Ročník 2011

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 26. máj 2011 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 5209x
Vytlačiť

V stredu 25. mája 2011 o 18:00 v Zichyho paláci v Bratislave sa konalo podujatie pripravené Univerzálnou mierovou federáciou, Federáciou žien a Federáciou rodín pri príležitosti  medzinárodného dňa rodiny vyhláseného OSN pod názvom “Ako môžeme zachrániť rodinu alebo srdce svojich detí”.

Na tejto akcii sa zúčastnil i pán arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku ThDr. Augustín Bačinský spolu s riaditeľkou Slovenskej katolíckej diakonie,

Mgr. Máriou Paukovou, ktorá tu predniesla nasledovný príhovor:

  

Príjemný dobrý deň,

 

chcela by som Vás pozdraviť v mene Slovenskej katolíckej diakonie, ktorá je charitatívnou organizáciou Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je to organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, preto sa i naša činnosť sústreďuje na územie Slovenskej republiky a jej obyvateľov.

Témou dnešného podujatia je “Ako môžeme zachrániť rodinu alebo srdce svojich detí”. Ako som už spomenula, organizácia, ktorú zastupujem, sa venuje ľuďom všetkých vekových kategórií a rôznym sociálnym skupinám, no predovšetkým  sme svoju činnosť  zamerali na pomoc ľuďom v núdzi – vlastne chudobným jednotlivcom a rodinám.

Totiž napriek tomu, že súčasná doba je viac menej charakteristická materiálnym blahobytom, technickou vyspelosťou a ekonomickou prosperitou. vo svete sa stále viac spomína termín chudoba. Na jednej strane predsa od nepamäti stáli bohatí a na strane druhej chudobní. A hoci už uplynulo niekoľko stáročí, napriek všetkému sa i v dnešnej dobe s týmto fenoménom stretávame. Chudoba je sociálny jav. Označuje osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje (materiálne, kultúrne a sociálne) sú natoľko limitované, že ich vylučujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátov, v ktorých žijú (Rada Európy). Ináč tomu nie je ani na Slovensku.  

Preto sme v minulosti rozbehli niekoľko programov, z ktorých niektoré pretrvávajú i do súčasnosti. Dovolím si z nich vymenovať len niektoré.  

Jedná sa napríklad o program Vianočné dieťa. Je to akcia zameraná predovšetkým na deti, ktoré ťažko znášajú sociálnu situáciu svojej rodiny postihnutej chudobou v čase vianočných sviatkov. Na Slovensku je predsa zvykom sa pri tejto príležitosti obdarovať a hlavne deti čakajú, že pod stromčekom nájdu nejaký ten darček. Ak však rodina len ťažko zabezpečí tú najzákladnejšiu starostlivosť o svojich členov, potom napr. na darčeky už nezvýši. S myšlienkou obdarovať najmenších prišli bratia v západných krajinách Európy – Nemecku, Švajčiarsku a Anglicku prostredníctvom projektu Samaritan´s Purse International. Jeho princípom je obdarovať deti, ktoré by za bežných okolností darčeky dostať nemohli. Darčeky tak dávajú tí, ktorí majú viac ako tí, ku ktorým sa dostanú. Nám sa tak podarilo pomôcť deťom napr. z jedného výchovného zariadenia v Nitre, deťom z detských domovov, ktorých rodičia momentálne žijú v útulku pre bezdomovcov a iným.

Ďalšou našou aktivitou je i pomoc ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami. Títo sa náhle dostanú do situácie, kedy dokonca strácajú svoje domovy, majú poškodené svoje osobné veci a mnohí z nich nemajú dostatok financií, aby sa opäť zo dňa na deň dokázali postaviť na vlastné nohy. Tak tomu bolo v prípade povodní na Slovensku a v Poľsku. Väčšinou sa snažíme zapojiť do takýchto humanitárnych akcií širšie okolie a tak dokážeme zozbierať šatstvo, obuv či veci do domácnosti, ktoré dotknutým chýbajú.

Na Slovensku sú však i mnohé rodiny a jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov nemajú dostatok možností zabezpečiť starostlivosť o seba, či o svojich blízkych dennodenne. Buď prišli o zamestnanie, majú dlžoby, oni sami alebo ich najbližší sú závislí, sú bezdomovci... Pre túto skupinu ľudí mávame vďaka sponzorom niekoľkokrát do roka pripravené potraviny, oblečenie, riad či inú materiálnu pomoc.

No pravdaže okrem materiálnej či sociálnej chudoby z našich pozorovaní vidíme, že predovšetkým medzi mládežou taktiež existuje chudoba a to chudoba morálna. Väčšinou platí, že sa každý snaží zabezpečiť si svoje fyzické pohodlie. Keď už toto má, presunie svoju pozornosť na získavanie vedomostí. A ak má i tohto nadostač, hľadá, čo by ho uspokojilo ďalej. V konečnom dôsledku tak skôr či neskôr niektorí začnú morálne upadať. A tento fakt vidíme najčastejšie medzi mladými ľuďmi. Títo zahadzujú svoju čistotu a podaktorí už vo veľmi mladom veku, či z nevedomosti, túžbe po niečom novom, alebo úpadku vlastnej rodiny, začínajú žiť sexuálne, striedajú partnerov a zahadzujú šancu mať neskôr zdravú rodinu.

Preto sa zameriavame na výchovu mladých, ich rodičov, pedagógov a vychovávateľov. Na túto prácu využívame výchovno - vzdelávací program Free Teens. Tento je zameraný na prevenciu rizikového správania dospievajúcich, so zvláštnym zameraním na prevenciu rizikového sexuálneho správania. Určený je, ako som už spomenula, predovšetkým mladým ľuďom vo vekovej kategórii 12-19 rokov. Z dotazníkov, ktoré po cykle prednášok napr. v škole dostanú zúčastnení, vyplynulo, že mladí ľudia si myslia, že program Free Teens by mali počuť aj ďalší ich rovesníci a že vďaka nemu si doplnili svoje poznatky o AIDS a iných sexuálne prenosných chorobách. Sami uviedli, že program im umožnil uvedomiť si dôležitosť a hodnotu predmanželskej sexuálnej zdržanlivosti a záväzku vernosti. Podobne reagovali aj ich učitelia.

Je ťažké vnímať všetky aspekty chudoby. No ak je niekto ukrátený o to, čo by pri bežnom zdravom životnom štýle mal mať, potom je ten človek chudobný. Nech je to už z akýchkoľvek príčin, dôvodov. Je teda možné riešiť takýto stav? Dá sa pomôcť tomu, kto je na dne? Ako?

Na to, aby sme mohli riešiť nejaký problém, je potrebné poznať jeho príčinu. V prípade chudoby a jej vzniku, ktorej riešením sa i my zaoberáme,  to bývajú najčastejšie choroba, nevšímavosť, závislosť, strata zamestnania či nejaká vonkajšia príčina. Ja by som teraz chcela vyzdvihnúť slovo „nevšímavosť“. Myslím si, že veľa problémov našej spoločnosti pramení práve z tohto postoja. Väčšinou sa každý snaží postarať sa sám o seba. Ale za tieto hranice ide len málokto.

Jeden významný človek povedal: „Žite pre druhých!“ Myslím si, že toto by mohla byť odpoveď i na riešenie takého zložitého problému, ako je chudoba. Myslím si, že ak sa nebude každý starať len o seba, ale všimne si svojho partnera a jeho potreby, nebude môcť prísť k tomu, aby bol partner chudobný v oblasti lásky. Keď sa pozrieme na naše deti a postaráme sa o ne, potom nebudú chudobné v oblasti výchovy. Ďalej keď obec zabezpečí svojim obyvateľom, aby mali dostatok napr. adekvátne ohodnotených pracovných príležitostí či dostatok výchovno - vzdelávacích aktivít, potom nebude možné nájsť chudobných po stránke materiálnej či vzdelanostnej. Samozrejme, aby toto mohli obce zabezpečiť, je potrebná dostatočná podpora od štátu, ktorý obce zastrešuje. Takto sa dá ísť ďalej až na medzinárodnú úroveň.

Myslím si totiž, že keď nebudeme ľahostajní, ale naopak zodpovední voči sebe a druhým, potom bude možné ľahšie vyriešiť spoločenské problémy dnešnej doby a tak môžeme zachrániť rodinu aj srdce svojich detí.

 

Ďakujem za pozornosť.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 08. apríl 2012, 06:49
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2011“Ako môžeme zachrániť rodinu alebo srdce svojich detí”