Ročník 2008

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 2796x
Vytlačiť

Generácia, ktorej súčasťou som aj ja, mnoho informácii čerpá z obrovskej informačnej banky, ktorú poznáte pod menom internet. Skúsil som sa preto pozrieť koľko sa dá na internete nájsť k témam, ako sú Boh alebo naproti tomu téma ako napríklad peniaze. Pre tých, ktorí sa v tom veľmi neorientujú, naznačím, že existujú tzv. Vyhľadávače, ktorým zadáte nejaké slovo a oni vám vyhľadajú všetky články po celom svete, v ktorých sa dané slovo vyskytuje.
Aj keď je tento príklad určite nedokonalý a jeho výsledky sa dajú interpretovať rôzne, je pre mňa dobrým východiskom k slovám, ktoré vám dnes chcem povedať. Nuž teda, drahí priatelia, slovo Boh sa mi v mojom pokuse vrátilo zo sveta 580 miliónov krát. V tomto prípade je jedno či je to číslo vysoké alebo nízke. Dôležité je, že napríklad také slovo peniaze sa našlo v dvojnásobnom počte článkov, teda vyše miliardu krát. Slovo obchod sa dokonca vyskytlo päťkrát častejšie. Myslíte, že som si mal niekoho prizvať na pomoc? Nenašiel som. Meno Ježiš, alebo slová Duch či Božie kráľovstvo dopadli ešte horšie.
A nie som si istý, či môžeme povedať niečo také, že internet je predsa len pomocníkom pri našej práci a slová ako Božie meno patria len do našej súkromnej modlitby, či do našich kostolov.
Ale nie je snáď práve toto výtka, ktorú nám dnes Kristus slovami evanjelia adresoval? Že Boh a jeho slovo nie sú skutočnou súčasťou nášho života?
Prečo nás milovaný Spasiteľ napomína, že aj medzi nami sú zhnité jablká súce na vyhodenie? Či sa svet nemá deliť iba na tých, ktorí uverili v meno Ježiša Krista a na tých druhých? A tu hľa, na jeho stádo, ktoré si myslí, že koná v jeho mene dolieha hrozba slov: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
Ak ste dobre počúvali druhé čítanie, sv. Pavol v ňom zdôrazňoval jedinú a postačujúcu podmienku vykúpenia pre človeka, ktorou je viera v Ježiša Krista a nie žiadne skutky. Vy však, drahé sestry a bratia, už ste deťmi vykúpenia a máte dokázať svoje synovstvo Nebeskému otcovi. Alebo vám stačí rodný list Božieho dieťaťa a na dedičstvo Božieho kráľovstva, ktoré je písané aj na vaše meno si už nechcete robiť nárok?
Človek veľa stavia, často príliš veľa, na ľudských slovách: na ľudských prísľuboch, uisteniach, prísahách na uisteniach priateľov, na prísľuboch politikov; býva to často stavanie na piesku. Staviame tiež veľa na vlastných slovách, prísahách a sľuboch; ak tieto slová sa nepotvrdzujú činmi, bude to tiež stavanie na piesku.
Počujeme, že Kristus poukazuje na svoje vlastné slová - ako na nevyhnutný základ nášho stavania: kto stavia na jeho slovách - ten stavia na skale.
Ide však o tie jeho slová, ktoré uvádzame do života, ktoré premieňame na skutok; slová jedine vypočuté, hoci aj s najväčšou nábožnosťou, sa nestanú základom.
Je jasné, že náboženstvo nemôže zostať v abstaraktnej sfére, ale že musí prenikať do života. Ale pokušenie k náboženskému idealizmu je veľké. Riešia sa tu predsa vysoké a zaujímavé problémy. Keď sa k nim postavíme nezávezne, stávajú sa priestorom pre brilantné debaty. Kostoly a bohoslužba sú už po stáročia výrazom umenia. Ľudia s estetickým vkusom sa tu radi zapájajú. Nie je to ťažké, ba dokonca je to príjemne povzbudivé, pokiaľ sa samozrejme od nás nežiada zmena života.
Nie je to však preto, že by sme svoj život nechceli zmeniť. Verím v dobro, ktoré je v každom z nás, preto si myslím, že sa zmene podľa Božieho zákona nebránime. Je to však pre nás veľmi ťažké.
Sú to veci na ktoré máme čatokrát: - - - „Stále čas“. Jednou z najťažšie popísateľných vecí je posúdiť duchovnú úroveň človeka. Progres, napredovanie v duchovných veciach nie sme naučení postrehnúť ani u cudzích a ani u seba. Že dieťa rastie, to vidíme, že nás niekto miluje, to chvála Bohu, cítime. Ale ako rastie náš Duch? Ako to na sebe pozorujeme? Ak na to nevieme odpovedať, ako potom posúvame svoje hranice, keď ich nevime vnímať. Ako posúvame stavbu svojho života z piesku na skalu?
Na tom istom internete s ktorým som začal, sa píše aj to, že najdrahšie kone sveta dnes stoja toľko ako najdrahšie autá. A že nejedna historická stavba prekonáva svojou krásou či monumentálnosťou tie najmodernejšie stavby sveta, na tom sa asi tiež zhodneme. Ako teda vlastne na tom stojíme s tým pokrokom? Ak si pripustíme, že aj hoci pred tisíc rokmi sa ľudia obliekali do vybranejších šiat, alebo sa premiestňovali honosnejším spôsobom, či žili minimálne tak pohodlne ako sa o to všemožne snažíme aj my teraz, nestálo by za zamyslenie, že tadiaľto možno cesta nevedie, že takto len prešľapujeme na mieste?
Pytagorovi žiaci znázorňovali ľudský život písmenom Y. Tým, ktorí začínajú život na úzkej strane sa časom život rozšíri. Zúži sa naopak tým, čo začínajú zo široka. Evanjelium teda potvrdzuje to, čo je všeobecná ľudská skúsenosť.
Voda, hovoria, keď sa jej zúžia brehy, stúpa do výšky. Tak je tomu aj s ľudským duchom. A Kristova náuka dáva ľudskej múdrosti hlbší, nadprirodzený zmysel. Bránou k Otcovi je Ježiš, jeho život bol úzky v pravom slova zmysle, pretože bol celý v znamení kríža. Knižka Nasledovanie Krista mávala v starších vydaniach obrázok stromu, ktorý sa ohýba na všetky strany. Prichádza k nemu Kristus ako záhradník a priväzuje ho k opornému ramenu kríža, aby sa stromček vyrovnal. Tento obrázok bol umiestnený na konci knižky, ktorá končí známou vetou: “V dobrom pokročíš natoľko, nakoľko sa prinútiš.“
V prvom čítaní sme počuli ako Mojžiš hovorí svojmu ľudu: Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše, priviažte si ich ako znamenie na ruku a pripevnite si ich ako znaky medzi očami. Usilujme sa teda nielen o to, aby Božie meno bolo súčasťou viacerých článkov, ale o to, aby bolo súčasťou viacerých životov. Nech je to veľké percento veriacich ľudí v našom národe vidieť aj na uliciach, trebárs, keď bude zaznievať úprimné poďakovanie za dar jedla v reštauráciách. Keď tým najväčším darom pre novomanželov bude rodičovské požehnanie, keď budeme mať napríklad tú skúsenosť, že v chorobe budeme vyhľadávať nielen dobrého lekára, ale aj rodinu a priateľov, ktorí sa budú za nás modliť.

Autor:

Pasáže v mojom príhovore sa môžu v rôzne veľlkej miere zhodovať s prácami iných autorov. Začal som vpisovať zdroje až od istého času, pretože materiál pôvodne slúžili len na homiletické účely mojej farnosti. Ďakujem za porozumenie.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2008Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše