Glosa

Najnovšie video

Kto je práve pripojený

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Posledné komentáre

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 23. február 2018 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2018
Prečítané: 1522x
Vytlačiť

Po roku opäť prišiel čas rekapitulácií a my by sme Vám radi ponúkli prehľad aktivít nášho občianskeho združenia, Rytierskeho rádu sv. Gorazda.

Roku 2017 sme sa ako už tradične venovali starostlivosti o druhých v oblasti humanitárnej, sociálno- a duchovno-poradenskej, výchovno-vzdelávacej i voľnočasovej pomoci. Cieľovými skupinami boli i ľudia zo skupiny sociálne a materiálne slabších rodín, komunít a jednotlivcov; skupiny i jednotlivci z radov detí, ich rodičov, príbuzných; tí, ktorí chceli využiť efektívne svoj voľný čas i takí, ktorí potrebovali riešiť svoju ťažkú životnú situáciu.

Zorganizovali sme niekoľko zbierok šatstva, obuvi a iných materiálnych vecí, ktoré potom putovali ľuďom v núdzi.

Na školách v Nitrianskom kraji sme prezentovali program Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento náš program je charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Jeho hlavnou myšlienkou je, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,...? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší?

V rámci voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít sme sa venovali deťom:

vo výučbe hry na hudobné nástroje a spev – deti získavali základy hry na hudobné nástroje - klasické i tie menej tradičné ako napr. dažďové palice, okaríny či panove flauty - a cibrili si svoj hlas a hudobný sluch s ich pomocou – a to nielen v našich priestoroch, ale i na základnej škole v Nitre;

v dramatickom krúžku – deti sa pripravovali nácvikom rôznych scénok, piesní a básní na vystúpenia, ktoré absolvovali počas vianočných sviatkov v domove dôchodcov v Nitrianskej Strede, pri príležitosti Noci kostolov v našom areáli, pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Nitrianskej Strede v domove dôchodcov Pokoj a zdravie n.o.. Témy vystúpení boli niekedy humorne ladené, ale i vážne, nakoľko ich posolstvo spočívalo v odovzdávaní rytierskych čností nielen samotným deťom, ale i ich obecenstvu a v uvedomení si väzieb platných v zdravej spoločnosti;

v oblasti tvorivých aktivít – deti si prehlbovali svoje zručnosti vo výtvarnej a umeleckej oblasti, kedy pomocou rôznych výtvarných techník zviditeľnili svoje originálne predstavy a nápady. Okrem maľby sa oboznámili sa i s tradičnými remeslami ako je napr. šitie, drotárstvo, keramika atď. Svoje diela potom deti väčšinou darovali svojim rodičom pri príležitostiach sviatkov a pod. Ostatné detské výtvarné práce boli prezentované na výstave pri príležitosti kulúrno-spoločenského podujatia Gorazdovho dňa, Noci kostolov a Dní zdravia;

vo výchove k rytierstvu – deti si formou krátkych bábkových predstavení, príbehov no i chemických pokusov osvojovali a hlavne prehlbovali morálne hodnoty, ktoré z každého človeka môžu spraviť čestného rytiera, kontesu a dobrého člena dobrej spoločnosti;

v oblasti ochrany prírody – deti zasadili viacero stromov, viedli sme s nimi rozhovory o ochrane a zveľaďovaní prírody a životného prostredia;

v oblasti podpory rodinných a medzigeneračných vzťahov – spoločne sme organizovali výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity a výlety do okolia pre deti, ich rodinných príslušníkov a starších spoluobčanov, čím sme vytvárali priestor pre vznikanie nových sociálnych väzieb, možnosti vzájomnej pomoci a starostlivosti. Príkladom je spolupráca na projekte Noc kostolov a Dni zdravia podporované Mestom Nitra, či návšteva Levického hradu a múzea či Atlantiscenter v Leviciach a iné.

Pri všetkých našich aktivitách s deťmi, mládežou i dospelými kladieme dôraz na vyváženie duchovnej, psychickej i telesnej stránky (športové aktivity) osobnosti jednotlivca, pričom sú podporované zdravé, priateľské a čestné vzťahy medzi účastníkmi, ktoré si neskôr môžu preniesť i do svojho bežného každodenného života.

Počas letných prázdnin sme zrealizovali letné aktivity pod názvom Tvár sveta – S deťmi sme precestovali celý svet, spoznali vzdialené rodiny vo vzdialených krajinách, ich tradície, legendy ich národov a veľa zaujímavého, čo sa v škole neučí. Zahrali si rôzne tematicky ladené pohybové hry a navštívili sme Tekovské múzeum v Leviciach, kde sú s touto témou prepojené všetky kognitívne hry a zábavky. Druhé naše stretnutie bolo zamerané na tradície na Slovensku a jeho názov bol Natočme si vlastný film o Jánošíkovi. V týchto dňoch sme vytvorili vlastný scenár, kostýmy, kulisy, zahrali sme sa na hercov a vytvorili vlastný film o slovenskej legende – Jánošíkovi. Tento sme si premietli na záverečnom odovzdávaní „Oscarov". Zorganizovali sme výlet do Energolandu Mochovce, kde sme spoznali rozdiel medzi dnešnou a Jánošíkovskou dobou po vonkajšej stránke. Deti okrem zábavy získali nové priateľstvá, naučili sa veľa nového z oblasti prírodovedy, kultúry a histórie a v konečnom dôsledku i o mravných a morálnych zásadách zdravého a čistého životného štýlu.

Okrem spomínaných aktivít sme pre najmenších a ich blízkych zorganizovali podujatia k príležitosti Dňa Matiek, Dňa otcov, Dňa detí, maškarný ples, Mikulášsku besiedku, veľkonočných sviatkov a pod.

V roku 2017 sa nám podarilo získať grant od Mesta Nitry, v rámci ktorého sme sa zapojili do projektu Dni zdravia. Naše podujatie nieslo názov Harmónia a bol zameraný na psychické, fyzické a duchovné zdravie človeka pomocou prednášok a arteterapie a muzikoterapie. Komplex týchto troch zložiek je dôležitý pre správne fungovanie a rozvoj človeka, ktorý chce žiť plnohodnotným životom.

Ďalej sme pracovali i na poli každoročne sa opakujúcich a dlhodobých spoločensko- a duchovno-kultúrnych podujatí zameraných na všetky vekové skupiny – v rámci podujatia Gorazdov deň a samostatne pre deti Hľadanie Gorazdovho pokladu.

Činnosti RRSG zabezpečujú dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl, členovia a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorým patrí vďaka za ich čas a energiu, ktorú vložili do výchovy a vzdelávania detí.. Prostriedky nevyčerpané roku 2017 budú použité v súlade so stanovami a poslaním RRSG v nasledujúcom období.

Na záver by sme Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu podporu – finančnú, materiálnu i personálnu, s ktorou sme sa mohli naplno pustiť do hore uvedených aktivít a vďaka ktorej môžeme svoje aktivity neustále rozširovať a zdokonaľovať.

Chceme Vás zároveň poprosiť o podporu i pre tento rok – rok 2018. Veríme, že spoločne dokážeme naše okolie a v konečnom dôsledku i celý svet postupne zmeniť na miesto, kde bude vládnuť pravé šťastie a radosť. Preto pokračujme spoločne v našej práci!

Ďakujeme!

Tlačivá nájdete na stránke http://slovenski-katolici.sk/

You are here:   HomeSKNRočník 2018Prehľad aktivít roku 2017 a prosba o Vašu podporu vo forme poukázania 2% z dane

Najčítanejšie staršie články

Načo je človek, keď nerobí svet lepším?

08.02.2011

Už dávno som nepočula slová, ktoré ako sa hovorí „chytia človeka za srdce“. Zdá sa, akoby už všetko bolo povedané a slová nám už nevravia nič. Až nedávno odznela táto otázka vo filme Kráľovstvo nebeské. V polospánku vnímajúc len útržky z filmu ma zrazu táto veta ce
Produktívna viera

29.05.2009

Teológovia dávajú Jánovi Krstiteľovi mnohé prívlastky, či označenia. Najviac ma však oslovil titul, ktorý mu udelil žurnalista Vittorio Messori-muž produktívnej viery. Veľa ľudí má totiž teologicky správnu vieru, len s jedinou, ale zato podstatnou chybičkou krásy-je neproduktí
Byť manželkou kňaza

30.01.2010

„A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila.“ Ch. Džibrán 
Putovný pohár sv. Gorazda

13.07.2010

Deň pred sviatkom našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 4.7.2010, sa na Cirkevnom dome konal Gorazdov deň. Na tento významný sviatok prijal pozvanie aj rakúsky biskup HansJorg Peters a administrátor Poľskej národnej katolíckej cirkvi ks. kanonik Tomasz Rybka,

Statistics

OS
Linux u
PHP
5.3.27
MySQL
5.5.24-cll
Čas
03:07
Vyrovnávacia pamäť
Vypnuté
GZip
Vypnuté
Návštevníci
14
Články
449
Webové odkazy
6
Čítanosť článkov
2144605

O nás

Slovenské katolícke noviny - noviny súčasného katolíka. Ich hlavným cieľom je poukázať na myšlienky Starokatolíckej cirkvi, ale taktiež aj na spoločenské problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých.
Písanie o náboženstve a viere neprináleží len kňazom, preto sú pre rôznorodosť zmýšľania autormi aj laici.
Elektronický dvojmesačník náboženských, spoločenských a teologických tém.

ISSN 1337-2238

Naši partneri