Glosa

Najnovšie video

Kto je práve pripojený

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Posledné komentáre

Hodnotenie užívateľov:  / 3
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 08. február 2021 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2021
Prečítané: 825x
Vytlačiť

Bratia a sestry, priatelia,

blíži sa čas sčítania obyvateľov na Slovensku. Okrem mnohých iných otázok Vám bude položená otázka podpory tej ktorej cirkvi či náboženskej spoločnosti.

Dovoľte nám touto cestou priblížiť Vám Starokatolícku cirkev na Slovensku a jej činnosť:

Starokatolícka cirkev na Slovensku

je cirkev, ktorá sa hlási k pôvodnému starému katolíckemu učeniu nerozdelenej cirkvi. Preto u nás, na Slovensku, cirkev nadväzuje na cyrilometodský odkaz, v ktorom vidí symbol jednoty východnej a západnej cirkvi. Keďže naše slovenské kresťanské korene máme v tejto spomínanej dobe, oprávnene sa nazývame i Slovenská katolícka cirkev.

Štruktúra starokatolíckej cirkvi je taká istá, aká bola v prvotnej cirkvi za čias apoštolov. Preto napríklad kňazi a biskupi môžu byť i ženatí, čo je zvlášť dôležité pre dnešnú dobu, ktorá potrebuje obnovu rodiny a vzor, ktorý jej môžu poskytnúť práve i kňazské rodiny.

 

V súčasnosti SKC je riadnym členom Starokatolíckeho patriarchátu (resp. Svetovej rady národných katolíckych cirkví). Je to štátom uznaná cirkev na Slovensku, pozorovateľ Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.

V učení najväčší dôraz kladieme na rodinu. Dobrá rodina je totiž predsa základom spoločnosti, základom dobrého fungovania štátu a celého sveta.

Medzi ďalšie hlavné myšlienky cirkvi súvisiace s uvedeným patrí: Manželia - muž a žena majú byť zdravým a dobrým príkladom pre výchovu svojich detí. A: Do nebeského kráľovstva vstupujeme ako rodina.

A napokon...

Každý prichádza na tento svet so svojím vlastným poslaním. A to treba poznať a naplniť.

Aj naša Starokatolícka cirkev na Slovensku má na tomto svete svoje poslanie. Je ním učiť Božie Slovo, je ním viesť a podporovať na tejto ceste všetkých, ktorí túžia po spojení s Božím svetom a naplnení ideálu Božieho kráľovstva – vytvorenie Božej spoločnosti.

Pretože: Boh je Prvým Ja všetkých ľudí, čiže všetci máme spoločné naše Prvé Ja (Základ bytia). A keď sa v tomto smere dostaneme do hĺbky nášho bytia, na základ nášho bytia, ktorým je spomínané naše spoločné Prvé Ja, spoznáme, že sme skutoční bratia a sestry, jedna Boho-ľudská rodina.

V praxi:

Ako cirkev katolícka ponúkame svojim veriacim možnosť prijímania sviatostí, ktoré sú mystériom lásky najsvätejšej Trojice v kresťanskom živote.

Na duchovnej ceste životom pomáha Biskupský seminár, ktorý je integrálnou súčasťou cirkvi a jeho prostredníctvom študentov vedieme k poznávaniu Božieho Slova, k Jeho pochopeniu a samozrejme k realizácii týchto poznatkov v bežnom živote.

Súčasťou seminára je i náš vnútrocirkevný cyklus prednášok a praktického vedenia Sloboda a(lebo) zodpovednosť, ktorý je určený žiakom základných, stredných i vysokých škôl, pre rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi.

Publikačnú činnosť pre verejnosť realizujeme prostredníctvom Slovenských katolíckych novín, ktoré môžete čítať na stránke http://skn.slovenski-katolici.sk/.

Ďalším „pomocníkom" je Mládežnícka sekcia Starokatolíckej cirkvi, ktorá v spolupráci s občianskym združením Rytiersky rád sv. Gorazda pracuje s deťmi, mládežou, ich rodinami a priateľmi na poli výchovno-vzdelávacích aktivít a na poli výchovy a vzdelávania dobrovoľníkov pracujúcich v tejto oblasti.

Sociálny rozmer napĺňame prostredníctvom Slovenskej katolíckej diakonie, vďaka ktorej nielen poskytujeme sociálne a duchovné poradenstvo, opatrovateľskú službu, materiálnu pomoc a iné aktivity, ale predovšetkým sa snažíme viesť svojich klientov k poznaniu, že každý problém je problém duchovný a zároveň i, že každý problém je riešiteľný.

Ďalšie informácie môžete nájsť na http://slovenski-katolici.sk/, prípadne nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej na uvedenej webovej stránke.

Je teraz na Vás, či sa rozhodnete podporiť našu činnosť a naše ďalšie fungovanie svojím hlasom. Ak tak urobíte, budeme Vám veľmi vďační. Ďakujeme.

Za Starokatolícku cirkev na Slovensku

Mgr. Mária Pauková

Mgr. Anna Záhradníková

You are here:   HomeSKNRočník 2021Sčítanie obyvateľov

Najčítanejšie staršie články

Načo je človek, keď nerobí svet lepším?

08.02.2011

Už dávno som nepočula slová, ktoré ako sa hovorí „chytia človeka za srdce“. Zdá sa, akoby už všetko bolo povedané a slová nám už nevravia nič. Až nedávno odznela táto otázka vo filme Kráľovstvo nebeské. V polospánku vnímajúc len útržky z filmu ma zrazu táto veta ce
Produktívna viera

29.05.2009

Teológovia dávajú Jánovi Krstiteľovi mnohé prívlastky, či označenia. Najviac ma však oslovil titul, ktorý mu udelil žurnalista Vittorio Messori-muž produktívnej viery. Veľa ľudí má totiž teologicky správnu vieru, len s jedinou, ale zato podstatnou chybičkou krásy-je neproduktí
Byť manželkou kňaza

30.01.2010

„A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila.“ Ch. Džibrán 
Putovný pohár sv. Gorazda

13.07.2010

Deň pred sviatkom našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 4.7.2010, sa na Cirkevnom dome konal Gorazdov deň. Na tento významný sviatok prijal pozvanie aj rakúsky biskup HansJorg Peters a administrátor Poľskej národnej katolíckej cirkvi ks. kanonik Tomasz Rybka,

Statistics

OS
Linux u
PHP
5.3.27
MySQL
5.5.24-cll
Čas
15:38
Vyrovnávacia pamäť
Vypnuté
GZip
Vypnuté
Návštevníci
14
Články
449
Webové odkazy
6
Čítanosť článkov
2143099

O nás

Slovenské katolícke noviny - noviny súčasného katolíka. Ich hlavným cieľom je poukázať na myšlienky Starokatolíckej cirkvi, ale taktiež aj na spoločenské problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú nás všetkých.
Písanie o náboženstve a viere neprináleží len kňazom, preto sú pre rôznorodosť zmýšľania autormi aj laici.
Elektronický dvojmesačník náboženských, spoločenských a teologických tém.

ISSN 1337-2238

Naši partneri