Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4017x
Vytlačiť

"Dňa 7 februára 1994 Európsky Parlament v Strasbourgu prijal hlasovaním rezolúciu, ktorá potvrdzuje "rovnosť práv" pre homosexuálov. Ich práva sú uznané - zvlášť právo na sobáš a adopciu detí.Nasledujúci text osvetľuje motívy, ktoré zohrali úlohu pri prijatí tejto rezolúcie stojacej v rozpore s prirodzeným zákonom.Hoci je homosexuálny spôsob života stále viac a viac akceptovaný širokou verejnosťou, musíme si všimnúť, že činy násilia namierené proti homosexuálom sa v minulých mesiacoch znásobili.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 2519x
Vytlačiť

Mariánske zamyslenie I.Z mnohých ľudí sa stali legendy. Legendy sú veľmi dôležité v našom živote, pretože nám dodávajú odvahu a chuť žiť podľa ideálov. V opačnom prípade človek prepadá depresii až zúfalstvu. I Mária, Matka Ježišova sa stala určitou legendou. V dejinách sa jej imidž neustále upravuje, ale hlavne sa cez jej osobnosť dotvára projekcia ľudských túžob po spoľahlivej matke, ochrankyni, či kráľovnej. A samozrejme takáto postava musí byť potom nepoškvrnená, absolútne dokonalá, ba priam proťajškom, či protipólom Boha - Otca, teda Matka Božia – Bohorodička. Táto túžba po takejto skutočnosti je oprávnená, pretože je zakódovaná v našich duchovných génoch.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Dominik
Dátum uverejnenia Prečítané: 3375x
Vytlačiť

dominikMariánske zamyslenie II.My, ľudia si vieme predstaviť aj krajší svet než ten, v ktorom žijeme. Svet, kde by bolo viacej lásky, istoty, porozumenia, viacej dobra. A predsa to tak nie je hoci po tom vieme aj úprimne túžiť. Už dávno ľudia zistili, že najviac zla, ktoré nás trápi pochádza od človeka. Kresťania nachádzame cestu z tohto problému pomenovaním zodpovednosti za zlo, ktoré vykonáme, pojmom hriech. Nikto z nás nie je imúnny voči náchylnosti na zlé, ale súčasne za normálnych okolností máme aj dostatok slobody pre vlastné rozhodnutie. Hriech vytvára závislosť a zmenšuje slobodu a tým aj možnosti vlastného rozhodovania. A tak sa množí zlo, za ktoré nie je nikto zodpovedný.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 4447x
Vytlačiť

Prinášame Vám teraz druhé pokračovanie doktorandskej práce nášho arcibiskupa Augustína Bačinského. Sú v nej prehľadne opísané dejiny našej cirkvi a jej poslanie pre dnešnú dobu. Budeme ju preto po častiach uverejňovať v našich novinách. I.III Cyril a MetodPriblížme si teraz bližšie byzantských vierozvestcov, apoštolov Slovänov, sv. Cyrila a Metoda. Pozrime sa, čo o nich hovoria starobylé pramene, hlavne Život Konštantínov a Život Metodov. Sú v nich zaznamenané životopisy týchto velikánov samozrejme skôr oslavným charakterom než ich rekonštrukciou života, no i tak sú významným zdrojom pre poznanie nielen ich života, ale aj celkovej doby. Z Moravsko-panónskej legendy Život Konštantína, ktorého autorom je pravdepodobne žiak solúnskych vierozvestcov sv. Gorazd sa dozvedáme, že otec Konštantína a Metoda zastával v byzantskej ríši vysokú politickú hodnosť.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Štefan Záhradník
Dátum uverejnenia Prečítané: 3720x
Vytlačiť

"Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami." Mt 5,11-12Mons. Prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD.Nitriansky rímskokatolícky biskupHradné námestie 7Poštový priečinok 46 A950 50 NITRA19.11.2007, Nitra

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Dominik
Dátum uverejnenia Prečítané: 2620x
Vytlačiť

dominikOčakávať nejakého človeka, to je zážitok, to môže byť i sviatok, to môže zmeniť aj náš život: môže nás to urobiť inými, môže v nás vyvolať radosť i úzkosť. Čo to len prinesie, keď sa stane to čo očakávame? A príde vôbec? A keď príde aký bude? Bude podľa môjho očakávania? Bude môcť akceptovať, čo mu budem môcť ponúknuť?Takže, keď aj máme radi zmenu a aj radi očakávame, predsa to nie je také jednoduché. Je to vždy i riziko, je to mnohokrát i námaha a niekedy sa nám do nejakej námahy ani veľmi nechce.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 6 z 7

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 6 7 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007