Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 3759x
Vytlačiť

"Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami." Mt 5,11-12Mons. Prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD.Nitriansky rímskokatolícky biskupHradné námestie 7Poštový priečinok 46 A950 50 NITRA19.11.2007, Nitra

Vec: Žiadosť o vysvetlenie vo veci verejného osočovaniaVážený pán biskup !S veľkým znepokojením sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že podľa všetkého došlo v niektorých rímskych kostoloch nitrianskeho biskupstva, v nedeľu 11.11.2007, k verejnému osočovania nášho predsedajúceho slovenského katolíckeho biskupa monsignora Mgr. Augustína Bačinského, doktora svätej teológie, arcibiskupa nitrianskeho.O tejto zarážajúcej skutočnosti sme boli informovaní našimi veriacimi. Oni boli upozornení svojimi znepokojenými príbuznými či známymi, ktorí sa v túto nedeľu zúčastnili bohoslužieb vo Vašich kostoloch. Predmetom tohto osočovania, podľa všetkého, boli vyjadrenia, ktoré mali v očiach katolíckych veriacich spochybniť pohrebné obrady vykonávané arcibiskupom Bačinským. Ďalej bolo v tejto súvislosti použité meno arcibiskupa Bačinského bez uvedenia jeho cirkevnej hodnosti biskup, ktoré mu prisudzuje všeobecné cirkevné právo. Bez ohľadu na motívy, ktoré rímsku cirkev k spomínanému osočovaniu viedli, je táto skutočnosť na vážnu ujmu elementárnym pravidlám úcty, ktoré by malo rešpektovať každé kresťanské spoločenstvo.Musíme zdôrazniť, aké veľké pohoršenie tento nepochopiteľný krok rímskej cirkvi u slovenských katolíckych veriacich spôsobil. Naša Slovenská katolícka cirkev, ktorú verejnosť pozná aj pod názvom Starokatolícka cirkev, je hlavne v meste Nitra veľmi široko etablovaná a slúži už mnohým katolíckym veriacim spomínaného mesta. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, že takéto nemiestne invektívy v súčasnej dobe sa dejú v atmosfére verejného pohoršenia na adresu ich autora. Čo v prípade majoritnej rímskej cirkvi ide na ujme celého kresťanského spoločenstva na Slovensku, ktoré má dosť objektívnych problémov so skutočnými neprajníkmi a nepriateľmi kresťanskej viery. Ak sa to neprieči všeobecným cirkevným predpisom, tak podľa biblických princípov aj apoštolskej tradície, naši duchovní neodopierajú duchovnú službu žiadnemu človeku, ktorý nás o ňu požiada. Aby sa snáď nestalo, že sa dostanete do role pohanských kráľov, ktorí na smrť prenasledovali Bohu verného Tobiáša, keď na Boží príkaz pochovával mŕtvych. Naša identita Slovenskej katolíckej cirkvi nebola nikdy pred nikým zastieraná ani manipulovaná. Aj keď sa laickým veriacim môžu zdať naše obrady podobné s latinskými obradmi rímskej cirkvi, predsa je naša cirkev katolíckou cirkvou slovenského obradu. A na túto skutočnosť sú všetci veriaci, ktorým slúžime upozorňovaní. Preto nie je namieste domnievať sa, že veriaci, ktorí využívajú služby našich duchovných, sú snáď dezorientovaní a pokladajú našich duchovných za duchovných rímskej cirkvi. Ich voľba je voľbou slobodného rozhodnutia a potom už je to našou povinnosťou. Prosíme Vás preto, aby ste našim veriacim podali vysvetlenie pohnútok, ktoré viedli rímsku cirkev k tomuto nepriateľskému gestu. S bratským pozdravom,Ing. Štefan ZáhradníkVedúci Ekumenickej sekcie Synodálnej rady

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007List adresovaný nitrianskemu rímskokatolíckemu biskupovi Viliamovi Judákovi