pán prezident Ivan Gašparovič v takejto intencii prehovorí vo svojom novoročnom prejave k občanom Slovenskej republiky. Jeho slová: "aká rodina, taký štát", by nás mali viesť k hlbokému zamysleniu sa nad touto úžasnou hodnotou. Pán prezident nám z nej poodhaľuje nasledujúce: „O rodine sa pohovorilo všeličo. Tak ako sa začal spochybňovať význam štátu, začali sa znehodnocovať aj funkcie rodiny.

Myslím si, že rodina predstavuje oporu aj dnes. A nielen pre jednotlivca. Rodinu považujem aj v súčasnosti za základ zdravého štátu. Spája osobné so spoločenským. Lebo najdôležitejšou skúškou spoľahlivosti rodinného zázemia je nielen jej pokoj, citová a sociálna spriaznenosť. Ale aj stálosť v takých hodnotách ako je úcta k životu, k jeho dôstojnosti, k spoločenstvu ľudí vôbec. Žiaľ, situácia v nejednej rodine nie je ľahká. Žijeme rýchlo, uponáhľane. Akoby sme nemali na seba čas. Napriek tomu – a o tom nepochybujem! – všetci chceme pre svoju rodinu to najlepšie. Osobitne v týchto sviatočných chvíľach, keď viac ako inokedy, myslíme na svojich blízkych. Hľadáme istotu. Najmä v rodine. Zvlášť deti. V prvom rade v stabilite vzťahov, ale aj v hodnotách, ktoré posilňujú pevnosť vzťahov, ich duchovno i dobré meno rodiny“. Hodnotu rodiny podčiarkol vo svojom prejave i generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v., ktorý predniesol v mene všetkých členských cirkví Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, na novoročnom stretnutí zástupcov cirkví a náboženských spoločností s prezidentom republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave, 9. januára 2007. Povedal, že v novoročnom prejave prezidenta Gašparoviča bolo dôležité aj to, že hlave štátu záleží na tom, aby rodiny tvorili základné zdravé bunky súčasného spoločenského organizmu, lebo na tom záleží aj evanjelickej cirkvi a všetkým kresťanským cirkvám. Evanjelium najbližšej, druhej nedele po Zjavení (14.1. 2007 ), hovorí o tom, ako Pán Ježiš Kristus svojou účasťou na svadbe v Káne Galilejskej posvätil manželský zväzok ako založenie rodiny. Biskup Klátik zdôraznil, že kresťanským cirkvám záleží na tom, aby naši ľudia žili v usporiadaných rodinách na patričnej duchovnej aj materiálnej úrovni, aby manželia vytvárali priaznivú atmosféru rodinného zázemia, zvlášť záleží na výchove detí ako dobrých kresťanov a tým aj čestných a zodpovedných občanov našej pozemskej vlasti. Dobre usporiadané harmonické rodiny sú základom mravnej výchovy detí a celej spoločnosti (viď . Tlačový a informačný referát GBÚ | 11.1.2007). Rodina je však v dnešnej dobe vo veľkej kríze. Táto kríza spôsobuje hrozné utrpenie, bolesti, škody. Ako sme počuli v duchovnej relácii Slovo, v nedeľu 28. januára 2007, v ktorej som uviedol, že táto kríza rodín a jej následky sú podobné tragédii novej svetovej vojny. A vlastne to je nová svetová vojna, ktorá prechádza rodinami, manželstvami, príbuzenskými vzťahmi, v ktorej, žiaľ, trpia najviac deti! Preto som si dovolil vyzvať v spomínanej relácii všetkých veriacich Slovenska, bez rozdielu cirkevnej príslušnosti, aby sme sa ako Boží synovia a Božie dcéry zúčastnili na Božom programe hľadania a uskutočňovania Božieho ideálu rodiny, ktorý mal náš nebeský Otec pred očami už na počiatku ľudských dejín, aby sme tak dosiahli krásny cieľ, o ktorom hovorí i známy nositeľ Nobelovej ceny Henrich Bergson, totiž božské ľudstvo.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Rok manželstva a rodiny