Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4296x
Vytlačiť

Spoločný projekt sociálnej práce – to je jeden z výsledkov Valného zhromaždenia ERC v SR, ktoré sa konalo 28. marca 2007 v Nitre. Spolu 39 delegátov a hostí z členských cirkví ERC v SR sa zišlo na podujatí, ktoré sa koná raz za dva roky a rozhoduje o ďalšom smerovaní práce tohto združenia cirkví, ktoré má 8 riadnych členských cirkví a tri členské cirkvi so štatútom pozorovateľa. Riadnymi členmi sú: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev metodistická, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Starokatolícka cirkev a Cirkev československá husitská. Pozorovateľmi sú: Apoštolská cirkev, Cirkev adventistov siedmeho dňa a Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev zastúpené Konferenciou biskupov Slovenska.

„Boh si praje blaho našej krajiny. Preto nás posiela a zmocňuje pre službu, ktorou sa chce osláviť ako láskavý Otec všetkých“, povedal v referáte k téme Valného zhromaždenia „Podiel cirkví na plnení sociálnej zodpovednosti štátu“ Prof. ThDr. Július Filo z Evanjelickej cirkvi a.v.. V druhom referáte k téme zdôraznil Prof. ThDr. Milan Gerka CSc. z Pravoslávnej cirkvi, že „cirkev nemôže vystúpiť zo spoločnosti, ale sa ani nemôže stotožniť so stanoviskom spoločnosti, ak ono je v rozpore s Christovým Evanjeliom lásky a zmierenia.“ Na základe referátov a diskusie prijali delegáti Valného zhromaždenia uznesenia smerujúce k intenzívnejšej spolupráci cirkví v sociálnej oblasti. Túto spoločnú službu chcú cirkvi ponúkať v kontexte sociálneho systému štátu a prispieť k zvýšeniu jeho kvality. To sa môže stať predovšetkým vďaka špecifickému prístupu kresťanských poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pri svojej službe vychádzajú z vnútorného duchovného poverenia. Pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv prijalo Valné zhromaždenie ERC v SR stanovisko, v ktorom zdôrazňuje hodnotu pokojného a tvorivého spolužitia národov Európy. V stanovisku sa delegáti zároveň prihovárajú za zapracovanie zmienky o Bohu do Zmluvy o ústave pre Európu. Valné zhromaždenie ERC v SR zvolilo nové predsedníctvo na ďalšie dvojročné volebné obdobie do roku 2009. Predsedom je doterajší podpredseda ERC v SR Mgr. Ján Semjan, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Novým podpredsedom je Mgr. Tomáš Kriška, predseda Bratskej jednoty baptistov na Slovensku.

   

 

 

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Valné zhromaždenie ekumenickej rady cirkví v SR