Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 01. júl 2013 Napísal: Augustín Bačinský
Dátum uverejnenia Prečítané: 1573x
Vytlačiť
V týchto dňoch, kedy si celá naša verejnosť pripomína 1150. výročie príchodu na naše územie sv. Cyrila a sv. Metoda, zaznievajú naozaj ódy na týchto velikánov z 9. storočia, a to právom. I my, tu prítomní, chceme im vzdať hold, ktorý im patrí. Avšak dovoľte mi byť v tomto mojom príhovore aj trochu osobným. Totiž, dnes má náš lektor Ing. Radoslav Pavlov pozemské narodeniny. Pred rokom na našej slávnosti Gorazdovho dňa bol tu s nami i fyzicky, dnes už s nami spolupracuje z duchovného sveta. Jeho spomienku však teraz uvádzam hlavne kvôli darčeku, ktorý mi dal spolu s Jankou i Dávidkom na Vianoce 2011.
Ostatná aktualizácia: 01. júl 2013
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 17. jún 2013 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 1298x
Vytlačiť

Hneď na úvod v mene nás všetkých by som nášmu Nebeskému Otcovi chcela poďakovať za nekonečnú lásku, ktorou nás zahŕňa, za večný život, vďaka ktorému nachádzame účel a zmysel celého stvorenstva. Láska, obeta, pocit bezpečia, opory všetko toto nám Boh ponúka ak sa odovzdáme do jeho rúk a navyše to činí nezištne.

Ostatná aktualizácia: 17. jún 2013
 
Hodnotenie užívateľov:  / 0
Uverejnené: 29. máj 2013 Napísal: Mgr. Jana Pavlová
Dátum uverejnenia Prečítané: 1396x
Vytlačiť

Myslím, že nikto nebude namietať ak sa rodina zadefinuje ako základná bunka spoločnosti. Platilo to počas komunizmu, pred nim ale aj v dnešnej dobe. Či vo vláde, či v spoločenskom živote, v škole, rodina zohráva dôležitú úlohu. Všetci vieme, že rodinu potrebujeme.

Ostatná aktualizácia: 29. máj 2013
 
Hodnotenie užívateľov:  / 1
Uverejnené: 31. máj 2013 Napísal: Mgr. Vladimír Balucha
Dátum uverejnenia Prečítané: 1597x
Vytlačiť

Na pondelok 20.5.2013, zvolal poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Peter Pollák, PhD., pracovné stretnutie zástupcov cirkví a cirkevných spoločenstiev, ktoré sa venujú práci s rómskou komunitou.    

Ostatná aktualizácia: 31. máj 2013
 
Hodnotenie užívateľov:  / 2
Uverejnené: 29. máj 2013 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 1239x
Vytlačiť

S ohľadom na poslanie Slovenskej katolíckej diakonie ako sekcie Starokatolíckej cirkvi na Slovensku – konkrétne na zameranie sa na výchovné a vzdelávacie aktivity, realizujeme prednáškovú činnosť zameranú na výchovu a vzdelávanie mladých ľudí a ich vychovávateľov v morálnej oblasti s dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Lektorom programu je vyškolený prednášateľ Mgr. Richard Vereš.

Ostatná aktualizácia: 19. jún 2013
 

Strana 2 z 4

<< Začiatok < Predch. 1 2 3 4 Nasl. > Koniec >>
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 2013