Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 4165x
Vytlačiť

Blíži sa vyvrcholenie pôstneho obdobia. Obdobia často spájaného s odriekaním si, obdobie bez zábavy, čas, kedy sú možno ľudia trocha viac frustrovaní. I keď v mnohých oblastiach to klasické pôstne prežívanie 40 dní pred Veľkou nocou už pomaly mizne, stále máme akosi v podvedomí to, čo sa tieto dni odohráva. Ako duchovne prežívame svoj život? Myslím celý život, nielen tento krátky štyridsaťdenný úsek. Žijeme ho s nadšením, alebo nás často prepadávajú zlé myšlienky? Jeden výskum realizovaný na Katedre psychológie v Prešove v spolupráci s trenčianskou nemocnicou nám na 112 respondentkách ukazuje, či vplýva náboženská viera na životnú spokojnosť opýtaných mladých žien.

Tieto ženy boli rozdelené do troch skupín: študentky teologickej fakulty, veriace študentky humanitných odborov štúdia a študentky humanitných odborov štúdia bez vierovyznania. Výskum ukázal, že študentky skórujúce vysoko v dimenzii zvnútornenej religiozity skórovali nízko v hodnotách frustrovanosti. Študentky skórujúce vysoko v dimenzii vonkajšej religiozity, tzn. tie, ktoré používajú kresťanské náboženstvo na dosiahnutie iných, nenáboženských cieľov, boli oproti študentkám so zvnútornenou religiozitou významne viac frustrované a so životnými okolnosťami spokojné menej. Študentky bez vierovyznania skórovali zo všetkých troch skupín najnižšie v dimenzii spokojnosti a najvyššie v dimenzii frustrovanosti. O čom nám to vypovedá? Sú empirické dôkazy o tom, že religiozita – kladný vzťah človeka k náboženstvu, najmä účasť v náboženských spoločnostiach, má silný vzťah k zdraviu. Tento účinok viery potvrdzujú výskumy vo viacerých vedných odboroch – sociológii, psychológii zdravia, psychiatrii, gerontológii a sociálnej epidemiológii. Hammermeister a kol. zistili zaujímavú vec. Overovali hypotézu, či viera v Boha súvisí s duševným zdravím. Účastníkmi bolo 462 vysokoškolských študentov. Výsledky ukázali, že študenti skórujúci vysoko na škále religiozity skórovali nízko v ukazovateľoch ako osamelosť a beznádej, a vyššie na škále sebavedomia. Vysoko a nízko veriaci sa tiež líšili v používaní alkoholu a drog. Slová ako depresia, frustrácia, deprivácia, sa skloňujú v našom jazyku veľmi často. Ako ukazujú výskumy, depresiami trpia dvakrát častejšie ženy ako muži. Ide o genetické, hormonálne a biologické faktory. Rozlišujú sa aj podľa jednotlivých období. Prvé depresie vznikajú už v puberte, kedy si mladý človek hľadá svoje miesto v spoločnosti, v rodine, utvára si nové vzťahy a pokúša sa o prvé samostatné rozhodnutia. Neúspechy ho však môžu poriadne zničiť. V dospelosti ide predovšetkým o depresie vznikajúce z práce a domácnosti. Vyššia pravdepodobnosť depresie je hlavne u ľudí s určitými charakterovými vlastnosťami, ako je napr. pesimistické zmýšľanie, sebapodceňovanie, prehnaný strach. A teraz si môžeme položiť otázku: je možné, aby veriaci človek trpel depresiou? Ako vedci zistili, depresiami trpí 1/3 až ½ obyvateľstva. Na Slovensku sa pri sčítaní obyvateľov hlásilo až 84% k niektorému z vierovyznaní. Ako je teda potom možné, že až jedna tretina obyvateľov trpí depresiami? Nedrží nás naša viera tak povediac nad vodou? I keď spomenutý výskum na začiatku článku hovorí o tom, že ženy, ktoré veria v Boha nebývajú frustrované, no pri tak vysokom počte veriacich ľudí, by malo byť o veľa menej duševných kríz. Opäť teda, ako aj v predchádzajúcich článkoch apelujem na nezanedbateľné a priam až nutné postavenie náboženstva v dnešnej spoločnosti. Keď trocha odbočím, zaujal ma ešte jeden článok uverejnený na internete. Išlo o porovnanie spoločnosti do roku 1989 a následné zmeny po tomto roku. Podľa Biblie má kresťan dodržiavať desatoro Božích prikázaní. Ako sa teda dodržiavali tieto prikázania počas totality a ako je tomu dnes? Prikladám nezmenený text z internetovej stránky www.prop.sk Čo hovorí Biblia o viere na Slovensku za „socialistickej totality“ a za súčasnej slobody vyznávať Bibliu 1. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebovo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Prvé prikázanie sa dodržiavalo lepšie za socializmu, pretože za socializmu na Slovensku malo vplyv len kresťanské náboženstvo, v súčasnosti na Slovensku pôsobí viac náboženstiev a tým aj viac bohov, dokonca aj satanisti. A, pravdaže, najväčším božstvom sú peniaze! 2. Nevezmeš meno Pána, tvojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Prikláňam sa k názoru, že druhé prikázanie sa dodržiavalo lepšie za socializmu, pretože teraz sa viac berie meno Božie nadarmo. 3. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela. Siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. V súčasnosti sa siedmy deň už nesvätí tak ako za socializmu, ľudia bežne v nedeľu pracujú, a keď nepracujú, často chodia nakupovať. 4. Cti otca svojho a svoju matku. Zvýšenie počtu trestných a násilných trestných činov po prevrate v roku 1989 (obrázok 16 a 22) jednoznačne dokumentuje, že štvrté prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. 5. Nezabiješ. Zvýšenie počtu vrážd po prevrate v roku 1989 (obrázok 18) jednoznačne dokumentuje, že piate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. 6. Nescudzoložíš. Rozvoj sex-priemyslu na Slovensku a zdvojnásobnenie počtu rozvodov po roku 1989 jednoznačne dokumentuje, že šieste prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. 7. Nepokradneš. Prudké zvýšenie počtu krádeží po prevrate v roku 1989 (obrázok 23) jednoznačne dokumentuje, že siedme prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. 8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Všeobecný nárast kriminality, množstvo kriminálnych káuz poukazuje na zvýšený počet krivých svedectiev po prevrate v roku 1989 (obrázok 16) a tým aj lepšieho dodržiavania ôsmeho prikázania za socializmu ako v súčasnosti. 9. Nepožiadaš manželky svojho blížneho. Podobne ako pri šiestom prikázaní, rozvoj sex-priemyslu na Slovensku a zdvojnásobnenie počtu rozvodov po roku 1989 jednoznačne dokumentuje, že deviate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. 10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, vola, osla ani nič, čo je tvojho blížneho. Prudké zvýšenie počtu súdnych sporov o domy a majetky po roku 1989, krach bánk a nebankových subjektov jednoznačne dokumentujú, že desiate prikázanie sa dodržiavalo za socializmu dôslednejšie ako v súčasnosti. Na záver teda by sme mali žiť v praxi viac to, čo presadzujeme na papieri. Pri poslednom sčítaní obyvateľov sme boli vysoko kresťanská krajina. Bude tomu tak aj naďalej, či sa podvolíme novým liberálnym trendom? Bude stáť naša Európa ešte nejaký čas na troch základných pilieroch – kresťanstvo, rímske právo a grécka kultúra, či ich vymeníme za niečo nové?

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Nespokojnosť v našom živote