Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 19. apríl 2014 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1165x
Vytlačiť

Čo je vektorom ľudských dejín? Je to Božie Slovo? V tom prípade by ľudské dejiny – hlavne dejiny spásy – vychádzali z určitého bodu a smerovali k ich naplneniu. I keď kresťanské cirkvi vo všeobecnosti takýto trend vyznávajú, predsa v praxi, čo naznačuje ich liturgický život (čiastočne s výnimkou adventu), zdá sa, že sú stúpencami cyklického, v kruhu – bez posunu napred – sa otáčajúceho, náboženského života. V takomto slova zmysle sme prežívali Vianoce – narodenie Mesiáša, a teraz si pripomíname jeho smrť.

Ostatná aktualizácia: 04. február 2015
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 27. marec 2014 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 1040x
Vytlačiť

Pokánie týchto dní - pôst Máme pôstne obdobie, väčšina z nás sa zamýšľa nad rokom, ktorý uplynul a zhodnocuje jeho výsledky. V čom sme napredovali, v čom sme naopak poľavili. Vždy som mala problém so samotnou štruktúrou spytovania svedomia a hodnotiacim pohľadom na svoj život. Preto práve nájdenie vhodnej osnovy ako postupovať pri pokání je úloha pre dnešné zamyslenie sa.

Ostatná aktualizácia: 04. február 2015
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 25. február 2014 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 1127x
Vytlačiť

Mt 6, 24-34 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Ostatná aktualizácia: 04. február 2015
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 21. marec 2014 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 3866x
Vytlačiť

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

Ostatná aktualizácia: 04. február 2015
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. január 2014 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1090x
Vytlačiť

Bratia a sestry, dovoľte mi, Novoročný príhovor uviesť v kontexte radostných sviatkov, ktoré ešte stále slávime, totiž Vianoc.

Vianoce sú znamením,že v najhlbšom vnútri človeka sídli dobro, ktoré i napriek všetkej zlobe, ktorá ho obklopuje a okupuje, sa mu predsa len aspoň raz v roku podarí vytrysknúť ako životodarný gejzír. A to je pre nás veľkou nádejou i na prahu nového roka 2014.

Ostatná aktualizácia: 04. február 2015
 

Strana 3 z 3

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2014