Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 5314x
Vytlačiť

Interview o témach okolo Izraelsko-Palestínskych vzťahov ale aj o postavení moslimov na Slovensku.Narodil som sa 29.6.1964 v tábore pre palestínskych utečencov v Bejrúte (Libanon). Základné a stredoškolské vzdelanie som ukončil v Libanone, v roku 1984 som prišiel na Slovensko za účelom štúdia. V roku 1991 som ukončil magisterské štúdium na Univerzite Komenského, na Filozofickej fakulte – Katedre žurnalistiky. Diplomovú prácu som robil na tému palestínska žurnalistika pod okupáciou. Ten istý rok som sa oženil s občiankou Slovenska, mám 2 synov, 13- ročný Adel a 6- ročný Simon. Momentálne pôsobím na Veľvyslanectve Štátu Palestína, publikujem na stránkach týždenníka Slovo.1. Tvrdíte, že ohľadom izraelských vykopávok v areáli Al Aksá informoval denník SME slovenských čitateľov dosť jednostranne a neobjektívne.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 5666x
Vytlačiť

Rodina je požehnaný stôl. Blízkosť blízkym a okružtek chleba delený otcovskou rukou. Kiež svätá rodina je to, čo tento i často tvrdý dar nebies a času nám ho požehnáva! Modlíme sa: Otče Náš na nebesiach! Poniektorí pred prvým sústom spoločne spievajú! Raz som napísala: „Príbuzní sme, nie však rodní, jak z jednej krvi, iný svet... Keď Pán požehná ženu a muža, aby splodili malilinkú večnosť, syna, či dcérku, alebo oboje, vráti nás do čias, kedy Ježiš učil v chrámoch! Dieťa nie je iba nezvládnuté poznávanie skutočnosti, je od prvopočiatku osobnosťou a my ho len strážime pred zlým! Keď sa nám rodil syn Gregor, lekári považovali v piatom mesiaci zmeniť ho v ničotu! Postavili sme sa rázne proti tomu, bol to rok 1990, kedy bolo i medzi lekármi humanitné cítenie a myslenie.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4210x
Vytlačiť

Referát prof. ThDr. Júliusa Fila, ktorý odznel na Valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, dňa 28.marca 2007 v Nitre.prof. ThDr. Július Filo je emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1994-2006), pedagóg, spisovateľ, v rokoch 1996–2003 viceprezident Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu.Má sa cirkev podieľať na sociálnom programe štátu? Nesie cirkev zodpovednosť spolu so štátom za zvládnutie sociálnych úloh? Akou mierou sa to deje a na základe akej argumentácie? Tieto otázky vôbec nie sú vedené akademickou zvedavosťou. Na Slovensku sú takto postavené otázky stále veľmi aktuálne a veľmi konkrétne. Je to tak pre tri skutočnosti. - stále žijeme, vďaka Bohu, v čase otvorených možností pre činnosť cirkvi. To znamená, že sa cirkvi nemôžu odvolávať na neprajný režim, ak by sa niekto pozastavil nad ich pasivitou. - Viete, prečo sa Samaritán v podobenstve Ježiša Krista mohol stať milosrdným Samaritánom? Túto otázku nám, prekvapeným študentom, na hodine „spoločenských náuk“ postavil vtedajší prof. Andrej Žiak. Jeho odpoveď bola: preto, že mal so sebou oslicu.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 4165x
Vytlačiť

Blíži sa vyvrcholenie pôstneho obdobia. Obdobia často spájaného s odriekaním si, obdobie bez zábavy, čas, kedy sú možno ľudia trocha viac frustrovaní. I keď v mnohých oblastiach to klasické pôstne prežívanie 40 dní pred Veľkou nocou už pomaly mizne, stále máme akosi v podvedomí to, čo sa tieto dni odohráva. Ako duchovne prežívame svoj život? Myslím celý život, nielen tento krátky štyridsaťdenný úsek. Žijeme ho s nadšením, alebo nás často prepadávajú zlé myšlienky? Jeden výskum realizovaný na Katedre psychológie v Prešove v spolupráci s trenčianskou nemocnicou nám na 112 respondentkách ukazuje, či vplýva náboženská viera na životnú spokojnosť opýtaných mladých žien.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 4602x
Vytlačiť

Spoločný projekt sociálnej práce – to je jeden z výsledkov Valného zhromaždenia ERC v SR, ktoré sa konalo 28. marca 2007 v Nitre. Spolu 39 delegátov a hostí z členských cirkví ERC v SR sa zišlo na podujatí, ktoré sa koná raz za dva roky a rozhoduje o ďalšom smerovaní práce tohto združenia cirkví, ktoré má 8 riadnych členských cirkví a tri členské cirkvi so štatútom pozorovateľa. Riadnymi členmi sú: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev metodistická, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Starokatolícka cirkev a Cirkev československá husitská. Pozorovateľmi sú: Apoštolská cirkev, Cirkev adventistov siedmeho dňa a Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev zastúpené Konferenciou biskupov Slovenska.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 4179x
Vytlačiť

V tomto pôstnom období sa zamýšľam nad autenticitou starokatolicizmu, nad jeho protagonistami a v tomto kontexte i nad starokatolíckou cirkvou v bývalom Československu, kedy som pôsobil ako starokatolícky farár v Brne a udržiaval tajný kontakt s násilne penzionovaným biskupom Augustínom Podolákom. Dovoľte mi, aby som z našej korešpondencie uverejnil jeden z listov, ktoré si uchovávam nielen ako pamiatku na tohto milého biskupa, ale i pre posúdenie situácie v Utrechtskej únii, ktorú sme opustili kvôli sväteniu žien na kňazov a žehnaniu homosexuálnych párov.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 1 z 7

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 6 7 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007