Ročník 2011

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 12. február 2011 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 5639x
Vytlačiť

Záujem o možnosť uplatniť si volebné právo na Slovensku nie je v posledných rokoch nijako výrazný. Parlamentné, prezidentské, či voľby do Európskeho parlamentu, prilákali k urnám len zhruba polovicu oprávnených voličov. Pritom ide o odovzdanie mandátu na rozhodovanie v zásadných otázkach života spoločnosti. Naša neúčasť pritom v podstate podporuje výsledok, ktorý svojim „odvolením“ vytvorili zúčastnení spoluobčania.

Ak teda nemáme záujem o možnosť priameho ovplyvnenia našej budúcnosti, ako veľmi nás bude zaujímať nejaká štatistická informácia? (Legislatíva na to ale pamätá a preto je sčítanie viac-menej povinné.) Z reálneho hľadiska už na druhý deň mnohé výsledky nebudú zodpovedať skutočnosti. Vlastne bude len informáciou o stave skutočnosti v určitom momente nášho života. Veď už na druhý deň sa určite niekto narodí a niekto zomrie, môžeme sa presťahovať, oženiť.

Môžeme aj zmeniť svoje náboženské vyznanie. To skutočne môžeme a koľkokrát chceme. Toto právo nám našťastie zaručuje aj naša Ústava. Niečo sa však zmenou nášho náboženské vyznaia nezmení. A to pohľad štátu a štátnej moci na zastúpenie a „potenciál“ jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Posledné podobné sčítanie bolo pred desiatimi rokmi, v roku 2001. Odvtedy celá Európa a aj celý svet na nás pozerá ako na  kresťanské Slovensko s prevažne rímskokatolíckym vierovyznaním. Pravdaže ilúzia o kresťanskom Slovensku sa rozplynie, keď sa stretnete s lakomstvom, falšou či pýchou u človeka, ktorého vidíte aspoň raz za čas vychádzať z akéhokoľvek kresťanského kostola. Ale to je celkom iný príbeh.

Na Slovensku zatiaľ vo veľkej miere platí, že mnohí z nás prijali prvú sviatosť - sviatosť krstu - v rímskokatolíckej cirkvi. Takýto zápis v cirkevnej matrike z nich robí „evidenčne“ doživotných členov, aj keď svoj život už vnímajú inak. Tento princíp síce má určitú logiku a opodstatnenie, ale ak nezodpovedá skutočnosti, neprenechávajte za seba vyjadriť sa o tom niekomu inému. A je jedno či príbuznému, alebo nepriamo miestnemu duchovnému.

Keby každý vyplnil časť o vierovyznaní úprimne a s uvedomením si záväzkov, ktoré z toho plynú, bola by to veľmi zaujímavá štatistika. A tak pre sčítanie môžem dať len odporúčanie - ak vyplniť, tak so svedomím.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2011Náboženské voľby“ nás čakajú už v máji