Ročník 2009

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 29. máj 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 15160x
Vytlačiť
Aj keď sa v posledných dňoch neochladilo nejako zásadne, aj tak je to už dosť na to, aby niektorým z nás začalo obdobie nepríjmeného chladu. A vôbec tým nemyslým tých z nás, ktorí zle odhadnú teplotu cez okno svojho bytu. Nedostatočne sa oblečú a potom sa trasú od zimy. Táto skupina ľudí, a je nás našťastie väčšina, sa stretne s nepríjmeným chladom iba výnimočne alebo na krátku dobu. Stále sa však nájdu ľudia, pre ktorých je atmosféra snehu a vianoc prepletená mrazivými pocitmi po celom tele.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 29. máj 2009 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 16535x
Vytlačiť
Niet pochýb, že každému oceneniu, ako aj tomuto, ktorý bol formou nadobudnutého akademického titulu, predchádzalo niekoľkomesačné vzdelávanie a písanie rigoróznej práce.
Spočiatku to vyzeralo, že si vtedajší ešte Mgr. Augustín Bačinský pôjde pre titul ThDr. sám, no napokon sa nahlásili okrem troch rodinných príslušníkov ďalší štyria. Medzi nimi môj priateľ, ďalej i jeden náš známy rímskokatolícky kňaz so svojim synovcom, ktorý bol zároveň aj našim sprievodcom po Prahe, a tiež náš kňaz kanonik Tomasz Rybka z Poľska.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 28. máj 2009 Napísal: Mgr.Martin Spišiak
Dátum uverejnenia Prečítané: 10767x
Vytlačiť
Mňa ako milovníka sloganov rôzneho druhu najviac na sviatkoch oslovuje tento: „Boh mohol spasiť svet mnohorakým spôsobom, ale vybral si ten najkrutejší-bolesť.“ Už ani neviem, kto to povedal, dôležité je, že sa v tom výroku koncentruje podstata dejín spásy. Nedávno sa rozbehla diskusia o definovaní Panny Márie ako Spoluvykupiteľky. Nebola to príliš téma pre mňa, ale zaujal ma citát českého biskupa Jana Konzala, ktorý vyzval, aby sme my prijali pozvanie na Kristovom vykupiteľskom diele. Ako? Nevyhýbať sa bolesti, ale prijať ju a pretransformovať.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 28. máj 2009 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 9511x
Vytlačiť

Včera, keď som si dokončoval myšlienky, ktorými sa k vám teraz chcem prihovoriť, prišlo mi to oveľa ťažšie ako inokedy. Sami ste počuli ako nám evanjelia opisuje udalosť keď Ježiš uzdravuje chromého človeka. V jedinom momente sníma z chorého človeka telesné utrpenie. Ako kontroverzne mi bolo rozjímať nad týmto svedectvom, keď moje deti trápil škaredý kašeľ. Ten ich čoraz viac zmáhal a znel akoby mali v tých malých pľúcach železný šrot. Viem, že mnohí veľmi dobre poznáte ten pocit, keď našich najbližších trápi bolesť či choroba. A my máme pocit, že nedokážeme pomôcť, už vôbec nie svojimi schopnosťami a naša modlitba? Tá akoby tiež nemá ten efekt ako by sme chceli.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 28. máj 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 17507x
Vytlačiť
Bratia a sestry, slovo kríza rezonuje v celom súčasnom svete. Myslí sa predovšetkým na krízu finančnú a hospodársku. Áno, to znepokojuje nielen ekonómov a finančníkov, ale hlavne ľudí, ktorí pociťujú jej dopad v každodennom živote. U mnohých ľudí sa prebúdza existenčný strach.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 28. máj 2009 Napísal: Mgr.Martin Spišiak
Dátum uverejnenia Prečítané: 11549x
Vytlačiť
Ekumenická bohoslužba sa konala 8. 5. 2009 v artikulárnom kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Hronseku. Konala sa ako zavŕšenie trinásteho ročníka medzinárodného festivalu zborovej piesne Akademická Bystrica.
Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 4 z 5

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2009