Ročník 2009

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 24. jún 2009 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 14602x
Vytlačiť

Všimli ste si, že vaše deti vyrástli, že už nie sú tie bábätká, ktoré sme si priniesli domov z pôrodnice krásne oblečené v bielom a zabalené v perinke? Vyrástli a začínajú rebelovať. Búria sa proti všetkému a všetkým. Neuznávajú autoritu alebo len ťažko, túlajú sa s partiou spolužiakov po uliciach... Poviete si – hormóny, veď sú v puberte.

Alebo máte „šťastie“ a vaše dieťa nie je až tak prudko zmietané obdobím rastu a sebauvedomovania ako ostatné - troška živšie deti. Skrátka pubertu zvládajú ľahšie a pokojnejšie. Všetko je to individuálne. Ale na tom nezáleží. Vám hlavne záleží na tom, aby z nich vyrástli čestní a dobrí ľudia. Ľudia, ktorí budú naozaj dospelí a zodpovední.

Určite ste sa mnohí rozprávali s vašimi deťmi o rôznych veciach – o škole, o kamarátoch, o ich záujmoch... Niektorí ste sa už možno dostali aj k téme, ako je fajčenie, drogy a sex. Vlastne celý život obetujete svojim deťom a pomáhate im budovať správnu hierarchiu hodnôt, ktoré im v živote budú nápomocné.

Myslím si však, že deti by mali byť podporované a vychovávané nielen doma, ale i na školách a vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách, aby sa ich mravné zásady neustále upevňovali. Predovšetkým v období puberty, kedy sú veľmi ľahko ovplyvniteľné.

Aká je pravda? Na školách medzi mladými prevláda trend, ktorý poznajú z médií – fajčenie je cool, drogy sú niekedy frajerina, mať sex kedykoľvek je normálne, hlavne že sa ľúbime. Tí, ktorí s týmto otvorene nesúhlasia, sú odsúvaní do úzadia a považovaní za čudá z inej planéty, alebo sú vo svojej spoločnosti tajne či otvorene obdivovaní.

Do takýchto vzťahov a im podobným vstupuje účelová organizácia Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Slovenská katolícka diakonia. Ponúkame predstaviteľom škôl a výchovno-vzdelávacích inštitúcií výchovno-vzdelávací program Free teens zameraný na prevenciu správania dospievajúcich, so zvláštnym zameraním na prevenciu rizikového sexuálneho správania. Určený je najmä mladým ľuďom vo vekovej kategórii 12-19 rokov, teda našim dospievajúcim. Program pochádza z Ameriky a k nám prišiel z Českej republiky od združenia CEVAP, kde už má dlhoročnú tradíciu.

Hlavnými myšlienkami, ktoré program prezentuje, sú napr.: „V situácii, kedy sú milióny ľudí infikovaných HIV, žiadna liečba a žiadna vakcína neexistuje, sa hlavná pozornosť musí sústrediť na prevenciu, ale Akú výchovu zvoliť? Bezpečnejší sex? Kondóm? Aj napriek používaniu kondómu jeden zo štyroch je infikovaný. Postoj odborníkov je jednoznačný: Mladí ľudia musia poznať pravdu… Najlepší spôsob ako sa vyhnúť AIDS je zdržať sa sexuálnej aktivity až do doby, kedy sú ako dospelí schopní vzájomného verného monogamného vzťahu.

Niekto by však mohol namietnuť, či zdržanlivosť neobmedzuje našu slobodu? Je ale pravdou, že zdržanlivosť skôr oslobodzuje od strachu z: potratov, predčasného tehotenstva, pohlavných chorôb, neplodnosti, AIDS, manželstva pod tlakom, zrútených životných cieľov a snov.

A tak sú mladí ľudia v rámci tohto programu vedení k vedomiu vlastnej hodnoty, hodnoty lásky a sexu, vernosti, manželstvu a rodičovstvu. Sú vedení k tomu, aby boli naozaj zodpovední. Preto je najlepšou prevenciou pred HIV, pohlavne prenosnými chorobami a nechceným tehotenstvom sexuálna zdržanlivosť, a to do doby, než sú mladí ľudia schopní hlbokého verného vzťahu s jediným partnerom.

Ako sa na tento program pozerajú samotní pedagógovia a dospievajúci, ktorí sa už prednášok zúčastnili? Napr. koordinátor primárnej protidrogovej prevencie, PaedDr. J. Pindešová vo svojom dotazníku uviedla: Celá prezentácia mala výchovný charakter, bol tu priestor pre žiakov tak, že mohli vyjadriť svoje názory, postrehy a vedomosti. Lektor poskytol žiakom veľa užitočných rád do budúceho života – potreba zamyslieť sa nad spôsobom života...

Samotné deti v prevažnej väčšine na otázky odpovedali, že si myslia, že mladí ľudia by mali počuť program Free Teens a že vďaka nemu si doplnili svoje poznatky o AIDS a iných sexuálne prenosných chorobách. Sami uviedli, že program im umožnil uvedomiť si dôležitosť a hodnotu predmanželskej sexuálnej zdržanlivosti a záväzku vernosti.

Čo dodať záverom? Kiež by naše deti nikdy viac netrpeli nijakými chorobami. Kiež by ich budúcnosť bola šťastná. No faktom ostáva, že svoju no predovšetkým ich budúcnosť píšeme my sami. My – ich rodičia, vychovávatelia, celá spoločnosť. Preto je dôležité zamyslieť sa nad tým, ktorým smerom ich chceme viesť. Aké hodnoty im ponúkneme. Aký životný štýl im ukážeme ako správny. Verím tomu, že jednou z ciest je i program Free teens.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2009Puberta, sex, AIDS