Ročník 2008

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 6878x
Vytlačiť
24. 01.2008 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov cirkví s predsedom vlády Róbertom Ficom, ktorého sa zúčastnil aj náš biskup Augustín Bačinský. V tejto súvislosti Vám prinášame príhovor premiéra Róberta Fica.
Vaše excelencie, ctihodní páni, pani ministerka, pán minister!
Nový rok 2008 mi dáva peknú príležitosť k tomu, aby som sa stretol a ľudsky pozdravil Vás všetkých predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, ktorej mám česť byť predsedom vlády.
Vás, majstrov slova, mi dovoľte privítať na pôde úradu vlády SR týmto príbehom:
Hovorí o starnúcom kráľovi, ktorý svojmu synovi rozkázal ísť do sveta a zariadiť bezpečnosť krajiny, aby si nepriatelia, keď ho už nebude, krajinu nepodmanili. Mladý princ sa po rokoch vrátil a oznámil otcovi, že vybudoval najsilnejšie hradby okolo celej ríše, ktoré nepriatelia nedokážu zničiť. Starý kráľ zosmutnel a synovi povedal: „Ty si ma vôbec nepochopil. Ja som ťa neposlal budovať hradby, ale priateľstvá. Ak budeš mať dostatok dobrých priateľov v okolitých krajinách, tí nebudú chcieť si tvoje kráľovstvo podmaniť.“
Vzácni páni, z povedaného vyplýva úmysel tohto môjho stretnutia s vami. Túžim, chcem a som pripravený so všetkými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a najmä s Vami, ich predstaviteľmi, budovať na báze spoločného rešpektu, úcty, priateľstva a spolupráce. Uvedomujem si, že väčšina občanov nášho štátu je popri občianskom princípe aj integrálnou súčasťou svojej cirkvi. Obrazne povedané, bol by som veľmi rád, keby popri myšlienke, že veriacemu človeku je cirkev matkou, tak štát nech je všetkým občanom otcom.
Vláda Slovenskej republiky, ktorej som predsedom, má stredovostný charakter. Iste nebudete spochybňovať starú axiómu: Ten dobre učí, kto dobre rozlišuje. Preto mi dovolí dobre rozlišovať. Stredovosť vlády SR znamená, že sa chce vyvarovať ľavých aj pravých stredov. Ľavicovosť moju stranu posúva bližšie k tým, o ktorých tak evidentne a naliehavo sa hovorí o sociálnych encyklikách a doktrínach väčšiny cirkví.
Vláda, aj ja osobne, sme otvorení pre dialóg a spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami s plným vedomím toho, že obidvaja – štát aj cirkvi pracujeme na hospodárskom, ekonomickom, duchovnom, kultúrnom a všestrannom povznesení človeka, ktorý je často krát zároveň občanom aj veriacim v jednej osobe.
Na druhej strane chcem vyzdvihnúť každé úsilie cirkví a náboženských spoločností, ktoré presahuje konfesionálny charakter a svoju duchovnú či sociálnu, alebo výchovnú činnosť usmerňuje na človeka, ako svojho blížneho, teda trpiaceho, núdzneho alebo slabého.
Na poli ekumenizmu stojí, páni, pred Vami nová etapa zbližovania sa na báze umenia rešpektu a evanjelijovej lásky.
Na poli vzťahov cirkvi a štátu nás čaká zelený stôl, pri ktorom sine ira et studio, teda „bez nenávisti a zaujatosti“ treba etablovať zložité spoločensko-občianske i nábožensko-morálne otázky života nás všetkých.
Presadzovanie duchovných a náboženských hodnôt do občianskej spoločnosti je témou pre hlboké analýzy a seriózne vymedzenie svojich kompetencií a postojov. Máme pred sebou náročnú úlohu. Najmä v mladej generácii vzkriesiť národnú hrdosť, aj vlastenecké povedomie. My, politickí a náboženskí predstavitelia, máme pred sebou ešte zložitejšie poslanie – byť občanom, vzorom a príkladom. Ani štát vo svojich predstaviteľoch nesmie zabúdať na to, že kultúrne, duchovne a morálne zanedbaný a znivočený človek je tým najsmutnejším obrazom dnešných čias. Zároveň aj cirkvi a náboženské spoločnosti nemôžu ignorovať fakt, že ak človek nežije len z chleba, predsa len chlieb každodenný veľmi potrebuje. Bez práce, zamestnania, vzdelania, sociálnych a zdravotných istôt, sa v ňom devastuje ľudská osobnosť prinajmenej tak, ako pri znivočenej duši. Toto sú naliehavé spoločné témy pre štát a cirkvi. A vláda SR ich zásadne uprednostňuje pred konfrontačnými otázkami, ktoré sa z času na čas niekto pokúša ako klín vložiť do slušne a konštruktívne vedeného dialógu medzi vládou a jednotlivými cirkvami.
Poviem to otvorene ako to býva u mňa zvykom. Vláda SR musí v cirkvách hľadať partnera najmä v sociálnej sfére a spolupráca v nej má pre nás obrovskú hodnotu a prednosť pred konfrontáciami typu napríklad partnerských zväzkov homosexuálov, či iných spoločensky neprioritných tém.
Uisťujem Vás, vzácni páni, že SR vo svojich politických predstaviteľoch je otvorená pre intenzívnu odbornú, vedeckú, cieľavedomú a pravidelnú komunikáciu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami za účelom, aby sme spoločne ten vzácny intelektuálny i duchovný potenciál použili pre dobro jednotlivca aj spoločnosti.
Isteže nemáme a ani nemôžeme mať na všetko rovnaké názory. Môžeme však mať dobrú vôľu, trpezlivosť a spoločnú víziu všestranného dobra a rozvoja všetkých občanov našej krásnej vlasti.
Vážení predstavitelia cirkví a náboženských spoločností, vzácni páni. Dovoľte mi, aby som Vám na začiatku nového občianskeho roku 2008 úprimne poďakoval za všetko dobré, hodnotné, duchovné, sociálne a výchovné, čo robíte vo svojich chrámoch aj mimo sakrálne priestory pre ľudí našej vlasti. Prajem Vám mnoho zdravia, duchovných síl, múdrosti, obetavosti a tvorivosti pre Vašu ďalšiu činnosť smerujúcu k duchovnému dobru členov svojich cirkví a v prospech všetkých ľudí žijúcich na Slovensku.
Ďakujem Vám za prijatie môjho pozvania, za pozornosť, ktorú ste mi teraz venovali a dovoľte mi, prosím, ešte raz pozdvihnúť symbolicky pohár a povedať Vám všetkým na zdravie a vítajte.
Ďakujem pekne.
Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2008Stretnutie predsedu vlády SR s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností