Ročník 2008

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 3201x
Vytlačiť
V nedeľu 25. mája 2008 sa konal na Bratislavskom hrade už 6. ročník Adalrámovho dňa, ktorý je venovaný modlitbám za požehnanie novej Európy. Slávnosť sa začala sv. omšou o 11.00 hod na mieste starobylého kostolíka sv. Salvátora.
Príhovor arcibiskupa Augustína, určený pre túto slávnosť, si môžete prečítať na nasledujúcich riadkoch.
Bratia a sestry,
náš život býva často poznačený ustarostenosťou, máme existenčné problémy, problémy zdravotné, cítime sa častokrát ohrození a je ešte viac faktorov, ktoré prispievajú k našej neistote. V dôsledku toho hľadáme rôzne riešenia: osobné, rodinné i spoločenské.
Keďže táto problematika sa tiahne celými ľudskými dejinami, mnohí veľkí ľudia: filozofi, náboženskí myslitelia a iní sa pokúšali ju vyriešiť. Avšak neuspokojivo. Do dejín však vďaka Bohu, vstupuje osobnosť, ktorá ako znalec života veľmi dobre pozná túto problematiku. Tou osobnosťou je náš Pán Ježiš Kristus. Jeho slová, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu, znejú v tomto smere zvlášť upokojujúco: Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo, a to ostatné, čo vás teraz trápi, čo vám nedovoľuje spať, sa v tomto procese, v tejto angažovanosti, vyrieši...
K tomu sa však ešte v tomto krátkom príhovore vrátim, teraz by som chcel upriamiť vašu pozornosť na aktuálnu problematiku európskeho formátu, ktorá sa dotýka našej slávnosti.
Pred 6 rokmi sme po prvýkrát slávili, tu na tomto historickom mieste, 1. Adalrámov deň, ktorý je naším cirkevným dňom Európy. Bolo to práve v deň rozhodovania sa Slovenska cez referendum o vstupe do novej Európy, čo s odstupom času vidíme – a ja by som to nazval - ako akési počatie „európskeho Slovenska“. A práve o rok na to skutočne naše Slovensko sa i „európsky“ narodilo, tým, že bolo prijaté do Európskej únie. Dnes, v tomto mesiaci – mesiaci lásky – má už svojich 5 detských rokov.
My, ktorí sme rodičia, vieme aká je to radosť, keď sa nám narodilo dieťa, ale tiež vieme, koľko starosti, námahy, úzkosti a bdenia sa musí vynaložiť, aby dieťa bolo zdravé, aby sa dobre formovalo a to nielen po fyzickej, vonkajšej stránke, ale i po duševnej a hlavne duchovnej. Vieme taktiež i koľko nástrah, nebezpečenstiev naň číha. Preto ako dobrí rodičia musíme mnohé veci predvídať a chrániť deti pred úskalím a možnými tragédiami. A tak je to, resp. malo by to byť, i s naším európskym Slovenskom, našou vlasťou.
Za tie roky od vstupu Slovenska do európskeho domova – Európskej únie, sme zažili určité historické okamihy, medzníky, ktoré mnohých potešili, iných znepokojili. Je to tak napr. i s otvorením tzv. schengenského priestoru, prijatia Lisabonskej zmluvy, či možného prijatia eura.
Áno, to sú dôvody pre radosť i obavu. Ako to dopadne, to záleží predovšetkým od ľudí, teda i od nás. Záleží to totiž od toho, aké sily budú rozhodovať hlavne o duchovnom zdraví Európy, ktorým je morálka.
Pozrime sa preto aspoň veľmi stručne na nebezpečenstvo, ktoré hrozí Európe. Je to nebezpečenstvo, ktoré ako plaziaci sa had, v nečakanú chvíľu dokáže smrteľne pohrýzť. Vedecky to preskúmal, a o tom hovorí, profesor J.D. Unwin z univerzity Carnbridge. Ten preskúmal v tomto smere 88 civilizácii. Zistil, že vždy, keď došlo ku všeobecnej promiskuite, predmanželskému sexu a sexu medzi rovnakým pohlavím, v priebehu troch generácií došlo aj k zániku civilizácie – a to bez výnimky! Ďalšia štúdia známeho britského historika Arnolda Toynbabeeho zasa ukázala, že žiadna spoločnosť v histórii nedokázala dlho prežiť bez silného morálneho kódexu, a že nemorálnosť korumpuje jednotlivcov a rozkladá spoločnosti. My, tu prítomní, resp. veriaci našej cirkvi môžu povedať: áno, je to hrozné, ale čo my s tým? Čo my v takom malom zoskupení zmôžeme proti takému Molochovi? Autor článku John O´Neill, z ktorého som túto informáciu čerpal, žije v Británii a poznamenáva, že táto krajina má najvyšší počet tehotnosti maloletých a rozvodov v Európe. Sexuálne prenosné choroby medzi mladými ľuďmi dosahujú úroveň epidémie. Predovšetkým v médiách stále narastá výskyt sexuálnych scén, násilia a používania hrubých výrazov. Ale v Británii existuje aj niekoľko skvelých morálnych skupín, ktoré bránia hodnoty rodiny. Niektoré z nich pravidelne posielajú informácie o kľúčových morálnych problémoch e-mailom a listami. A ich činnosť prináša svoje dobré ovocie. Vlastne i my, naša cirkev sme už takýmto spôsobom dosiahli určitý pozitívny ohlas vo verejnosti, keď sme iniciovali bojkot televízie, ktorá vysielala nemorálne show relácie. Je ale potrebné i naďalej sa angažovať v ochrane životného duchovného prostredia. Aby to bolo čím efektívnejšie je potrebné sa zapojiť do projektu Božieho kráľovstva, k čomu nás, ako sme to v úvode tohto príhovoru už spomenuli, vyzval v dnešnom evanjeliu Ježiš Kristus. Tento projekt Božieho kráľovstva sa určite dotýka predovšetkým obnovy našich manželstiev a rodín, pretože práve zdravé manželstva a rodiny sú najväčším garantom morálky a základňou boja proti zlu.
„Zlu sa bude dariť, kým dobrí ľudia nič nepodniknú“. Tak začína článok Johna O´Neilla, ktorého som v tomto príhovore viackrát citoval, či parafrázoval. Ja by som chcel ukončil tento príhovor obdobne: Postavme sa na stranu dobrých ľudí, aby sa zlu nedarilo, a šírme dobro, pokoj, lásku a pravdu vo svojich domovoch, rodinách, v okolí, spoločnosti i v novej Európe. Amen.
Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2008Adalrámov deň