Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 5313x
Vytlačiť

Interview o témach okolo Izraelsko-Palestínskych vzťahov ale aj o postavení moslimov na Slovensku.Narodil som sa 29.6.1964 v tábore pre palestínskych utečencov v Bejrúte (Libanon). Základné a stredoškolské vzdelanie som ukončil v Libanone, v roku 1984 som prišiel na Slovensko za účelom štúdia. V roku 1991 som ukončil magisterské štúdium na Univerzite Komenského, na Filozofickej fakulte – Katedre žurnalistiky. Diplomovú prácu som robil na tému palestínska žurnalistika pod okupáciou. Ten istý rok som sa oženil s občiankou Slovenska, mám 2 synov, 13- ročný Adel a 6- ročný Simon. Momentálne pôsobím na Veľvyslanectve Štátu Palestína, publikujem na stránkach týždenníka Slovo.1. Tvrdíte, že ohľadom izraelských vykopávok v areáli Al Aksá informoval denník SME slovenských čitateľov dosť jednostranne a neobjektívne.

Je zrejmé, že väčšina z tých čo túto správu zaregistrovali, má taký dojem, že izraelským archeológom ide v tomto prípade len o humánne a vedecké ciele a voči nim sa postavil iracionálny fanatizmus moslimov. Myslíte si, že účelom týchto vykopávok je narušenie tejto mešity a snaha izraelských orgánov získať kontrolu nad týmto miestom?Tento problém má dve roviny: jedna je právna - jednoducho Izrael je okupant a podľa medzinárodného práva nesmie vykonávať žiadne zmeny na územiach, ktoré okupuje. Druhá rovina je tá duchovná - Izraelčania sa snažia už štyridsať rokov o judaizáciu mesta a tým podrobne sme sa zaoberali v článku. A v záujme tejto judaizácie sú schopní ohroziť nielen islamsky náboženské miesta, ale aj kresťansky. Odvtedy, ako začali tie vykopávky v areáli Al Aksá, k moslimom sa pridali palestínski kresťania, Vatikán, OSN ako aj UNESCO. Všetci žiadali Izrael, aby zastavil tieto vykopávky, lebo v skutočnosti ohrozujú náboženské miesta. 2. Vo Vašich článkoch často narážate na problémy spojené so štatútom a vnútorným životom Jeruzalema. Mnoho kresťanov si myslí, že Jeruzalem by nemal patriť ani jednej strane konfliktu, ale mal by mať naďalej a snáď ešte posilnený osobitný štatút ako posvätné mesto štyroch náboženstiev, z ktorých tri sú svetové. Čo si myslíte o takom projekte, ktorý by chcel realizovať uvedenú myšlienku?Najprv chcem zdôrazniť, že moslimovia a kresťania v Jeruzaleme sú Arabi, ktorí majú spoločný problém, a to je judaizácia tohto svätého mesta. Obyvatelia mesta Jeruzalem kresťanského vierovyznania majú svojich zástupcov v palestínskej legislatívnej rade, čo je palestínsky parlament. A duchovní predstavitelia Jeruzalema, moslimovia aj kresťania, nedávno vytvorili Výbor na obranu Jeruzalema. Domnievam sa, že pre vá ako kresťanov, má byť veľmi dôležitý postoj palestínskych kresťanov. Dokonca si myslím, že pre vás má byť určitým kritériom. Palestínčania ústami svojich predstaviteľov niekoľkokrát deklarovali ochotu pristúpiť na určitý kompromis ohľadom Jeruzalema ako celku. Východný Jeruzalem je okupované mesto od 4. júna 1967. Tam má byť arabská suverenita. Moslimovia a kresťania, ktorí vždy rešpektovali slobodu vierovyznania, kým nevznikol Štát Izrael, problémy s predstaviteľmi židovstva nikdy nemali. Židia nenarušene a bez nejakých významných problémov mali voľný prístup k Múru nárekov, ktorý nazývame (Al Barrak ). Váš návrh môže byť len v duchovnej sfére, ale prakticky ťažko si je predstaviť ako sa to dá realizovať. Každopádne Vás chcem upozorniť na to, že izraelskí predstavitelia kategoricky odmietajú tento názor, ktorý reprezentujete. A neuznajú, že východný Jeruzalem je okupované mesto, a robia všetko preto v záujme jeho judaizácie. A obyvatelia Jeruzalema kresťanského vierovyznania sú s moslimami za jedno v tomto boji. 3. Mnohí z nás s nevôľou vnímajú konflikt medzi Izraelitami a Palestíncami. Vieme, že jedinou cestou ako tento spor vyriešiť, je dohoda. No zdá sa, že práve Izrael je tejto dohode naklonený, kým Palestínčania sú vnímaní ako tí, čo odmietajú akúkoľvek dohodu a neustále narúšajú prímerie. Myslíte si, že aj v tomto prípade ide o dezinformáciu médií? Neviem odkiaľ to máte, že Izrael je naklonený dohode, veď on, ktorý okupuje celú našu vlasť a skonfiškoval pôdu a ilegálne postavil židovské osady na nej, buduje na našom území rasistický múr, pokračuje v judaizácii nielen Jeruzalema ale aj jeho okolia. Kontroluje a kradne vodné zdroje, odmieta uplatniť právo návratu pre milióny Palestínčanov. Nerealizuje takmer 150 rezolúcií BR OSN. Najdôležitejšia z nich je známa rezolúcia z decembra roku 1967 číslo 242. A my, Palestínčania, ktorým do roku 1948 patrila celá Palestína, súhlasili sme s vytvorením štátu na 22-och percentách rozlohy historickej Palestíny. Izraelčania o tom nechcú ani počuť. Tak mi teraz povedzte, kto nie je naklonený dohode? A čo sa týka prímeria chcem Vás ubezpečiť, že dezinformácie, ktoré dostávate cez masmédiá, sú natoľko nepravdivé, že už neviete kde je sever. Všetky prímeria, ktoré boli urobené, boli jednostranne urobené zo strany Palestínčanov ako krok dobrej vôle. A vždy, aj keď Palestínčania dodržali prímeria, Izraelčania pokračovali v zabíjaní. A ďalšia vec je to, že Izraelčania sa snažia nás nútiť prijímať prímerie v Gaze a pritom na Západnom brehu oni pokračujú v ich kriminálnej politike. Prosím, hľadajte čísla, ktoré Vám môže poskytnúť napríklad izraelská organizácia Btslem o aktivitách izraelskej armády na okupovaných územiach Palestíny. Pre ilustráciu môžem spomenúť iba jedno číslo: od júna minulého roku dodnes bolo zavraždených takmer 700 Palestínčanov. Zavraždila ich izraelská armáda. A na izraelskej strane bolo zabitých menej ako 30 osôb. Sám si odpovedzte podľa Vášho svedomia kto narušuje prímerie. 4. Predstavitelia palestínskej samosprávy sa zdráhajú uznať právo židov na vlastný štát. Je naozaj pre Palestínčanov neprijateľná idea súžitia dvoch suverénnych štátnych celkov na tomto území?Po prvé: palestínski predstavitelia dvakrát uznali Štát Izrael. Raz vo forme listu, ktorý poslal predseda OOP, nebohý Jásir Arafat, vtedajšiemu predsedovi vlády Izraela Rabínovi, a druhýkrát to urobila palestínska národná rada. Po druhé: Štát Izrael existuje, ale Palestínsky štát neexistuje. A dokonca Izraelčania neuznajú naše právo na sebaurčenie. My sme vždy vychádzali z toho, že na historickej Palestíne by mali vzniknúť dva susediace štáty, ktoré budú spolunažívať v mieri. Ale najprv musí vzniknúť nezávislý suverénny štát pre Palestínčanov. Brzdou toho je Izrael a jeho politika. 5. Verejnosť v Európe, prinajmenšom tá časť, ktorá nemá priamu osobnú skúsenosť, má obraz Palestínčana spravidla ako zahaleného šatkou a so samopalom v ruke. Iste je to veľmi zjednodušený obraz, ale verejnosť nevníma vždy zápas Palestínčanov za svoje ciele ako niečo sympatické. Dá sa ten obraz zmeniť? V akých obrazoch má tento obraz svoju protiváhu? Čím pekným a dobrým obohatili Palestínčania ľudstvo podľa Vás? Nesúhlasím s Vami, že obraz Palestínčanov musí byť negatívny. Naopak, výskumy, ktoré boli urobené v Európe európskymi inštitúciami hovoria o tom, že napríklad 69 percent Európanov nevníma Izrael pozitívne. Nedávno sa uskutočnil jeden výskum v Anglicku, ktorý videl Izrael, Spojené štáty americké, Kóreu a Irán ako veľmi negatívne. Ale Palestína a Palestínčania tam nefigurujú. Okrem toho musíte sám vedieť, že my žijeme dnes vo virtuálnej realite, ktorú vytvárajú masmédiá. A tie dnes majú najvyšší vplyv na dianie vo svete. Masmédiá sú vždy ovplyvňované ekonomickými záujmami. A všetci vieme kto sú najväčší vlastníci masmédií. Chcem Vás upozorniť na to, že Kristus sa narodil v Palestíne, žil a vyrastal v Galile, v Betleheme a v iných kútoch našej krásnej krajiny. Palestína je miesto troch náboženstiev. Najvyšší predstavitelia židovstva, kresťanstva a islamu začali ich posolstvo z Palestíny. To bolo náš vklad do pokladnice ľudstva. Kto dal viac? My sme dali prorokov, dnešní naši mocipáni dávajú skazu. 6. Z historických a publicistických kníh vychádza taký obraz, že Palestínčania v 20. storočí prostredníctvom svojej elity podporovali v zásadných konfliktoch „nesprávnu“, spravidla veľmi kontroverznú, stranu toho-ktorého konfliktu. Za druhej svetovej vojny Hitlera, nedávno Saddáma Husajna. Aké boli podľa Vás príčiny k tomu, že hovorcovia národa vystúpili na podporu kontroverzných vodcov?Opäť ďalšia dezinformácia. Môžete mi predložiť dôveryhodné dokumenty, že palestínski predstavitelia za druhej svetovej vojny spolupracovali s Hitlerom? Bol nejaký Palestínčan, ktorý bojoval na strane Hitlera? Jednoducho v Palestíne bol britský mandát. A Veľká Británia vtedy otvorila našu krajinu pre židovské prisťahovalectvo z Európy, a videli sme vo Veľkej Británii nepriateľa. A vtedy Angličania v Európe bojovali proti nacistickému Nemecku. A rasistické Nemecko nebolo priamou hrozbou na Blízkom východe. Priama hrozba bola anglická a francúzska koloniálna politika. A tí, ktorí proti nej bojovali, boli prenasledovaní. Niektorí z nich sa snažili nadviazať kontakty s nemeckými predstaviteľmi. Ale žiadni arabskí žoldnieri alebo palestínski nebojovali na strane Hitlera. Skúsme nájsť analógiu v slovenských dejinách. V roku 1939 na Slovensku bol vyhlásený Slovenský štát na čele s farárom Tisom. Vtedajšia Slovenská národná rada prijala určité zákony, ktoré boli charakterizované ako protižidovské. Na základe týchto zákonov bolo deportovaných do koncentračných táborov 72 tisíc občanov Slovenska židovského vierovyznania. Ich osud bol tragický. V Európe holokaust, ktorý spáchali nacisti, vyžiadal si životy takmer 6 miliónov Židov. Nerobili to Arabi, nerobili to moslimovia, robili to Európania a kresťania. Sto rokov konfliktu v Palestíne si vyžiadalo o niečo viac ako 22 tisíc životov Izraelčanov. Podľa izraelských štatistík. Kto nesie vyššiu zodpovednosť, vy alebo my? Vaši predchodcovia alebo naši predchodcovia? Ty alebo ja? Mimochodom v 30. rokoch minulého storočia medzinárodná židovská agentúra uzavrela s nacistickým Nemeckom niekoľko zmlúv o spolupráci, ktorých cieľom bolo umožniť chudobným Židom emigráciu do Palestíny, a za to bohatí Židia v Európe, ako napr. Rotschild, financovali nemecký priemysel. 7. Ku ktorej vetve alebo tradícii Islamu sa hlásite? Ako by ste ju pre našich čitateľov čo najstručnejšie a najvýstižnejšie charakterizovali?Skôr ako odpoviem na otázky náboženského charakteru, chcem zdôrazniť, že nie som odborník na islam. Narodil som sa ako moslim a nikdy som nevnímal rozdiely medzi moslimami. Môj otec bol zamestnaný u kresťanských obchodníkov, ktorí na Vianoce nám vždy posielali darčeky. Takže ani rozdiely medzi moslimami a kresťanmi som nevnímal . Keď boli sviatky v Libanone, tam kde som sa narodil a vyrástol v utečeneckom tábore, vždy sme si všimli, že sa oslavovalo spoločne. Keď boli moslimské sviatky kresťania navštívili moslimských priateľov a keď boli kresťanské sviatky, moslimovia navštívili kresťanských priateľov. Žili sme vo vzájomnej tolerancii, rešpektovali sme sa navzájom. Nevraživosť je nám cudzia. Moja manželka, ktorá pochádza z malej dediny Obyce neďaleko od Vás, je katolíčka. Moji rodičia nenamietli. Ani požiadavka aby konvertovala na islam nebola vyslovená. Dokonca, na rozdiel od mnohých kresťanov, v roku 1990 sme využili možnosť mať svadbu v kostole. Pán arcibiskup Sokol nám k tomu dal povolenie. Nemám s tým žiadnen problém, takto moji moslimskí rodičia ma vychovali a takto vidím islam. 8. Niekde som počul takú myšlienku, že po 11. septembri 2001 sa Korán stal najčítanejšou knihou. Čím to je, že sa islam spája s agresiou a intoleranciou? Kto spojil islam s agresiou a intoleranciou?Skúste odpovedať na otázku, že tí istí ľudia, ktorí spájajú islam s agresiou a intoleranciou, čo si úprimne myslia o kresťanstve, o židovstve, o náboženstve ako takom. Nie je pre Vás zaujímavý napríklad postoj kresťanských Arabov, ktorí tvoria 20 percent obyvateľov arabských krajín o islame? Arabskí kresťania napríklad sa nepripojili ku križiackym výpravám. Zaujali arabský postoj. Videli v tom koloniálnu vojnu. Žiaľ, že európska a americká politika, ktorú prinajmenšom môžeme charakterizovať ako nemorálnu a nespravodlivú, je príčinou toho, že sa začala radikalizovať určitá časť obyvateľstva. A ľudia, ktorí žijú v biede a v zúfalstve, našli odpoveď v radikalizácii. 9. Pri čítaní Koránu som narazil na viaceré miesta, ktoré boli spájané s bojom a zabíjaním. Zvlášť ma zarazili dva verše z druhej súry: “Zabíjajte ich všade kde ich dostihnete a vyžeňte ich z miest odkiaľ vás oni vyhnali. Veď zvádzanie od viery je horšie než zabitie“[2,191] “Pýtam sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebeh. Hovorím: Bojovať v ňom je hriech ťažký. Avšak odvracať od Božej cesty, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať jej obyvateľov z nej je ešte ťažší hriech pred Bohom; Zvádzať od viery je horšie ako zabíjať.“[2,217] Nie je potom oprávnené spájať islam s násilím?Túto otázku treba položiť duchovnému predstaviteľovi. Ale ak dovolíte, chcem Vás upozorniť na to, že náboženské knihy treba čítať ako celok. A ich obsah treba chápať v historickom kontexte. Islam bol ohrozený a bolo treba povzbudiť prívržencov tohto novovzniknutého náboženstva. Ten citát, ktorý uvádzate, bol vyslovený v historickom momente, aby slúžil historickej udalosti. Ako cirkevného predstaviteľa chcem Vás poprosiť, aby ste nevytrhli z kontextu takéto úseky, pretože môžu vzbudiť dojem, že šírite zlý obraz o inom náboženstve. V Koráne sú stovky veršov, ktoré hovoria o tolerancii, láske a spolunažívaní. Aj toto je nutné zdôrazniť. Takisto aj v Starom zákone sú verše, ktoré hovoria o násilí. Každopádne tieto tri náboženstvá majú k sebe veľmi blízko. 10. Čím podľa Vás môžu, a budú, úprimní moslimovia čeliť propagande radikálov a terorizmu skrývajúcemu sa za masku náboženstva?Žiaľ, islam neprešiel akousi /liberalizáciou/ tak ako prešlo kresťanstvo. Myslím si, že chýbajúca demokracia je hlavným problémom, ktorý musíme riešiť. Ľudia nemôžu slobodne vysloviť svoj názor a snažiť sa riešiť svoje problémy. Diskusia, ktorá by mala byť matkou myšlienky, nám chýba. Radikáli nie sú len moslimovia. V histórii ich poznáme ako kresťanov a Židov. A terorizmus nemá vierovyznanie. 11. Ako vnímate postavenie moslimov na Slovensku?Slovensko ako demokratická krajina uznáva všetkým občanom právo na vierovyznanie. Na Slovensku neexistuje žiaden zákon, ktorý by nedovolil moslimom vykonávať svoje obrady. Všetci občania Slovenska sú z hľadiska práv a povinností rovnocenní. Z tohto uhla pohľadu postavenie moslimov na Slovensku ako občanov krajiny je porovnateľné s postavením iných občanov iného vierovyznania. V tomto kontexte chcem odpovedať aj na nasledujúcu 12. otázku, že nielen ja, ale aj generálny prokurátor si myslí, že nový návrh zákona o registrácií cirkví je diskriminačný. 12. Čo poviete na nový návrh zákona o registrácií cirkví na Slovensku? 13. Čím podľa Vás môže Islam prispieť k riešeniu dnešných pálčivých problémov ľudstva, ako sú pretrvávajúce násilie vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi, negatívne zásahy do životného prostredia, nerovnomerné rozdelenie bohatstva medzi ľuďmi a krajinami, šíriaci sa morálny relativizmus, kríza autorít a pod.?Zaujímavé je, že najvyšší predstavitelia islamu a kresťanstva majú takmer totožné názory na témy, ktoré ste predložili. Dokonca nebyť neformálnej koalície medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženstiev, na pôde OSN by boli vznikli zákony, napr. o rodine, ktoré by sa nám neboli páčili. Na mnoho vecí tie dve náboženstvá majú takmer podobné odpovede. 14. Je islam otvorený aj medzináboženskému dialógu? Je podľa Vás možná spolupráca moslimskej komunity s inými náboženskými zoskupeniami tu na Slovensku?Samozrejme, že islam je otvorený medzi náboženskému dialógu. Taký dialóg v Palestíne je nepretržitý. Náš nebohý prezident Arafat dokázal v roku 1999 pozvať na jednu konferenciu v Betleheme predstaviteľov dvadsiatich dvoch kresťanských cirkví. Spolupráca na riešenie konkrétnych problémov medzi najvyššími predstaviteľmi islamu a kresťanstva je veľmi užitočná a v prospech veci. Dokonca jeden z prejavov tejto dobrej spolupráce je napríklad voľba starostu (kresťana) Betlehema hlasmi moslimov. To isté Rammalláh. – kresťanka žena. Aj v Nazarete. Starosta (kresťan) bol zvolený hlasmi moslimov. To je najúčinnejšia forma dialógu. Moslimská obec na Slovensku privíta hociktorý dialóg s predstaviteľmi cirkví na Slovensku. My sme tu v menšine, domnievam sa, že kroky musí robiť väčšina. Nejaké stretnutia sa dejú z času na čas, vysoko si vážime prítomnosť Ján Chryzostoma kardinála Korca na večeri s moslimami v posvätnom mesiaci ramadán. Ďakujeme Vám za rozhovor

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007Interview s pánom Souheil Ghanamom