Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 5399x
Vytlačiť

Viete, slovenskí katolíci, že Rímska cirkev vás prakticky všetkých exkomunikovala? Áno, stalo sa to nielen v prípade vašich stroskotaných manželstiev, ktoré nevie alebo nechce riešiť, ale predovšetkým v oblasti, ktorá je jej zvlášť drahá, a to je z jej majetku, ktorý naši predkovia nadobudli, a ktorý si privlastňujú na základe reštitúcií iba vysokí rímskokatolícki hierarchovia: biskupi a ich úzky okruh spolupracovníkov. Ako farizejsky v tomto kontexte vyznieva ich výzva k podnikateľom, ktorí vraj vykorisťujú slovenský ľud! Ale prečo títo „podnikatelia“ v kňazskom ruchu nepovedia koľko poľnohospodárskej pôdy, lesov a iných nehnuteľností, nehovoriac o ich finančných zdrojoch zo zisku, či z veľkolepých púti, vlastnia? Preto tzv. cirkevný majetok vyvoláva vo mne asociáciu socialistického majetku, ktorý vraj bol všetkých nás, ale po zmene politického systému ho dostali tí, ktorí ho dovtedy spravovali, resp. sa museli deliť s ďalšími, ktorí im videli do karát. Hospodárska exkomunikácia je realitou mnohých občanov Slovenska. Akoby na ňu reagoval adventný kazateľ Ján Krstiteľ v dnešnej dobe? Naozaj stačil by pre prípravu cesty Mesiášovi iba almužnový spôsob pomoci zo „sekáčových“ skladov novodobých magnátov tých svetských, ale i cirkevných? Ježiš pomáhal svojim súčasníkom i v materiálnej oblasti. Bolo to však s úmyslom, aby ich získal pre duchovné veci, pre Božie kráľovstvo, v ktorom jedinom sa mohla realizovať aj materiálna spravodlivosť. Dnešné, predovšetkým cirkevnícke vykorisťovanie, spôsobuje, že o duchovné záležitosti sa veľa ľudí prestáva zaujímať. Odrádza ich postoj silných a mocných, ktorí žiaľ presadzujú svoje ciele i cez klamstvá a osočovanie tých - v ich očiach slabších, ktorí sa im v mene pravdy stávajú na odpor. História je však učiteľkou života a tá hovorí, že pravda zvíťazí. Áno, pretože Ježiš ako Pravda, Cesta a Život sa postavil na stranu chudobných, slabých a utláčaných. On je našou nádejou. A preto v tomto adventnom čase pri našich bohoslužbách naozaj silným hlasom volajme: „Príď, Pane Ježišu!“

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 3776x
Vytlačiť

Oficiálne uvedenie a predstavenie slovenského ekumenického prekladu Biblie sa uskutočnilo 10.12.2007 o 14.00 hod v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Ekumenický preklad vychádza v dvoch verziách - s deuterokánonickými knihami (apokryfmi) a bez nich, ako je zaužívané aj v iných krajinách.Celá práca na preklade, ktorá trvala 20 rokov, sa konala pod patronátom Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorej členom je aj naša cirkev. Preto sme sa na slávnostnom uvedení knihy aj osobne zúčastnili. Preto Vám zreprodukujeme aspoň niekoľko postrehov z tejto udalosti.Ako povedal vedúci prekladateľskej skupiny pre Starú zmluvu profesor Juraj Bándy, pri preklade sa dôsledne dodržiavali smernice pre medzikonfesijné preklady. Ich základnou zásadou je, že medzikonfesijné preklady sa opierajú o hebrejský text Starej zmluvy a o grécky text Novej zmluvy. Prekladateľov metodicky usmerňovali poradcovia z o Spojenej biblickej spoločnosti UBS. "Dohoda na spoločnom slovenskom texte Biblie je významným krokom na ceste zbližovania kresťanov rôznych konfesií. Jej ekumenický preklad môže byť podnetom k tomu, aby sa cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku dohodli na spoločnom znení Otčenáša, Desatora a Apoštolského vyznania, používaných v liturgii a katechetickej praxi," uviedol Bándy.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 2760x
Vytlačiť

V sobotu 8.12.2007 sme ako každý rok robili pre deti našej farnosti Mikulášsku besiedku. Tento rok bola však iná v tom, že sme sa rozhodli ju spraviť aj pre deti, ktoré nemohli zo zdravotných dôvodov čakať Mikuláša doma, ale boli v nemocnici. Aby aspoň na chvíľu „vybočili“ z nemocničného stereotypu, naše dievčatá si pre nich pripravili koledy a básničky s vianočnou tématikou. Milé bolo, keď jedna z lekáriek spoznala Danielku, ktorá tam pred časom na oddelení ležala. A to bol hlavný dôvod, prečo sa Slovenská katolícka diakonia rozhodla nakúpiť pre nemocnicu darčeky. Hračky, ktoré tam mali, boli už staré a nebolo ich dostatok pre všetky deti.
O necelé dve hodiny pokračoval program aj pre našj deti z nitrianskej farnosti, ktorým Mikuláš urobil tiež veľkú radosť. V príjemnej pohode potom pokračovala voľná zábava až do večera.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 7 z 7

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 6 7 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007