Ročník 2007

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 03. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 3499x
Vytlačiť

Páter Lombardi, známy predovšetkým ako exercitátor na 2. vatikánskom koncile, k masmédiám poznamenáva: „Zamysleli sme sa niekedy vážne, ktoré nervové centrá riadia život dnešného sveta? Vieme, že tieto centrá, ktoré ovplyvňujú svetovú mienku, rozhodujú napríklad o tom, ako vytvoriť nejakú veľkú, vplyvnú osobnosť alebo inú nepohodlnú zničiť? A že to naozaj i dokážu? Tieto centrá, to je svetová tlač.“ Ďalej pokračuje, aby mse sa poučili od „synov tohto sveta, ktorí sú opatrnejší ako synovaia svetla“ (Lk 16,8), a využili sme i my tento vynikajúci výdobytok moderných čias, ktorým sú nesporne i masmédiá. Využiť, či použiť ich pre realizáciu Božieho diela.Naša cirkev, ako už i z jej názvu vyplýva, sa hlási k strému katolíckemu učeniu; stručne povedané k učeniu nerozdelenej Cirkvi.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 9707x
Vytlačiť

Rodina v dnešnej postmodernej dobe zažíva mnoho úskalí. Už nie je jedinou, ktorá zabezpečuje legitimizáciu sexuálneho správania sa ľudí. Mnoho ľudí si povie, na čo mi bude ten kus papiera, kvôli ktorému si musím vystáť dlhý rad na matrike, meniť si občiansky preukaz a iné doklady? Okráda ma to o čas a čas sú peniaze. Stojí mi to za to? Aj tak môjho partnera ľúbim, všetci to vedia, na čo potom toľké cavyky? Načo sa potom sobášiť?Čo to vlastne tá postmoderna ale je? Je to nová éra začínajúca po moderne, alebo celkom nezávisle sa vyvýjajúci smer? Čo je jeho hlavnou charakteristikou? Ako hovorí francúzsky sociológ Mafessoli, ide predovšetkým o zmenu v obraznosti.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 3116x
Vytlačiť

A tak sa v romantickej nálade pýtam, prečo som počula toľko názorov na šialenstvo muža, ktorý sa raz prechádzal, ako zvyčajne, pričom však, nezvyčajne, zdvihol hlavu hore do okna, v ktorom sa neskoro v noci svietilo a všimol si... Plakala tam cudzia rovesníčka. Niektorých z nás asi štve, čo pohne aspoň tú americkú dušu, ktorá si dovolí, pretože na to má (prostriedky Hollywoodu je hlúpy otáznik), záujem byť úprimná. Prečo by nemohli po svete kráčať ľudkovia, ktorí by sa chceli dozvedieť o tom, čo sa deje okolo nich?

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Mgr. Anna Záhradníková
Dátum uverejnenia Prečítané: 4827x
Vytlačiť

Blíži sa opäť ten čas, kedy sa najvia staráme o hroby svojich blízkych a zapaľujeme sviečky pri spomienke na nich. Dúfame, že im naše modlitby pomáhajú v ich duchovnej púti do Nebeského kráľovstva.Veríme tomu však všetci? Pri prezeraní si článkov na túto tému na internete som narazila na kometár istého človeka, ktorý sa odvoláva na kresťanskú dogmu o pekle a nebi. Ak sú vraj ľudia v pekle, ani modlitby im nepomôžu, lebo svoje zlo si neuvedomujú a ak sú v nebi, tak na čo sa za nich modliť? A ak s tým má niekto problém, tak nech sa ide vyspovedať, aby mu to pán farár vysvetlil. Ibaže je to naozaj tak? Zomrieme a už nič nemôžeme zmeniť? Čo po smrti nastane? Nič? Budeme len sedieť v nebi na obláčiku a spievať s anjelmi Bohu chvály?

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 3921x
Vytlačiť

Prinášame Vám úvod doktorandskej práce nášho arcibiskupa Augustína Bačinského. Sú v nej prehľadne opísané dejiny našej cirkvi a jej poslanie pre dnešnú dobu. Budeme ju preto po častiach uverejňovať v našich novinách.Názov práce Slovenská ortodoxno-katolícka cirkev hovorí o charakteristike cirkvi, ktorá je zaregistrovaná v Slovenskej republike ako Starokatolícka cirkev na Slovensku. Vlastne oba názvy vystihujú jej pôvod i poslanie. Je to cirkev autonómna podľa vzoru krajinských, národných cirkví prvého kresťanského tisícročia, ktorá má na Slovensku korene v cyrilometodskej misii, kedy bola cirkev ešte nerozdelená, teda ortodoxno-katolícka, a v tomto kontexte i starokatolícka v zmysle pôvodne katolíckom.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 02. jún 2009 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 3800x
Vytlačiť

V sobotu, 15.9.2007, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa na Cirkevnom dome v Nitre stretli duchovní, ale aj laici, aby svätou omšou zahájili 6. riadnu Synodu. Pozvaní boli aj biskup HansJorg Peters z Rakúska a biskup Antonín Jelínek z Českej republiky, ktorý sa však pre zdravotné problémy nemohol zúčastniť. Na slávnostnej sv. omši bol za rytiera Rádu sv. Gorazda pasovaný podpredseda Synodálnej rady Mgr. Martin Mucha. Touto cestou mu ďakujeme za jeho doterajšie podnetné a cenné rady v cirkvi a prajeme mu ešte veľa úspechov v jeho záslužnej činnosti. Na zasadaní sa nielen rekapitulovalo, čo sa za posledné dva roky od 5. Synody v roku 2005 v cirkvi uskutočnilo, ale podávali sa aj návrhy na zviditelňovanie cirkvi, na opravu a chod cirkevného domu a iné. Zvolili sa aj zástupcovia novej synodálnej rady, ktorá bezprostredne po Synode zasadala. Do duchovenskej časti boli zvolení: Ing. Štefan Záhradník, Mgr. Vlastimil Šulgan, ThLic. Bartolomej Kubík, Mgr. Mária Pauková a, samozrejme, Mgr. A. Bačinský, ktorý ako biskup podľa Ústavy cirkvi automaticky do tejto Synodálnej rady patrí. Voľba laikov je nasledujúca: Mgr. Martin Mucha, Adriana Bačinská, Pavol Kasák, Elena Jakubcová, Jana Bačinská. Veríme, že sa synodálnej rade podarí do ďalšej Synody splniť všetky úlohy v oblasti pastorácie, zahraničných vzťahov, ekumenickej spolupráce, charity a práce s mládežou.

Ostatná aktualizácia: 08. apríl 2012
 

Strana 5 z 7

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 5 6 7 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2007